Now showing items 1-20 of 111

  • Virtuální model laserového stroje a analýza jeho vlastností 

   Author: Alexander Kosenko; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Zvolánek Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá tvorbou komplexního modelu laserového pálicího stroje od značky VANAD. Tento komplexní model byl vytvořen propojením diskreditovaného modelu mechanické stavby stroje a modelu regulace pohonu. Na ...
  • Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikostí 

   Author: Oleg Zapolskikh; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Autor: Bc. Oleg Zapolskikh Název DP: Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikosti. Rozsah práce: 79 str., 61 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2020 Škola: ČVUT ...
  • Úprava hydraulického lisu 288t pro technologii výlisků z expanzní pěny 

   Author: Martin Včelák; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Bubák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá úpravou hydraulického lisu pro technologii expanzní pěny. Požadavky této technologie zvyšují rychlosti beranu, které mají dopad na strukturu lisu a hydraulickou soustavu. Výstupem práce jsou popsané ...
  • Napájení snímačů na rotujících strojních částech 

   Author: Lukáš Húska; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Vozábal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi napájení elektrických struktur v rotačních částech stroje. Možném využití rekuperace vibrací, bezdrátového přenosu, sběrných kroužků a generováním energie pomocí generátoru. Z těchto ...
  • Návrh využití CNC frézovacího stroje pro dělení a broušení kovových vzorků. 

   Author: Marek Čáp; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Veselý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce řeší aplikaci technologie rozbrušování a broušení v tříosém frézovacím CNC stroji BRIDGEPORT VMC 500. Je navržen upínač vzorku a vyřešeno upnutí rozbrušovacího a brusného nástroje do vřetena. Jsou vysvětleny ...
  • Diagnostika stavu řezných nástrojů 

   Author: Matěj Dudík; Supervisor: Burian David; Opponent: Drobílek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá diagnostikou stavu řezných nástrojů. V teoretické části této práce jsou rozebrány způsoby měření opotřebení řezných nástrojů pomocí přímých a nepřímých metod. Podrobněji jsou rozebrány metody ...
  • Konstrukční návrh otočně sklopného stolu OS 

   Author: Matěj Hoffmann; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Mindl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce otočně sklopného stolu pro 5osý hybridní stroj využívající aditivní technologii WAAM. Součástí práce je rešerše konstrukčních typů a komponent otočně sklopných stolů a popis ...
  • Efektivní navařování titanu laserem 

   Author: Jakub Petrus; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Dvořák Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem této práce je zmapování problematiky navařování, zejména pak navařování laserem a následně provedení optimalizace procesu laserového navařování z drátu Ti-6Al-4V v laboratořích Ústavu výrobních strojů a zařízení na ...
  • Návrhy optimalizace strukturálně mechanických vlastností vybraných skupin stavby soustruhů 

   Author: Jiří Braný; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Brychta Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Práce se zabývá vznikem výpočetních modelů dvou velikostních variant soustruhů od TOS Čelákovice. Tyto modely jsou následně porovnány pomocí analýz statických a dynamických vlastností. Jedním z výsledků práce jsou návrhy ...
  • Postprocesor s korekcí posuvové rychlosti o úhlovou rychlost pohybu pro CNC stroje 

   Author: Jan Górecki; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Dvořák Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Následující práce se zabývá zvyšováním přesnosti řízení posuvové rychlosti podél dráhy nástroje při obrábění rovinných i tvarových dílců s respektováním úhlové rychlosti jako složky posuvové rychlosti. U běžných frézovacích ...
  • Virtuální zprovoznění obráběcího stroje 

   Author: Vojtěch Šustr; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Balcárek Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato diplomová práce se zabývá virtuálním zprovozněním obráběcího stroje WHT 110 C pomocí softwarových nástrojů firmy SIEMENS. Virtuální kinematický model stroje je propojen s virtuálním řídicím systémem SINUMERIK ONE. Po ...
  • Návrh pracoviště se dvěma kolaborativními roboty 

   Author: Tomáš Jochman; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Maslikiewicz Ondrej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro přípravu nápojů pomocí dvou kolaborativních robotů. Součástí práce je také analýza současného řešení s jedním kolaborativním robotem, optimalizace produktivity formou využití ...
  • Zvýšení přesnosti robotů 

   Author: Zarbat Ni; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce se zabývá popisem způsobu kalibrace průmyslového robotu pomocí různých technologie a popisem metodiky pro zvýšeni přesností robotu v omezeném pracovním prostoru. Zvýšení přesnosti robotu v omezeném pracovním ...
  • Propojení konvenčních strojů se systémem řízení výroby 

   Author: Alexandr Gurov; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Dub Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Tato práce se zabývá přípravou interface pro vyčítání dat z tři konvenčních strojů pomocí PLC a rozhraní OPC-UA. Součástí práce je tvorba virtuálních modelů strojů a tvorba plného programu pro sběr dat z virtuálního modelu.
  • Návrh robotického pracoviště 

   Author: Jan Ptáček; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Pošvář Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Diplomová práce řeší návrh a konstrukci vybraných celků robotického pracoviště pro výrobu navíjených kompozitních trubek dle zadaných podmínek. Bylo navrženo rozložení funkčních prvků v robotickém pracovišti pro výrobu ...
  • Konceptuální návrh optimalizace nosné struktury portálového stroje s přesuvným příčníkem 

   Author: Alexander Skorobogatov; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Mareček Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Práce se zabývá výpočetní optimalizací konceptuálního návrhu nosné struktury portálového obráběcího stroje s inovovaným uložením přesuvného příčníku. Provedena je rešerše z oblasti stavby portálových obráběcích strojů, ...
  • Příprava a řízení výroby s vertikální integrací systémů 

   Author: Zdeněk Machala; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Dub Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Diplomová práce mapuje možnosti uplatnění principů Průmyslu 4.0 na reálném aplikačním případu vertikální integrace systémů ve výrobní buňce. V rámci práce je navržena modelová přizpůsobitelná výroba představující reálný ...
  • Konstrukční návrh pravoúhlé frézovací hlavy 

   Author: Jan Knot; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Dokoupil Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce frézovací hlavy s jednou osou rotace a s elektrovřetenem pro soustružnické a frézovací operace na multifunkční obráběcí stroj. Součástí práce je patentová a komponentová ...
  • Návrh flexibilního systému automatické výměny obrobků v malosériové výrobě 

   Author: Miroslav Rajtmajer; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Lysák Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem mobilního flexibilního systému pro automatickou výměnu obrobků v malosériové výrobě. Na základě průzkumu situace na trhu byly s ohledem na zvolené parametry navrženy optimální komponenty ...
  • Analýza přesnosti otočného stolu MCU 700 

   Author: Jiří Štecher; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Morávek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá analýzou přesnosti otočně - sklopného stolu multifunkčního pětiosého obráběcího centra MCU 700. Na základě provedené rešerše stávajících norem a metod měření byl stanoven vhodný postup měření ...