Now showing items 1-20 of 93

  • Aktivní řízení výšky škrticí mezery hydrostatické buňky 

   Author: Lazák Tomáš; Supervisor: Stach Eduard; Opponent: Sulitka Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-19)
   Tato práce se zabývá návrhem a experimentálním ověřením systému pro aktivní řízení výšky škrtící mezery hydrostatických kapes, které jsou součástí hydrostatického vedení. Společné řízení více hydrostatických kapes umožňuje ...
  • Analýza přesnosti otočného stolu MCU 700 

   Author: Jiří Štecher; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Morávek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá analýzou přesnosti otočně - sklopného stolu multifunkčního pětiosého obráběcího centra MCU 700. Na základě provedené rešerše stávajících norem a metod měření byl stanoven vhodný postup měření ...
  • Analýza teplotních deformací nosné struktury stroje a návrh optimalizačních úprav 

   Author: Kozačok Alexandr; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Automatizované vyhodnocení dat vibrační diagnostiky vřeten obráběcích strojů 

   Author: Samuel Petr; Supervisor: Chvojka Petr; Opponent: Janota Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-05)
   Cílem této diplomové práce je tvorba aplikace pro automatické vyhodnocení dat vibrační diagnostiky. V aplikaci musí být zajištěn import dat z analyzátoru Adash VA4 a Bruel&Kjaer Pulse. Výstup z aplikace má být ve formě ...
  • C-osa soustruhu s planetovou převodovkou 

   Author: Vašát Michal; Supervisor: Souček Pavel; Opponent: Kolář Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato diplomová práce se zabývá možností uplatnění vícestupňové planetové převodovky spojené s vřeteníkem soustruhu. Rozsahem je kompletní konstrukční zpracování na úrovni 3D modelu doplněného o plošný výkres sestavy a ...
  • Diagnostika zdrojů hluku převodové skříně 

   Author: Vaněk Tomáš; Supervisor: Burian David; Opponent: Sivák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou vibrací a s nimi souvisejícím hlukem vřeteníků vodorovných vyvrtávaček firmy RETOS VARNSDORF s.r.o. Cílem práce je provedení analýzy vřeteníků a vytipování možných zdrojů ...
  • Experimentální stanovení tepelných odporů lineárních vedení 

   Author: Morávek Petr; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá experimentálním stanovením tepelných odporů lineárních vedení. Tepelné odpory jsou určeny pro valivé lineární vedení lišící se velikostí, typem valivých elementů a velikostí předpětí. Z výsledků ...
  • Experimentální stanovení tepelných odporů v kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřetene 

   Author: Okénka Martin; Supervisor: Horejš Otakar; Opponent: Mareš Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Předložená práce se zabývá tepelným odporem válcového kontaktu mezi ložiskovým kroužkem a tubusem vřeteníku. Nejdříve je stručně popsána tepelná problematika v oblasti výrobních strojů společně s teoretickými základy přenosu ...
  • Identifikace energetického toku na stroji Haas 

   Author: Jenčko Radoslav; Supervisor: Machyl Jan; Opponent: Hornych Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Identifikace parametrů pro ovlivnění přesnosti a produktivity obrábění ve vazbě CAM - řídicí systém 

   Author: Pešice Matěj; Supervisor: Vavruška Petr; Opponent: Hnátík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   V této práci jsou identifikovány parametry z oblasti CAM a řídicího systému, které mají vliv na přesnost a produktivitu obrábění. Na základě rešerše jsou zvoleny parametry, pro které je experimentem ověřována míra jejich ...
  • Integrace robotu do pracovního prostoru stroje pro pomocné funkce 

   Author: Panteleev Alexander; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Heinrich Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-05)
   Práce se zabývá integrací robotu do pracovního prostoru soustružnického stroje pro umožnění použití technologie Hybrid Manufacturing. Práce obsahuje popis průmyslových robotů a jejich parametrů, různých způsobů použití ...
  • Kalibrace robotu laser trackerem 

   Author: Baláš Jan; Supervisor: Švéda Jiří; Opponent: Beneš Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá popisem kalibrace průmyslového robotu pomocí laser trackeru. Kalibrace je založena na postupné identifikaci os rotace jednotlivých kloubů. Následně jsou z identifikovaných os rotace stanoveny ...
  • Koncepční návrh polohovacího zařízení pro akustickou intenzitní sondu 

   Author: Jan Ferkl; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Kohout David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá automatizací polohování akustické intenzitní sondy pro účely vývoje stavebních strojů. Na základě technického a finančního srovnání možných řešení je jedno zvoleno pro praktický návrh řídícího ...
  • Konstrukce hybridního stroje - stroj pro možnost laserového navařování a frézování 

   Author: Proněk Jan; Supervisor: Smolík Jan; Opponent: Libovický Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Diplomová práce se zabývá konstrukcí hybridního stroje. Práce obsahuje rešerši současného stavu hybridních strojů a praktickou část zabývající se návrhem a konstrukcí stroje. Součástí práce je výkresová dokumentace vlastní ...
  • Konstrukce mechanicky naháněné vysokomomentové hlavy s indexováním natáčením v ose C 

   Author: Falek Petr; Supervisor: Ondráček Miroslav; Opponent: Bělohoubek Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Návrh výměnné frézovací hlavy s vnitřním převodem a natáčením kolem osy C. Za účelem zvýšení točivého momentu a zlepšení kinematických vlastností. Rozsah otáček 0-3000 /min. Maximální točivý moment 5000 Nm.
  • Konstrukce paketovacího lisu na kovový šrot 

   Author: Fricek Martin; Supervisor: Bubák Antonín; Opponent: Formánek Michael
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-14)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce hydraulického paketovacího lisu na kovový šrot, tento stroj má zpracovávat specifický druh odpadu, odstrojené skelety bílé domácí elektroniky, (pračky, ledničky, ...). Práce ...
  • Konstrukce přenosného standu pro testování vlastností řídicích systémů SIEMENS 

   Author: Skokan Tomáš; Supervisor: Novotný Lukáš; Opponent: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Předložená diplomová práce řeší návrh konstrukce standu pro testování vlastností řídicích systémů Siemens. Součástí standu je přeladitelná poddajná struktura, která byla optimalizována pro vlastní frekvence v řádu desítek Hz.
  • Konstrukční návrh externí vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů 

   Author: Jirků Michaela; Supervisor: Krannich Tomáš; Opponent: Dubský Vlastimil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce přídavné vstřikovací jednotky pro vícekomponentní vstřikování plastů. Součástí práce je rozbor variant konstrukce vertikální elektrické vstřikovací jednotky. Konstrukce je ...
  • Konstrukční návrh frézovacího vřetene s možností soustružení 

   Author: Petr Marek; Supervisor: Kolář Petr; Opponent: Mohyla Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Diplomová práce se zabývá návrhem frézovacího vřetene, použitelného i pro operace soustružení. Na základě průzkumu situace na trhu byly zvoleny optimální komponenty a provedeny návrhové výpočty vzhledem k cíleným parametrům. ...
  • Měření vlastností vozíků valivých lineárních vedení a porovnání způsobů jejich matematického modelování 

   Author: Fiala Jiří; Supervisor: Sulitka Matěj; Opponent: Holkup Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)