Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 79

  • Návrh korekcí navařování konstrukční oceli pro zlepšenou geometrii návaru na hranách 

   Autor: Votruba Vojtěch; Vedoucí práce: Smolík Jan; Oponent práce: Janda Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce se zabývá návrhem korekcí pro aditivní, resp. hybridní výrobu dílců. Hlavní částí práce jsou experimenty a jejich vyhodnocení. Veškeré experimenty proběhly v první polovině roku 2018 v laboratořích RCMT. K experimentům ...
  • Úprava a oživení robotu BCN3D Moveo 

   Autor: Havlan Tomáš; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá úpravou a oživením robotu BCN3D MOVEO. Součástí práce je návrh úprav stávající konstrukce robotu, konstrukční návrh 6. osy a optimalizace pohonů. Upravený robot byl realizován a zprovozněn na ...
  • Návrh otočně sklopné frézovací hlavy pro obrábění slitin hliníku 

   Autor: Urban Tomáš; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Kubera Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce frézovací hlavy se dvěma osami rotace a elektrovřetenem. Součástí práce je rešerše dvouosých frézovacích hlav prodávaných v ČR i ve světě, na kterou navazuje návrh ...
  • Diagnostika zdrojů hluku převodové skříně 

   Autor: Vaněk Tomáš; Vedoucí práce: Burian David; Oponent práce: Sivák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vibrací a s nimi souvisejícím hlukem vřeteníků vodorovných vyvrtávaček firmy RETOS VARNSDORF s.r.o. Cílem práce je provedení analýzy vřeteníků a vytipování možných zdrojů ...
  • Zařízení pro automatické skenování zakřivených ploch pro ultrazvukové zkoušení materiálů 

   Autor: Nýč Jiří; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Hořejší Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce je zaměřena na vytvoření automatizovaného skenovacího zařízení pro skenování zakřivených ploch pro ultrazvukové skenování.
  • Kalibrace robotu laser trackerem 

   Autor: Baláš Jan; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá popisem kalibrace průmyslového robotu pomocí laser trackeru. Kalibrace je založena na postupné identifikaci os rotace jednotlivých kloubů. Následně jsou z identifikovaných os rotace stanoveny ...
  • Identifikace parametrů pro ovlivnění přesnosti a produktivity obrábění ve vazbě CAM - řídicí systém 

   Autor: Pešice Matěj; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   V této práci jsou identifikovány parametry z oblasti CAM a řídicího systému, které mají vliv na přesnost a produktivitu obrábění. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry, pro které je experimentem ověřována míra jejich ...
  • Konstrukční návrh externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů 

   Autor: Jirků Michaela; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Dubský Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce přídavné vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů. Součástí práce je rozbor variant konstrukce vertikální elektrické vstřikovací jednotky. Konstrukce je ...
  • Oboustranný náhon dlouhého kuličkového šroubu 

   Autor: Kašpárek Jiří; Vedoucí práce: Matyska Vojtěch; Oponent práce: Souček Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a výběrem oboustranného náhonu dlouhého kuličkového šroubu. Varianty oboustranného náhonu byly vytvořeny kombinací různých komponent. Část práce se zabývá vytvořením komplexního modelu, ...
  • Simulace výukových sestav strojů s využitím NX Mechatronics Concept Designer 

   Autor: Kalina Daniel; Vedoucí práce: Novotný Lukáš; Oponent práce: Hadáček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tato práce se zabývá virtuálním zprovozněním čtyř výukových stavebnic od firmy Fischertechnik pomocí metody Software in the Loop. Součástí práce je tvorba programovatelných virtuálních modelů zmíněných stavebnic a tvorba ...
  • Návrh paletové výměny pro stroj MCU 450V-5X 

