Now showing items 71-90 of 382

   Subject
   discrete energy minimization,LP relaxation,simplex method,graph algorithms,submodular functions [1]
   distribuovaná manipulace,vizuální zpětná vazba,optimální řízení,ultrazvuková manipulace [1]
   distribuované řízení, kolony vozidel, škálování, optimální řízení, statické nelinearity [1]
   distributed manipulation,visual feedback control,optimization-based control,ultrasonic manipulation [1]
   DL,Deep Learning,CNN,Convolutional Neural Networks,Supervised Learning,Electroencephalography,EEG,Recurrence Plot [1]
   DL,Hluboké účení,CNN,konvoluční neuronové sítě,Učení s učitelem,Elektroencefalografie,EEG,Rekurentní Graf [1]
   dlouhodobá lokalizace, mapování, robot, lidar, SLAM, NDT, ROS [1]
   dochvilnost, opozdilost, pozdě, time, management, upozornění, notifikace [1]
   Document retrieval, event detection, multi-document summarization, word embedding [1]
   Dvouhráčové stochastické hry s nulovým součtem a ohodnocením v koncových stavech, stochastické hry, serializace stochastických her, hodnotová iterace [1]
   editing,tool,terrain,erosion,simulation,interactive,kinetic,hydarulic [1]
   EEG, klasifikace, KNN, naivní bayesovský klasifikátor, SVM, skryté markovské modely [1]
   election,machine learning,shapefile,neural network [1]
   electric vehicle,transport network,dynamic pricing,supercharger,constrained bicriteria shortest path,charging [1]
   Electronic control unit, Formula Student, PCB, STM32F405 [1]
   elektromobil, dopravní síť, dynamické určování cen,rychlonabíjecí stanice,bikriteriální nejkratší cesta s omezením,dobíjení [1]
   Entity Recognition,Entity Disambiguation,Entity Linking,Natural Language Processing,Neural Networks,Knowledge Base,Freebase,Dialogue [1]
   entrepreneurship, vehicle tracking, business plan, establishing a company, GPS, automation, process management, database systems [1]
   experimental platform, 3D print, prototyping, electromagnetism, coil, multi-agent systems, Lagrange's equations [1]
   experimentální platforma, 3D tisk, prototypování, elektromagnetizmus, cívka, multiagentní systémy, Lagrangeovy rovnice [1]