Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 58

  • Experimentální stanovení tepelných odporů v kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřetene 

   Autor: Okénka Martin; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Předložená práce se zabývá tepelným odporem válcového kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřeteníku. Nejdříve je stručně popsána tepelná problematika v oblasti výrobních strojů společně s teoretickými základy přenosu ...
  • Výpočet kinematiky a rozbor tuhosti paralelního mechanismu 

   Autor: Šáfr Filip; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Šika Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-26)
   Obsahem této diplomové práce je konstrukční návrh polohovacího stolu s paralelní kinematikou S-Delta. Hlavními body práce jsou rozbor kinematiky, řešení dopředné a inverzní úlohy polohy a rychlosti paralelního mechanismu ...
  • Návrh výukového pracoviště pro řízení elektrických pohonů 

   Autor: Drhlík Michal; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem výukového zařízení pro řízení elektrických pohonů- Práce obsahuje rešerši současné koncepce výuky předmětu Pohony výrobních strojů - Servomechanismy III a proktickou část, která se zabývá ...
  • Optimalizace lože brusky PF8 

   Autor: Labašta Václav; Vedoucí práce: Sušeň Jindřich; Oponent práce: Jansa Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-18)
   Cílem této práce je návrh optimalizovaného svařence lože brusky PF8. Optimalizace byla vytvořena v programu Ansys 17, kdy se řešila pouze statická část úlohy. Z optimalizovaných topologických variant byla vybrána optimální ...
  • Aktivní řízení výšky škrticí mezery hydrostatické buňky 

   Autor: Lazák Tomáš; Vedoucí práce: Stach Eduard; Oponent práce: Sulitka Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a experimentálním ověřením systému pro aktivní řízení výšky škrtící mezery hydrostatických kapes, které jsou součástí hydrostatického vedení. Společné řízení více hydrostatických kapes umožňuje ...
  • Konstrukce hybridního stroje - stroj pro možnost laserového navařování a frézování 

   Autor: Proněk Jan; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí hybridního stroje. Práce obsahuje rešerši současného stavu hybridních strojů a praktickou část zabývající se návrhem a konstrukcí stroje. Součástí práce je výkresová dokumentace vlastní ...
  • Návrh a konstrukce těžkého unášecího vřeteníku hrotové brusky BHC 

   Autor: Bojas Karel; Vedoucí práce: Sova Jiří; Oponent práce: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem unášecího vřeteníku brusky BHC63. Vřeteník bude použit pro upínání a unášení obrobků do hmotnosti 5000 kg mezi hroty. Součástí práce je konstrukce vřetene, návrh uložení vřetene, návrh ...
  • Návrh robotického pracoviště na překládání "sběrných trubek" 

   Autor: Červenka Aleš; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Kučera Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-14)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem a konstrukcí robotizovaného pracoviště pro překládání "sběrných trubek" na sušící a odmašťovací lince. Dle zadaných podmínek bylo navrženo robotické pracoviště, které umožňuje ...
  • Výukový CNC obráběcí stroj 

   Autor: Zábranský Václav; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Novotný Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato práce mapuje zastoupení levných obráběcích strojů na Evropském trhu. Zabývá se rozborem použití vhodné koncepce a konstrukce stroje pro využití jako výukového prostředku NC programování. Rozpracovává jednu variantu ...
  • Experimentální stanovení tepelných odporů lineárních vedení 

   Autor: Morávek Petr; Vedoucí práce: Horejš Otakar; Oponent práce: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením tepelných odporů lineárních vedení. Tepelné odpory jsou určeny pro valivé lineární vedení lišící se velikostí, typem valivých elementů a velikostí předpětí. Z výsledků ...
  • Návrh raklové komory flexotiskového stroje 