   Autor: Seidel Petr; Vedoucí práce: Červenka Jaroslav; Oponent práce: Kubera Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem bezobslužné paletové výměny ke stroji MCU 450V-5X pro maximální hmotnost obrobku 380 kg včetně palety. Požadovaná maximální doba výměny je jedna minuta. Úvod práce je věnován analýze ...
  • Vývoj řetězového zásobníku pro horizontální stroje řady H630, H800 A H1000 

   Autor: Sládek Jakub; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Šoustek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Diplomová práce se zabývá vývojem řetězového zásobníku pro horizontální obráběcí stroje řady H630, H800 a H1000 firmy TAJMAC-ZPS, a.s. Součástí diplomové práce je konstrukční návrh manipulátoru pro vyjmutí nástroje ze ...
  • Tvorba PLC programu pro obráběcí stroj 

   Autor: Pištora Ondřej; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Hoffmann Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-09)
   Tato práce se zabývá zprovozněním automatické výměny nástrojů na frézovacím centrum AXA VCC1200 spolu s úpravou stroje z hlediska zvýšení bezpečnosti. Jde o prakticky zaměřenou práci s cílem vyvinutí vlastního algoritmu ...
  • Zakládací přípravek pro montáž stropního jeřábu ve stísněném prostoru 

   Autor: Horský Michal; Vedoucí práce: Andrlík Vladimír; Oponent práce: Vaverka Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce řeší návrh přípravku pro přesun a montáž stropního jeřábu ve stísněném prostoru horké komory zkušebního nukleárního zařízení. Obsahuje kinematické schéma postupu montáže příčníků a kolejnic jeřábu, ...
  • Návrh naklápěcí hlavy pro testovací stand 

   Autor: Holeček Matěj; Vedoucí práce: Koubek Jan; Oponent práce: Stloukal Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem dvouosé hlavy. Hlava je určena pro původně tříosý kartézský stroj, sloužící ke školení obsluhy PLC systému od firmy Beckhoff. Cílem této práce je vytvoření kompletního ...
  • Konstrukce mechanicky naháněné vysokomomentové hlavy s indexováním natáčením v ose C 

   Autor: Falek Petr; Vedoucí práce: Ondráček Miroslav; Oponent práce: Bělohoubek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Návrh výměnné frézovací hlavy s vnitřním převodem a natáčením kolem osy C. Za účelem zvýšení točivého momentu a zlepšení kinematických vlastností. Rozsah otáček 0-3000 /min. Maximální točivý moment 5000 Nm.
  • Integrace robotu do pracovního prostoru stroje pro pomocné funkce 

   Autor: Panteleev Alexander; Vedoucí práce: Švéda Jiří; Oponent práce: Heinrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Práce se zabývá integrací robotu do pracovního prostoru soustružnického stroje pro umožnění použití technologie Hybrid Manufacturing. Práce obsahuje popis průmyslových robotů a jejich parametrů, různých způsobů použití ...
  • Určení vhodného mechanického lisu pro postupové lisovací nástroje 

   Autor: Hochheim Kristýna; Vedoucí práce: Krannich Tomáš; Oponent práce: Hlaváč Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Diplomová práce se zabývá navržením metodiky pro určování vhodného typu mechanického lisu pro provoz postupových lisovacích nástrojů. Pro správné určení strojů je nutná znalost vlastností lisovacích nástrojů a mechanických ...
  • Zvýšení efektivity obrábění na CNC strojích 

   Autor: Stejskal Michal; Vedoucí práce: Vavruška Petr; Oponent práce: Strnad Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Tato práce mapuje současný stav optimalizací obráběcího procesu v oblastech CAM, nadstavbách CAM, řídicích systémech a odborných článkách se zaměřením na dodržování technologických parametrů. Na základě rešerše problematiky ...
  • Konstrukce paketovacího lisu na kovový šrot 

   Autor: Fricek Martin; Vedoucí práce: Bubák Antonín; Oponent práce: Formánek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hydraulického paketovacího lisu na kovový šrot, tento stroj má zpracovávat specifický druh odpadu, odstrojené skelety bílé domácí elektroniky, (pračky, ledničky, ...). Práce ...