Zobrazují se záznamy 1-20 z 66

   Klíčové slovo
   baling press machine,metal scrap,design,hydraulic drive,inspection calculation [1]
   Belt, Drive, Packaging, Machine, [1]
   brousící stroje, horniny, mnohostěn; [1]
   center grinder, electromechanical tailstock, force sensing, degree of taper correction of workpiece, stroke of quill [1]
   circular interpolation (test), laser tracker Leica AT901, circular, radial deviation [1]
   CNC, design, machining, control [1]
   CNC, konstrukce, obrábění, řízení [1]
   Construction, drives, lifting equipment, scissor mechanism; [1]
   design, bearing, radial, axial, rotary tilting table, capacity, stiffness, bend, train of gears, cutting force [1]
   design, parallel kinematics, trunnion table, redundant mechanism [1]
   diagnostic, run up, precision, evaluation, program, automatic [1]
   diagnostika, rozběh, přesnost, vyhodnocení, program, automatizovaný [1]
   dynamic structure behaviour, preload, chatter [1]
   dynamické vlastnosti, předpětí, samobuzené kmitání [1]
   Eco-design, machine tool, prediction of energy consumption, Matlab [1]
   ekodesign, obráběcí stroj, predikce spotřeby energie, Matlab [1]
   electric drives, cascade control, speed control, position control, mechanical systems control [1]
   Elektrické pohony, kaskádní regulace, regulace rychlosti, regulace polohy, řízení mechanických soustav [1]
   flexographic press, doctor blade chamber, doctor blades, anilox and sleev, printing forme, modal analysis, modal and physical coordinate, dynamic properities, natural frequency, mode shapes, amplitude, state space, harmonic analysis, step response, static compliance, receptance, stiffness [1]
   flexotisk, raklová komora, raklové nože, rastrový a formový válec, štoček, sleev, tisková forma, modální analýza, modální a fyzikální souřadnice, dynamické vlastnosti, vlastní frekvence, vlastní tvary kmitu, amplituda, stavový prostor, harmonická analýza, přechodová charakteristika, statická poddajnost, dynamická poddajnost, tuhost [1]