Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 98

  • Možnosti měření emisí osobních automobilů v reálném provozu 

   Autor: Schreiber Šimon; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Strapko Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-09-30)
   Předkládaná bakalářská práce se zabývá možnostmi měření emisí osobních automobilů a homologačními testy pro nové modely. Úvodní pasáž práce je věnována dnes platné legislativě pro měření emisí. Práce se věnuje i zkušebním ...
  • Vypružení pro jednonápravový podvozek kolejového autobusu 

   Autor: Hromádka Tomáš; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Heptner Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Hlavní náplní práce bylo navržení vypružení pro kolejový autobus. Teoretická část byla vypracována formou rešerše, na téma jednonápravové kolejové vozy a jejich vypružení. Následoval hmotnostní a silový rozbor, byly stanoveny ...
  • Návrh mechanického ovládání ventilového rozvodu motoru Škoda pro provoz Atkinsonova i Millerova cyklu 

   Autor: Macháček Jan; Vedoucí práce: Miklánek Ĺubomír; Oponent práce: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Bakalářská práce je zaměřena na úpravy ventilových rozvodů umožňujících provoz jak konvenčního Ottova cyklu, tak i nekonvenčních cyklů spalovacího motoru. Nekonvenční pracovní cykly jsou Atkinsonův (LIVC) a Millerův (EIVC). ...
  • Návrh chladící soustavy motoru pro vůz Formule Student 

   Autor: Bugár Patrik; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Červenka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-08)
   Cieľom práce bolo navrhnúť chladiacu sústavu v súlade s pravidlami súťaže Formula Student a vymedziť nedostatky návrhov minulých riešení.
  • Sestava kladek pro kladkový stav ČVUT 

   Autor: Hryz Petr; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Bauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Kladkový stav ČVUT je zařízení sloužící k simulaci jízdy železničního podvozku po kolejích. Pro dosahování stále kvalitnější simulace je naplánována změna pohonu kladek kladkového stavu a rozšíření simulace o simulaci ...
  • Blok válce experimentálního jednoválcového motoru 

   Autor: Kacovský Ondřej; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Emrich Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Práce se zabývá návrhem bloku pro experimentální jednoválcový motor Škoda. V první části je vlastní návrh bloku pro jednoválcovou i víceválcovou hlavu. Následuje technologie výroby jednotlivých dílů bloku včetně navrhovaných ...
  • Přehled a trendy ve vývoji převodných ústrojí terénních čtyřkolých motocyklů Quad 

   Autor: Német Josef; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Pakosta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Tato práce se zaměřuje na převodová ústrojí čtyřkolových vozidel quad. Zpřehledňuje používané systémy převodových ústrojí současných výrobců. Vysvětluje principy a funkce jednotlivých převodovek, mezinápravových a nápravových ...
  • Rotační motor 

   Autor: Procházka Jan; Vedoucí práce: Remek Branko; Oponent práce: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-07)
   Tato práce se zabývá rozdělením rotačních motorů s následným zaostřením na motor patent Wankel. Popsány jsou významné modely automobilů s Wankelovým motorem, které ovlivnily průběh historie. Cílem je podrobně rozebrat ...
  • Rešerše problematiky chlazení brzdových kotoučů na voze Formula Student 

   Autor: Lukeš David; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce pojednává o vývoji brzdových soustav závodních vozů. Věnuje se chlazení brzdových komponentů u vozů formule 1 a dále se zabývá návrhem brzdového náfuku pro vůz FS.07 týmu CTU CarTech. Tato práce také ...
  • Svislé zatěžování experimentálního podvozku 

   Autor: Cvrček Ondřej; Vedoucí práce: Kalivoda Jan; Oponent práce: Bauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení systému svislého zatěžování nového experimentálního podvozku, který se používá pro simulace jízdy kolejového vozidla na Ústavu automobilů spalovacích motorů a ...
  • Konstrukce připojovacích přírub pro zkušební stavy převodovek 

   Autor: Brousek David; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem montážních přírub na zkušební stavy převodovek. První příruba je pro převodovky koncernu VW a druhá pro planetové převodky z vysokozdvižných vozíku od firmy Linde. Pro ...
  • Ověření CFD simulaci v aerodynamickém tunelu 

   Autor: Pacoň Lukáš; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tématem této bakalářské práce je návrh a provedení měření v aerodynamickém tunelu na zvoleném modelu. Návrh vhodného modelu pro měření. Provedení simulací shodného modelu v CFD programu StarCCM+ a následně porovnání obou ...
  • Přehled a trendy ve vývoji samočinných převodovek 

   Autor: Kaněra Jaroslav; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-24)
   Tato práce se zabývá rešerší vývoje stupňových samočinných převodovek. Každý zmiňovaný typ je doplněn schématem zapojení a tabulkou ovládaných prvků během řazení. Cílem je shrnout vývoj automatických převodovek od historie ...
  • Přehled a trendy ve vývoji převodovek osobních automobilů 

   Autor: Kotrč Jiří; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Sucháček Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Bakalářská práce je svým tématem zaměřena na převodové systémy, které se v dnešní době používají v osobních automobilech. Pomocí statistických údajů, které mapují automobilovou produkci za posledních dvacet let, se snaží ...
  • Pohonná jednotka hybridního vozidla 

   Autor: Kohel Petr; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Barák Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato práce se zabývá zpracováním rešerše používaných hybridních pohonných ústrojí se zaměřením na používané pohonné jednotky a akumulátory. Krátké pojednání je věnováno metodám určování spotřeby vozidla a velikosti jízdních ...
  • Nápravá převodovka pro pohon dvojkolí otočného dvounápravového podvozku nízkopodlažní tramvaje 

   Autor: Rajdl Petr; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Kalivoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem práce je návrh nápravové převodovky pro pohon dvojkolí otočného dvounápravového podvozku nízkopodlažní tramvaje.
  • Návrh na konstrukci 4-válcového vznětového motoru 

   Autor: Zelený Vojtěch; Vedoucí práce: Mikulec Antonín; Oponent práce: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Cílem práce bylo vytvořit parametrický model čtyřdobého čtyřválcového vznětového motoru s obsahem do 1600 do 2300 cm3 s rozvodem typu DOHC. Nezávislým parametrem byl zvolen průměr vrtání, ze kterého se následně v programu ...
  • Návrh na konstrukci 8-válcového zážehového motoru 

   Autor: Voharčík Ondřej; Vedoucí práce: Mikulec Antonín; Oponent práce: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Práce se zabývá vytvořením zjednodušeného parametrického modelu čtyřdobého osmiválcového zážehového motoru. 3D model je vytvořen v programu Autodesk Inventor a parametry jsou počítány pomocí programu Microsoft Excel.
  • Návrh uložení kotvy motoru a pastorku převodovky pro Cargo lokomotivu 

   Autor: Kodera Vojtěch; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Fridrichovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-01)
   Práce obsahuje analýzu uložení pastorkového hřídele. Porovnává uložení letmo s uložením ve víku převodovky.
  • Hybridní pohony kolejových vozidel. 

   Autor: Hedrichová Helen; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Bakalářská práce je zaměřená na hybridní pohony, konkrétně hybridní pohony v kolejových vozidlech. V první části práce je zpracovaná rešerše o současně existujících kolejových vozidlech s hybridním pohonem s popisem, jak ...