Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 63

  • Integrace robotu do pracovního prostoru stroje pro pomocné funkce 

   Autor: Panteleev Alexander; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Heinrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Práce se zabývá integrací robotu do pracovního prostoru soustružnického stroje pro umožnění použití technologie Hybrid Manufacturing. Práce obsahuje popis průmyslových robotů a jejich parametrů, různých způsobů použití ...
  • Zvýšení efektivity obrábění na CNC strojích 

   Autor: Stejskal Michal; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Strnad Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Tato práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM, řídicích systémech a odborných článkách se zaměřením na dodržování technologických parametrů. Na základě rešerše problematiky ...
  • Určení vhodného mechanického lisu pro postupové lisovací nástroje 

   Autor: Hochheim Kristýna; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Hlaváč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Diplomová práce se zabývá navržením metodiky pro určování vhodného typu mechanického lisu pro provoz postupových lisovacích nástrojů. Pro správné určení strojů je nutná znalost vlastností lisovacích nástrojů a mechanických ...
  • Konstrukce paketovacího lisu na kovový šrot 

   Autor: Fricek Martin; Vedoucí práce: Bubák Antonín; Oponent práce: Formánek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hydraulického paketovacího lisu na kovový šrot, tento stroj má zpracovávat specifický druh odpadu, odstrojené skelety bílé domácí elektroniky, (pračky, ledničky, ...). Práce ...
  • Návrh pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC Electric 

   Autor: Krajíček Martin; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Voharčík Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Předložená diplomová práce se zabývá optimalizací konstrukce pohybové osy posuvu vstřikovací jednotky INTEC electric s důrazem na zachování stávajícího rámu. Touto prací vznikl nový konstrukční návrh, který v sobě zahrnuje ...
  • Aktivní řízení výšky škrticí mezery hydrostatické buňky 

   Autor: Lazák Tomáš; Vedoucí práce: Stach Eduard; Oponent práce: Sulitka Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a experimentálním ověřením systému pro aktivní řízení výšky škrtící mezery hydrostatických kapes, které jsou součástí hydrostatického vedení. Společné řízení více hydrostatických kapes umožňuje ...
  • Experimentální stanovení tepelných odporů v kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřetene 

   Autor: Okénka Martin; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Předložená práce se zabývá tepelným odporem válcového kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřeteníku. Nejdříve je stručně popsána tepelná problematika v oblasti výrobních strojů společně s teoretickými základy přenosu ...
  • Optimalizace lože brusky PF8 

   Autor: Labašta Václav; Vedoucí práce: Sušeň Jindřich; Oponent práce: Jansa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Cílem této práce je návrh optimalizovaného svařence lože brusky PF8. Optimalizace byla vytvořena v programu Ansys 17, kdy se řešila pouze statická část úlohy. Z optimalizovaných topologických variant byla vybrána optimální ...
  • Návrh výukového pracoviště pro řízení elektrických pohonů 

   Autor: Drhlík Michal; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem výukového zařízení pro řízení elektrických pohonů- Práce obsahuje rešerši současné koncepce výuky předmětu Pohony výrobních strojů - Servomechanismy III a proktickou část, která se zabývá ...
  • Výpočet kinematiky a rozbor tuhosti paralelního mechanismu 

   Autor: Šáfr Filip; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
   Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh polohovacího stolu s paralelní kinematikou S-Delta. Hlavními body práce jsou rozbor kinematiky, řešení dopředné a inverzní úlohy polohy a rychlosti paralelního mechanismu ...
  • Konstrukce hybridního stroje - stroj pro možnost laserového navařování a frézování 

   Autor: Proněk Jan; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí hybridního stroje. Práce obsahuje rešerši současného stavu hybridních strojů a praktickou část zabývající se návrhem a konstrukcí stroje. Součástí práce je výkresová dokumentace vlastní ...
  • Návrh přeladitelného nástrojového držáku 

   Autor: Swaczyna Zbyněk; Vedoucí práce: Hovorka Jiří; Oponent práce: Souček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-11)
   Diplomová práce se zabývá vlivem předpětí na dynamické chování daného systému a zkoumá možnost využití tohoto efektu k potlačení samobuzeného kmitání. Součástí diplomové práce je návrh a realizace přeladitelného nástrojového ...
  • Návrh experimentálního zařízení pro broušení rovinných ploch zkušebních vzorků 

   Autor: Ulrych Michal; Vedoucí práce: Vrba Pavel; Oponent práce: Svoboda Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem experimentálního zařízení pro výrobu mnohostěnu. Práce obsahuje tři konstrukční návrhy zařízení. Na základě analýzy byla vybrána varianta, která nejlépe splňuje zvolená kritéria. Pro ...
  • Automatizované vyhodnocení dat vibrační diagnostiky vřeten obráběcích strojů 

   Autor: Samuel Petr; Vedoucí práce: Chvojka Petr; Oponent práce: Janota Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Cílem této diplomové práce je tvorba aplikace pro automatické vyhodnocení dat vibrační diagnostiky. V aplikaci musí být zajištěn import dat z analyzátoru Adash VA4 a Bruel&Kjaer Pulse. Výstup z aplikace má být ve formě ...
  • Návrh a optimalizace elektrického pohonu zdvihacího mechanismu nůžkového stolu 

   Autor: Purchart Lubomír; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Bendl Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předložená diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce elektromechanického pohonu zdvihacího zařízení s nůžkovým mechanismem. Na základě analýzy byl proveden návrh konstrukce nůžkového mechanismu s tlačným řetězem ...
  • Konstrukce přenosného standu pro testování vlastností řídicích systémů SIEMENS 

   Autor: Skokan Tomáš; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Předložená diplomová práce řeší návrh konstrukce standu pro testování vlastností řídicích systémů Siemens. Součástí standu je přeladitelná poddajná struktura, která byla optimalizována pro vlastní frekvence v řádu desítek Hz.
  • Experimentální stanovení tepelných odporů lineárních vedení 

   Autor: Morávek Petr; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením tepelných odporů lineárních vedení. Tepelné odpory jsou určeny pro valivé lineární vedení lišící se velikostí, typem valivých elementů a velikostí předpětí. Z výsledků ...
  • Návrh raklové komory flexotiskového stroje 

   Autor: Sivák Michal; Vedoucí práce: Sušeň Jindřich; Oponent práce: Hejl Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností sestavy raklové komory flexotiskového stroje PREMIA s hlavním požadavkem na snížení hmotnosti samotného těla raklové komory a zajištění adaptabilního přítlaku ...
  • Návrh nové otočné hlavy pro kontinuální obrábění ve dvou osách 5-ti osého centra CARBO COMPACT CNC pro opracování kamene 

   Autor: Vytiska Tomáš; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem nové dvouosé rotační hlavy pro stroj Carbo Compact CNC na obrábění kamene. Na základě výpočtů zatížení a provozních podmínek mechanismu byly navrženy pohony rotačních os a další ...
  • Výukový CNC obráběcí stroj 

   Autor: Zábranský Václav; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce mapuje zastoupení levných obráběcích strojů na Evropském trhu. Zabývá se rozborem použití vhodné koncepce a konstrukce stroje pro využití jako výukového prostředku NC programování. Rozpracovává jednu variantu ...