Now showing items 1-20 of 156

  • Kinematický model CNC stroje pro analýzu posuvové rychlosti při souvislém řízení pohonů 

   Author: Josef Mudra; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Górecki Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato práce se zaměřuje na popis a charakteristiku části obráběcího frézovacího stroje, které mají vliv na dosahování požadované posuvové rychlosti. Na základě rešerše problematiky řídicích systémů, mechanické struktury a ...
  • Vliv použitého držáku na dynamickou poddajnost soustavy stroj - nástroj 

   Author: Quang Huy Bui; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Kozlok Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu použitého nástrojového držáku na dynamickou poddajnost nástroje a stability řezného procesu. Úvodní část se skládá z rešerše pojednávající o používaných typech nástrojových ...
  • Zkoušky využití výkonu horizontálního obráběcího centra H630 

   Author: Jakub Rubeš; Supervisor: Janota Miroslav; Opponent: Čapek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato práce se zabývá zkouškami využití výkonu a měřením dynamické poddajnosti horizontálního obráběcího centra H630. V teoretické části jsou popsány dynamické vlastnosti obráběcích strojů a výkonové zkoušky. Praktická část ...
  • Návrh automatizace uzavírání papírových krabic se zámkem 

   Author: Jaroslav Seifrt; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Horák Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Práce se zabývá návrhem automatizace zavíracího uzlu balicí linky s kartonovými krabicemi s pojištěním proti otevření pomocí zámku. Cílem je vytvořit rešerši využívaných principů a známých řešení a na jejím základě ...
  • Příprava PLC pro automatické ustavení obráběcího stroje na základ 

   Author: Aleš Jiránek; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením PLC kódu pro automatické ustavení volně ložených obráběcích strojů do 20 tun. Poskytnutý model virtuálního dvojčete uložení OS vytvořený v MATLAB/Simulink od Ing. Lukáše Havlíka je ...
  • Návrh a realizace 3D tiskárny 

   Author: Miroslav Kotrč; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Pištora Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zaměřuje na kinematiku 3D tiskáren, analyzuje používané komponenty a zkoumá možnosti open source softwaru a PLC řízení. Na základě provedené rešerše je navržena konstrukce 3D tiskárny a poté se zabývá její ...
  • Multiparametrický model řezných sil pro virtuální simulace obrábění 

   Author: Jakub Ullrich; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Machálka Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou multiparametrického modelu řezných sil, který dokáže zohlednit vliv poloměru ostří, a jeho následným využitím pro virtuální simulace obrábění. Řezné síly závisí na geometrii nástroje a ...
  • Stand pro výuku servopohonů 

   Author: Natan Ber; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Mendřický Radomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro výuku servopohonů. Součástí práce je rešerše vhodných operačních systémů reálného času a rešerše rotačních standů. Praktická část obsahuje návrh konstrukce dvouhmotového ...
  • Validace kompenzačního modelu teplotních chyb pomocí testovacího obrobku 

   Author: Marek Valenta; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Kupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce je zaměřená na konstrukci testovacího obrobku vhodného k validaci kompenzačního modelu teplotních chyb na obráběcím stroji. Testovací obrobek byl navržen, obroben a následně byl vyhodnocen přínos kompenzačního ...
  • Experimentální stanovení koeficientů pro matematický model ventilu aktivně řízeného hydrostatického vedení 

   Author: Daniel Hrdinka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Englberth Eduard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce přispívá ke zlepšení funkce aktivně řízeného HS vedení na základě doplnění matematického modelu řídicího ventilu o experimentálně získané koeficienty. Obsahem práce je popis matematického modelu ventilu, ...
  • Průmyslový robot s dotykovou sondou 

   Author: Šimon Paleček; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Balcárek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá měřením a implementací dotykové sondy do průmyslového robotu určeného pro obráběcí operace. Byly provedeny série měření v různých pozicích a orientacích v pracovním prostoru robotu. Byl upraven ...
  • Návrh robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS 

   Author: Petr Bělka; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Heinrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Diplomová práce se zabývá návrhem robotického pracoviště a vzorového přípravku pro svařování tenkostěnných dílců OS. Na základě zadaných maximálních parametrů dílců/přípravků je navrženo vhodné polohovadlo. Dále je vybrán ...
  • Implementace výroby na robotické montážní buňce 

   Author: Lukáš Jílek; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Špaček Luboš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Tato diplomová práce je zaměřena na návrh předmětu montáže a jeho následnou implementaci do výrobní buňky v CIIRC. Pro realizaci této implementace bylo potřeba získat základní poznatek o simulačních nástrojích a jejich ...
  • Tepelné ovlivnění multifunkčního frézovacího stroje od pohonů rotačního stolu 

   Author: Pavel Šach; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Holub Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-09)
   Obráběcí stroje fungují v současné době ve velmi vysoké přesnosti. V oblasti teplotní stability obráběcích strojů je stále prostor pro zlepšení. To zajišťuji také kompenzační algoritmy, pro které jsou však potřeba naměřená ...
  • Přeladitelný model dynamických vlastností stroje 

   Author: Luboš Jirák; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kupka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá navržením a sestavením parametricky přeladitelného modelu stroje na základě MKP pro rychlou analýzu změny dynamických vlastností v pracovním prostoru stroje. Je provedena rešerše tvorby propojených ...
  • Řízení robotu pro zajištění kvalitní technologie navařování 

   Author: Martin Novák; Supervisor: Brajer Jan; Opponent: Mrňa Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá řízením robotu realizujícího technologii koaxiálního navařování z drátu pomocí laseru. V rámci práce jsou porovnány aditivní technologie pro výrobu z kovu. Jsou představeny výhody a nevýhody robotu ...
  • Návrh úprav stojanu brusky pro optimalizaci teplotně – mechanického chování 

   Author: Eliška Müllerová; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Přiklopil Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato práce se zabývá teplotními deformacemi obráběcích strojů. V rešeršní části jsou představeny zdroje a propady tepla, způsoby sdílení tepla a základy MKP. Dále se práce zaměřuje na analýzu teplotních deformací hrotové ...
  • Digitální dvojče stroje pro podporu monitorování procesu obrábění 

   Author: Tomáš Makar; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Kozlok Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Předložená diplomová práce se zabývá tématem virtuálních dvojčat pro podporu procesu obrábění a jejich využití v reálném procesu a návrhem postupu zpracování experimentálních a simulačních dat. Na základě takto zpracovaných ...
  • Zlepšení regulačních vlastností pohonů obráběcích strojů 

   Author: Vojtěch Mareš; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Domša Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá metodami řízení pohonů obráběcích strojů, které vycházejí z běžné kaskádní regulace regulace polohy a jsou doplněny o její úpravy a rozšíření. Následně byly vybrány dvě metody regulace, otestovány ...
  • Příprava a zprovoznění virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení 

   Author: Oskar Lamač; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Stránský Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá přípravou a zprovozněním virtuálních pracovišť pro výuku PLC řízení. Tvorba virtuálních pracovišť probíhá v softwaru pro virtuální zprovoznění, který vychází z rešerše. Jedno z virtuálních pracovišť ...