Now showing items 1-1 of 1

  • Rozšíření populačního genotypového fázování o fragmentové fázování 

   Author: Lebedeva Anastasia; Supervisor: Gavenčiak Tomáš; Opponent: Kléma Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-13)
   Haplotypem rozumíme skupinu alel, které jsou přenášeny společně. Přestože většina genet-ického výzkumu vyžaduje znalost haplotypů, v současnosti dostupné technologie sekvenování DNA tuto informaci explicitně neposkytují. ...