   Autor: Sivák Michal; Vedoucí práce: Sušeň Jindřich; Oponent práce: Hejl Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá zlepšením dynamických vlastností sestavy raklové komory flexotiskového stroje PREMIA s hlavním požadavkem na snížení hmotnosti samotného těla raklové komory a zajištění adaptabilního přítlaku ...
  • Návrh nové otočné hlavy pro kontinuální obrábění ve dvou osách 5-ti osého centra CARBO COMPACT CNC pro opracování kamene 

   Autor: Vytiska Tomáš; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Ondráček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem nové dvouosé rotační hlavy pro stroj Carbo Compact CNC na obrábění kamene. Na základě výpočtů zatížení a provozních podmínek mechanismu byly navrženy pohony rotačních os a další ...
  • Predikce příkonů obráběcích strojů a jejich periferií 

   Autor: Fuchs Martin; Vedoucí práce: Machyl Jan; Oponent práce: Holkup Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Předložená práce se zabývá problematikou energetických spotřebičů na obráběcích strojích. Obsahuje jejich rozdělení do skupin a podskupin, stejně tak jako určení jejich poměrné důležitosti a váhy z pohledu spotřeby energie ...
  • Rozbor problematiky pomaluběžného rotačního pneumotoru dle patentové přihlášky CZ2014-130 

   Autor: Kašpar Martin; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Hovorka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-23)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem pomaluběžného rotačního pneumotoru dle patentové přihlášky CZ2014-130, kterou podalo ČVUT. Práce obsahuje seznámení s rotačními pneumotory, seznámení s patentovou přihláškou a podobnými ...
  • Automatizované vyhodnocení dat vibrační diagnostiky vřeten obráběcích strojů 

   Autor: Samuel Petr; Vedoucí práce: Chvojka Petr; Oponent práce: Janota Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Cílem této diplomové práce je tvorba aplikace pro automatické vyhodnocení dat vibrační diagnostiky. V aplikaci musí být zajištěn import dat z analyzátoru Adash VA4 a Bruel&Kjaer Pulse. Výstup z aplikace má být ve formě ...
  • Návrh a optimalizace elektrického pohonu zdvihacího mechanismu nůžkového stolu 

   Autor: Purchart Lubomír; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Bendl Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předložená diplomová práce se zabývá problematikou konstrukce elektromechanického pohonu zdvihacího zařízení s nůžkovým mechanismem. Na základě analýzy byl proveden návrh konstrukce nůžkového mechanismu s tlačným řetězem ...
  • Konstrukce přenosného standu pro testování vlastností řídicích systémů SIEMENS 

   Autor: Skokan Tomáš; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Předložená diplomová práce řeší návrh konstrukce standu pro testování vlastností řídicích systémů Siemens. Součástí standu je přeladitelná poddajná struktura, která byla optimalizována pro vlastní frekvence v řádu desítek Hz.
  • Simulace teplotního pole chlazeného ložiskového domku 

   Autor: Hovorka Vít; Vedoucí práce: Hornych Jan; Oponent práce: Mareš Martin
   Vytvoření časově reálné identifikace tepelného působení ložiska pomocí simulace MKP modelu a experimentu, vhodné umístění identifikačních teplotních čidel a experimentální verifikaci MKP modelu na fyzickém modelu.
  • C-osa soustruhu s planetovou převodovkou 

   Autor: Vašát Michal; Vedoucí práce: Souček Pavel; Oponent práce: Kolář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá možností uplatnění vícestupňové planetové převodovky spojené s vřeteníkem soustruhu. Rozsahem je kompletní konstrukční zpracování na úrovni 3D modelu doplněného o plošný výkres sestavy a ...
  • Návrh a konstrukce elektromechanického koníku hrotové brusky BHC 

   Autor: Drahorádová Lucie; Vedoucí práce: Hovorka Jiří; Oponent práce: Dosedla Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Úkolem diplomové práce je navrhnout konstrukci elektromechanického koníku hrotové brusky BHC pro obrobky s maximální hmotností 5 t. Návrh zahrnuje další požadavky: zdvih pinoly 80 mm, korekce kuželovitosti ...