Now showing items 1-20 of 129

  • Efektivní řízení frézovacího CNC stroje při obrábění tvarově složitých dílců 

   Author: Filip Bartoš; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato práce navazuje na existující diplomové a bakalářskou práci, které byly zaměřeny na vývoj vlastních optimalizačních funkcí. Rešerše této práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, ...
  • Analýza a návrh optimalizace teplotního chování upínací desky svislého soustruhu 

   Author: Ladislav Malina; Supervisor: Kekula Josef; Opponent: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Práce se zabývá teplotní analýzou a výpočetní optimalizací upínací desky svislého soustruhu. Provedena je rešerše na téma teplotního chování obráběcích strojů a z oblasti stavby svislých soustruhů. Představeny jsou postupy ...
  • Optimalizace NC kódu na základě zatížení nástroje a dynamických vlastností stroje 

   Author: Martin Kůrka; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem operací s proměnlivým zatížením nástroje pro analýzu kinematických parametrů obrábění. Na těchto operacích jsou následně analyzovány složky zatížení nástroje (řezné síly, objem ...
  • Konstrukce modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací 

   Author: Martin Karas; Supervisor: Červenka Jaroslav; Opponent: Šnajdr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem modulu řízeně přeladitelného hltiče vibrací. Snaží se na základě vyhotovené rešerše najít optimální variantu konstrukčního řešení způsobu pasivního potlačení vibrací tlumené ...
  • Návrh řízení pro malý průmyslový robot 

   Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Stloukal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením SW nástroje pro řízení sériového šestiosého robotu se zahrnutím dopředné a inverzní kinematické úlohy. Řízení robotu je realizováno v prostředí TwinCAT s využitím programovacího jazyku ...
  • Řízení polohování interferometru 

   Author: Nikita Kuprin; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Vlček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Předložená diplomová práce projednává o návrh řízení polohovací jednotky pro polohování 6DOF interferometru pro rychlé ustavení a měření přesnosti pohybu v pracovním prostoru.
  • Vliv velikosti frekvence pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace pohybové osy 

   Author: David Kunc; Supervisor: Moravec Jan; Opponent: Rybář Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá zkoumáním vlivu pulzní šířkové modulace na kvalitu regulace. V rešeršní částí je rozebírána problematika frekvenčních měničů, včetně průzkumu dostupných měničů na trhu se zaměřením na rozsah ...
  • Monitoring stavu stroje pomocí vlastní SCADA aplikace 

   Author: Dávid Križan; Supervisor: Fiala Štěpán; Opponent: Hykl Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Sledování stavů stroje sehrává v dnešních podnicích důležitou roli, ne jenom při monitorování samotného výrobního procesu, ale může být mocným nástrojem i pro management výroby, například při plánování kapacit nebo prediktivní ...
  • Retrofit řídicího systému 3D tiskárny 

   Author: Jan Krejčí; Supervisor: Koubek Jan; Opponent: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-05)
   Diplomová práce se zabývá konceptem řízení 3D tiskáren. U 3D tiskárny Stratasys Dimension Elite/768 má dojít k retrofitu původního řídícího sytému. Původní řešení 3D tiskárny nahradí řídící systém Beckhoff, který obslouží ...
  • Návrh modulární konstrukce kloubů nízkonákladového robota s nosností 5 kg 

   Author: Vít Kahoun; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Horák Marcel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Diplomová práce se zabývá návrhem mechanické stavby low-cost modulárních rotačních kloubů ve dvou velikostech. Tyto klouby se následně využijí při stavbě šestiosého low-cost robota (tedy větší kloub na první, druhé a třetí ...
  • Využití pokročilých funkcí laserového zařízení pro odstaňování povlaku 

   Author: Josef Hlavinka; Supervisor: Zeman Pavel; Opponent: Čermák Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce se zabývá odstraňováním ochranných povlaků řezných nástrojů laserem pomocí pokročilých funkcí laserových systémů. V teoretické části jsou popsány principy laserové ablace, je sestavena metodika pro provádění technologie. ...
  • Úprava vedení beranu kovacího lisu CKVX315/400 

   Author: Petr Pícha; Supervisor: Bubák Antonín; Opponent: Kliment Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem úpravy vedení a uchycení beranu hydraulického kovacího lisu CKVX 315/400. Práce obsahuje rešerši týkající se vedení beranu lisů pro volné kování a rešerši věnující se způsobům uchycení ...
  • Analýza vlivu dílčích chyb nosných dílců na celkovou dosažitelnou přesnost. 

   Author: Adolf Valášek; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Šámal Otakar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá výzkumem určujících vlivů volumetrické chyby obráběcího stroje. V rešeršní části ukazuje, jaké jsou jednotlivé geometrické chyby strojních os a jakým způsobem se modeluje chyba volumetrická. Dále ...
  • Analýza dynamické poddajnosti frézovacího stroje a zkouška využití výkonu 

   Author: Richard Steiger; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Šilhavý Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá měřením dynamické poddajnosti frézovacího stroje a výkonovými zkouškami, které mají za cíl ověřit, zda je možno přenést do řezu (stabilně obrábět) instalovaný výkon na vřeteni. Pro zkrácení časů zkoušek ...
  • Frézovací vřeteno s koaxiálním pohonem a snadnou servisovatelnosti 

   Author: Ladislav Kočár; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Vozábal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem frézovacího vřetene s koaxiálně uloženým pohonem. Vřeteno je navrženo jako snadno vyjímatelná jednotka z vřeteníku. Na základě rešerše dostupných řešení na trhu, byly navrženy ...
  • Kontrola a zajištění vysoké kvality vřetena jednoúčelové brusky v rámci malosériové výroby 

   Author: Maria Kamenskaya; Supervisor: Burian David; Opponent: Novotný Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce se zabývá analýzou vlivu rozměrových tolerancí a uložení ložisek a jiných parametrů ovlivňujících kvalitu na vibrace vřetene za různých otáček. Je navžená stanice pro účely testování a měření vřeten. Je provedeno ...
  • Vliv vstupních parametrů na aproximační kvalitu modelu teplotních chyb frézovacího centra 

   Author: Michal Straka; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Minář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá posouzením vlivu různých vstupních parametrů (teplot) do kompenzačních modelů teplotních chyb způsobených pohybem v lineárních osách výrobního stroje. Byla hodnocena přenositelnost kompenzačních ...
  • Model teplotních deformací stroje a frézovacího nástroje zohledňující vliv řezného procesu 

   Author: Daniel Divíšek; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá teplotními deformacemi stroje a nástroje během obráběcího procesu a možnostmi jejich eliminace. V rámci práce byl vytvořen kompenzační model pro eliminaci teplotních deformací stroje a nástroje ...
  • Úprava hydraulického lisu 288t pro technologii výlisků z expanzní pěny 

   Author: Martin Včelák; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Bubák Antonín
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce se zabývá úpravou hydraulického lisu pro technologii expanzní pěny. Požadavky této technologie zvyšují rychlosti beranu, které mají dopad na strukturu lisu a hydraulickou soustavu. Výstupem práce jsou popsané ...
  • Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikostí 

   Author: Oleg Zapolskikh; Supervisor: Mareš Martin; Opponent: Havlík Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Autor: Bc. Oleg Zapolskikh Název DP: Přenositelnost aproximačních modelů teplotních deformací mezi různými stroji stejného typu a velikosti. Rozsah práce: 79 str., 61 obr., 24 tab. Školní rok vyhotovení: 2020 Škola: ČVUT ...