Now showing items 1-20 of 287

  • Kontrola namáhání válce a pístu vodíkového zkušebního motoru 

   Author: Daniel Sabol; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   Tato bakalářská práce se nejdříve zaobírá rešerši hlavních aspektů vodíku, konstrukci spalovacích motorů a jejich principu spalování. Dále základních diagramů a grafů potřebných ke zkoumání a vyhodnocování motorů a jeho ...
  • Návrh a výroba zadního křídla pro závodní vůz Formula Student 

   Author: Daniil Martynov; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Tichánek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-09)
   This thesis is dedicated to designing and manufacturing a rear wing for FS.14, a race car of the CTU CarTech team. The main goals were increasing aerodynamic downforce of the vehicle and improving its stability. The thesis ...
  • Analýza vyráběných vozidel Tram - Train pro regionální železnice 

   Author: Dominik Banko; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Fridrichovský Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Bakalářská práce nabízí přehled vyráběných a v současnosti provozovaných vozidel Tram - Train včetně jejich technických parametrů. Na základě těchto parametrů hodnotí, zda jsou některá z těchto vozidel schopná provozu v ...
  • Analýza profilu oběžné plochy železničního kola 

   Author: Michal Kužela; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Dybala Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na analýzu profilu oběžné plochy železničního kola. Vyhodnocením analýzy byla získána ekvivalentní kuželovitost, což je důležitý parametr pro bezpečnou a efektivní jízdu kolejových vozidel. ...
  • Analýza antikolizních systémů na snížení nehodovosti tramvají s automobily v Praze 

   Author: Adam Zajíček; Supervisor: Seidl Jakub; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zaměřuje na analýzu antikolizních systémů a brzdných systémů kolejových vozidel s cílem snížit počet nehod mezi tramvajemi a automobily v Praze. Práce obsahuje rešerši existujících antikolizních systémů a ...
  • Pevnostní kontrola klikového mechanismu vodíkového zkušebního motoru 

   Author: Sebastian Akhlas; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá rešerší využívání vodíku jako paliva v alternativních pohonech. Práce obsahuje pevnostní analýzu klikového mechanismu spalovacího motoru, který spaluje vodík jako palivo. Hlavním cílem této práce je ...
  • Návrh portálové nápravy trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Tomáš Reichert; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem portálové nápravy trakčního podvozku nízkopodlažní tramvaje. Nejprve je provedena rešerše různých typů podvozků nízkopodlažních tramvají. Následně je vytvořen návrh portálové nápravy ...
  • Konstrukční studie soupravy autonomního metra pro Prahu 

   Author: Ondřej Duba; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zaměřuje na vypracování návrhu soupravy autonomního metra pro plánovanou pražskou linku =D=. Skládá se z rešerše vozidel metra a městských drah, historického vývoje souprav metra a zabezpečovacích ...
  • Studie systému radiálního stavění náprav pro experimentální tramvajový podvozek 

   Author: Václav Odvárka; Supervisor: Bauer Petr; Opponent: Kalivoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce v úvodu shrnuje problematiku systémů rejdování. Druhá část pak shrnuje jednotlivé tramvaje a jejich podvozky, které se využívají v České republice a vyhodnocuje jejich vhodnost pro implementaci aktivního ...
  • Brzdový systém cisternového železničního vozu 

   Author: Jiří Havlík; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Pechar Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem brzdové výstroje moderního cisternového vozu za použití trámcové brzdy, automatického snímače ložení a brzdového kompaktu při provozní rychlosti 100 km/h a nápravovém zatížení 22,5 ...
  • Kontrola namáhání válce a pístu vodíkového zkušebního motoru 

   Author: Jindřich Eichler; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-24)
   Tato práce se zabývá tepelným a mechanickým namáháním pístu a válce vznětového a vodíkového experimentálního motoru. K vytvoření 3D modelů těchto komponent byl použit program PTC Creo 4.0 a vyhodnocení, zdali komponenty ...
  • Fyzický 3D model zavěšení kola automobilu - návrh koncepce 

   Author: Stanislav Černý; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce pro tvorbu zmenšených fyzických 3D modelů zavěšení kol automobilů. Tyto modely slouží pro výukové účely, konkrétně za účelem seznámení se samotnými konstrukčními prvky ...
  • Geometrie a aerodynamických parametrů sacího kanálu spalovacího motoru 

   Author: Jan Hermoch; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Tichánek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Následující bakalářská práce pojednává o procesu přenosu prostorových dat do prostředí softwaru CREO 4.0 od společnosti PTC a softwaru OpenFOAM v10 od společnosti OpenFOAM Foundation bez průvodní technické dokumentace ...
  • Kontrola namáhání hlavy válce vodíkového zkušebního motoru 

   Author: Martin Vlček; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na problematiku kontroly namáhání hlavy válce vznětového motoru přestaveného na zážehový motor spalující vodík. Cílem práce je analyzovat a posoudit namáhání hlavy válce způsobené tepelným ...
  • Konstrukce podvozků terénních užitkových vozidel. 

   Author: Jakub Bada; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Tato práce se zabývá rešerší na téma podvozky užitkových terénních vozidel a následný návrh brzdové soustavy. Jsou zde rozebírány varianty konstrukce v oblasti rámů, zavěšení kol, odpružení, brzdy, řízení a kola. Následně ...
  • Syntetická paliva pro automobily 

   Author: Adam Mandík; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Cílem této práce je prezentace dostupných informací týkajících se syntetických paliv a následné zhodnocení nezbytných podmínek a nákladů spojených s jejich celosvětovou výrobou. Nejdříve se po krátkém uvedení do problematiky ...
  • Návrh hybridního agregátu vozidla 

   Author: Jaroslav Vítek; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Bakalářská práce se zabývá problematikou hybridních pohonů používaných v osobních automobilech. Práce popisuje historický vývoj hybridních pohonů vozidel a používané typy elektromotorů. Součástí práce je také rešerše ...
  • Návrh sacího a výfukového potrubí pro jednoválcový vodíkový motor 

   Author: Tomáš Rožníček; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-23)
   Tématem bakalářské práce je vytvoření konstrukčních návrhů uspořádání sacího a výfukového potrubí pro tři varianty jednoválcového vodíkového motoru. První variantou je atmosféricky plněný motor. Druhou variantou je motor ...
  • Analýza zatížení nápravy dvojkolí v podvozcích typu Y25 pro nákladní vozy 

   Author: Martin Smolej; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Předmětem této bakalářské práce je náprava dvojkolí železničního nákladního vozu. Rešeršní část obsahuje popis klasické konstrukce podvozků Y25, včetně brzdového systému, a přehled podvozků typu Y25 produkovaných v ...
  • Návrh chladicí soustavy sportovního vozu 

   Author: Martin Kubák; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-21)
   Tato práce cílí na vytvoření optimalizovaného řešení chladícího systému vozu Praga Bohema. Práce začíná rešerší jednotlivých prvků chlazení, které se používají v automobilech. Následuje druhá část reřerše zabívající se se ...