Now showing items 1-5 of 5

  • Efektivní detekce vzorů pro vizuálně naváděné přistávání bezpilotního stroje 

   Author: Martin Jahn; Supervisor: Zajačík Michal; Opponent: Štěpán Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-03)
   Systémy, které vužívají bezpilotních letounů, vyžadují, aby tyto letouny byly schopny autonomně přistávat. Tato práce se soustředí na efektivní detekci přistávacích vzorů. Tato práce bude obsahovat návrh vzoru na základě ...
  • Hybridizace dálkového senzoru se systémem relativní lokalizace UVDAR 

   Author: Dominik Fischer; Supervisor: Walter Viktor; Opponent: Meiser Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   V této práci je navrženo rozšíření existujícího systému pro vzájemnou relativní lokalizaci bezpilotních helikoptér (UAV). Stávající systém je založen na počítačovém vidění, a proto je méně přesný při určování vzdálenosti ...
  • Plánování pohybu v úloze sběru a pokládání cihel autonomní helikoptérou 

   Author: Tomáš Staruch; Supervisor: Saska Martin; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-28)
   Cı́lem této práce je navrhnout, implementovat a ověřit metody plánovánı́ pohybu pro sběr a pokládánı́ barevných cihel pomocı́ autonomnı́ch he-likoptér s cı́lem stavby zdi. Ke sbı́ránı́ cihel jsou použity informace z kamery ...
  • Robotický hasící systém pro bezpilotní dron 

   Author: Ondřej Procházka; Supervisor: Žaitlík David; Opponent: Janů Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-09)
   Tato práce obsahuje návrh a realizaci robotického hasícího systému upevněného na autonomní dron. Hasící systém je schopný směřovat paprsek vody do určené pozice ohně, která je detekována pomocí senzorů. Manipulátor se dvěma ...
  • Řízení polohy robotické hexakoptéry 

   Author: Martin Jiroušek; Supervisor: Chudoba Jan; Opponent: Báča Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-11)
   Tato práce se zabývá návrhem, implementací a experimentálním ověřením polohového regulátoru bezpilotní vícerotorové helikoptéry. Za tímto účelem je odvozen, identifikován a ověřen model helikoptéry. Využitím metody Root ...