Recently added

Now showing items 1-20 of 79

  • Návrh korekcí navařování konstrukční oceli pro zlepšenou geometrii návaru na hranách 

   Author: Votruba Vojtěch; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce se zabývá návrhem korekcí pro aditivní, resp. hybridní výrobu dílců. Hlavní částí práce jsou experimenty a jejich vyhodnocení. Veškeré experimenty proběhly v první polovině roku 2018 v laboratořích RCMT. K experimentům ...
  • Úprava a oživení robotu BCN3D Moveo 

   Author: Havlan Tomáš; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá úpravou a oživením robotu BCN3D MOVEO. Součástí práce je návrh úprav stávající konstrukce robotu, konstrukční návrh 6. osy a optimalizace pohonů. Upravený robot byl realizován a zprovozněn na ...
  • Návrh otočně sklopné frézovací hlavy pro obrábění slitin hliníku 

   Author: Urban Tomáš; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Kubera Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce frézovací hlavy se dvěma osami rotace a elektrovřetenem. Součástí práce je rešerše dvouosých frézovacích hlav prodávaných v ČR i ve světě, na kterou navazuje návrh ...
  • Diagnostika zdrojů hluku převodové skříně 

   Author: Vaněk Tomáš; Supervisor: Burian David; Opponent: Sivák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vibrací a s nimi souvisejícím hlukem vřeteníků vodorovných vyvrtávaček firmy RETOS VARNSDORF s.r.o. Cílem práce je provedení analýzy vřeteníků a vytipování možných zdrojů ...
  • Zařízení pro automatické skenování zakřivených ploch pro ultrazvukové zkoušení materiálů 

   Author: Nýč Jiří; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Hořejší Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření automatizovaného skenovacího zařízení pro skenování zakřivených ploch pro ultrazvukové skenování.
  • Kalibrace robotu laser trackerem 

   Author: Baláš Jan; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá popisem kalibrace průmyslového robotu pomocí laser trackeru. Kalibrace je založena na postupné identifikaci os rotace jednotlivých kloubů. Následně jsou z identifikovaných os rotace stanoveny ...
  • Identifikace parametrů pro ovlivnění přesnosti a produktivity obrábění ve vazbě CAM - řídicí systém 

   Author: Pešice Matěj; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   V této práci jsou identifikovány parametry z oblasti CAM a řídicího systému, které mají vliv na přesnost a produktivitu obrábění. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry, pro které je experimentem ověřována míra jejich ...
  • Konstrukční návrh externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů 

   Author: Jirků Michaela; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Dubský Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce přídavné vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů. Součástí práce je rozbor variant konstrukce vertikální elektrické vstřikovací jednotky. Konstrukce je ...
  • Oboustranný náhon dlouhého kuličkového šroubu 

   Author: Kašpárek Jiří; Supervisor: Matyska Vojtěch; Opponent: Souček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výběrem oboustranného náhonu dlouhého kuličkového šroubu. Varianty oboustranného náhonu byly vytvořeny kombinací různých komponent. Část práce se zabývá vytvořením komplexního modelu, ...
  • Simulace výukových sestav strojů s využitím NX Mechatronics Concept Designer 

   Author: Kalina Daniel; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Hadáček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce se zabývá virtuálním zprovozněním čtyř výukových stavebnic od firmy Fischertechnik pomocí metody Software in the Loop. Součástí práce je tvorba programovatelných virtuálních modelů zmíněných stavebnic a tvorba ...
  • Návrh paletové výměny pro stroj MCU 450V-5X 

   Author: Seidel Petr; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Kubera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bezobslužné paletové výměny ke stroji MCU 450V-5X pro maximální hmotnost obrobku 380 kg včetně palety. Požadovaná maximální doba výměny je jedna minuta. Úvod práce je věnován analýze ...
  • Vývoj řetězového zásobníku pro horizontální stroje řady H630, H800 A H1000 

   Author: Sládek Jakub; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Šoustek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce se zabývá vývojem řetězového zásobníku pro horizontální obráběcí stroje řady H630, H800 a H1000 firmy TAJMAC-ZPS, a.s. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru pro vyjmutí nástroje ze ...
  • Tvorba PLC programu pro obráběcí stroj 

   Author: Pištora Ondřej; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Hoffmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce se zabývá zprovozněním automatické výměny nástrojů na frézovacím centrum AXA VCC1200 spolu s úpravou stroje z hlediska zvýšení bezpečnosti. Jde o prakticky zaměřenou práci s cílem vyvinutí vlastního algoritmu ...
  • Zakládací přípravek pro montáž stropního jeřábu ve stísněném prostoru 

   Author: Horský Michal; Supervisor: Andrlík Vladimír; Opponent: Vaverka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce řeší návrh přípravku pro přesun a montáž stropního jeřábu ve stísněném prostoru horké komory zkušebního nukleárního zařízení. Obsahuje kinematické schéma postupu montáže příčníků a kolejnic jeřábu, ...
  • Návrh naklápěcí hlavy pro testovací stand 

   Author: Holeček Matěj; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Stloukal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosé hlavy. Hlava je určena pro původně tříosý kartézský stroj, sloužící ke školení obsluhy PLC systému od firmy Beckhoff. Cílem této práce je vytvoření kompletního ...
  • Konstrukce mechanicky naháněné vysokomomentové hlavy s indexováním natáčením v ose C 

   Author: Falek Petr; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Bělohoubek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Návrh výměnné frézovací hlavy s vnitřním převodem a natáčením kolem osy C. Za účelem zvýšení točivého momentu a zlepšení kinematických vlastností. Rozsah otáček 0-3000 /min. Maximální točivý moment 5000 Nm.
  • Integrace robotu do pracovního prostoru stroje pro pomocné funkce 

   Author: Panteleev Alexander; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Heinrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Práce se zabývá integrací robotu do pracovního prostoru soustružnického stroje pro umožnění použití technologie Hybrid Manufacturing. Práce obsahuje popis průmyslových robotů a jejich parametrů, různých způsobů použití ...
  • Určení vhodného mechanického lisu pro postupové lisovací nástroje 

   Author: Hochheim Kristýna; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Hlaváč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Diplomová práce se zabývá navržením metodiky pro určování vhodného typu mechanického lisu pro provoz postupových lisovacích nástrojů. Pro správné určení strojů je nutná znalost vlastností lisovacích nástrojů a mechanických ...
  • Zvýšení efektivity obrábění na CNC strojích 

   Author: Stejskal Michal; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Strnad Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Tato práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM, řídicích systémech a odborných článkách se zaměřením na dodržování technologických parametrů. Na základě rešerše problematiky ...
  • Konstrukce paketovacího lisu na kovový šrot 

   Author: Fricek Martin; Supervisor: Bubák Antonín; Opponent: Formánek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hydraulického paketovacího lisu na kovový šrot, tento stroj má zpracovávat specifický druh odpadu, odstrojené skelety bílé domácí elektroniky, (pračky, ledničky, ...). Práce ...