Now showing items 1-20 of 235

  • Vývoj nástroje pro automatizovanou tvorbu CAD geometrie profilů 

   Author: Viktor Mihl; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia na fakultě strojního inženýrství je zaměřena na problematiku vývoje nástroje pro automatizovanou tvorbu CAD geometrie profilů. V práci je rozebrán návrh vyvíjeného ...
  • Návrh hybridního agregátu vozidla 

   Author: Jan Čeřovský; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je zorientovat se v dělení hybridních vozidel a seznámit se s dělením hybridních vozidel a startér generátory v nich používanými. Dále si tato práce klade za cíl seznámit se s možnými variantami ...
  • Přenos tažných a brzdných sil z podvozku na skříň motorového vozu 

   Author: Jan Pitra; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením přenosu tažných a brzdných sil z podvozku na skříň vozidel metra. První část rešerše je věnována vysvětlení základních pojmů. Další blok teoretické části této bakalářské práce ...
  • MKP model ocelové a kompozitní hřídele převodovky 

   Author: Tomáš Zejval; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce je zaměřena na kompozitní materiály a jejich analýzu. V práci jsou porovnány vypočtené napětí, průhyby a natočení ocelového a kompozitního hřídele. Do modelu kompozitního hřídele je zahrnut vliv lepeného spoje.
  • Integrace vnější synchronizace pro experimentální převodovku 

   Author: Jakub Hlavatý; Supervisor: Bous Marek; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zajištění vnější synchronizace, potřebné pro kompletaci zkušebního stanoviště s experimentální převodovkou, určenou pro měření veličin působících na synchronizační spojky převodovky. ...
  • Analýzy opotřebení vozidel provozovaných ve službě carsharingu 

   Author: Ondrej Valach; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Úlohou záverečnej práce je identifikovať najčastejšie závady, mechanizmy opotrebenia vozidiel prevádzkovaných vo flotile carsharingu projektu Uniqway. V prvej časti práci sa nachádzajú teoretické poznatky dôležité pre ...
  • Návrh sloupku řízení pro vůz typu Formula Student 

   Author: Terézia Ďurkovičová; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Témou tejto bakalárskej práce je návrh stĺpiku riadenia pre voz určený na súťaže Formula Student. Konštrukcia stĺpiku riadenia sa odvíja od pravidiel súťaže a od dostupného zástavbového priestoru. V práci sú rozobraté možné ...
  • Návrh zadního rámu pro vůz typu Formula student 

   Author: Jan Konrád; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tématem této závěrečné bakalářské práce je analýza trubkového rámu formule Fs.11 za využití dat z měření torzní tuhosti a zkušeností získaných při jejím provozu. Dále zahrnuje návrh zadního trubkového rámu. Který čerpá z ...
  • Návrh elektronického ovládání polohy škrtící klapky 

   Author: Vladan Pikl; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem elektronicky ovládané škrtící klapky pro závodní vůz studentské soutěže Formula Student. V úvodní části je soutěž představena. V teoretické části jsou rozebrány základní části škrtící klapky s ...
  • Návrh mechanismu řazení motocyklu 

   Author: Tomáš Dvořák; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této bakalářské práce bylo udělat rešerši v oblasti řadicích mechanismů motocyklových převodovek a popsat nedostatky současného mechanismu řazení velkoobjemového motocyklu Jawa. Hlavním cílem byl návrh konstrukčního ...
  • Koncepční řešení nízkopodlažních článkových tramvají 

   Author: Petr Hejna; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   V rešeršní části práce jsou shrnuty základní informace týkající se nízkopodlažních článkových tramvají. Z důkladné statistické analýzy jsou vybrána nejčastěji používaná koncepční uspořádání těchto vozidel. Následně je ...
  • Vývoj parametrů vozidel 

   Author: Jan Gergel; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Bous Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této práce bylo nastínit problematiku vývoje vozidel pomocí vybraných parametrů, určit trendy, kterými se automobily ubírají. V teoretické části se zabývám historickým vývojem automobilu jako takového, poté spalovacího ...
  • Automatizované převodovky - přehled a trendy 

   Author: Filip Zimolka; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Bous Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Automatizované převodovky tvoří pouze procento pohonných jednotek osobních automobilů na trhu, přesto nabízí zajímavé výhody a technická řešení. Tato práce se zároveň zabývá jejich historickým vývojem a možnostmi budoucího ...
  • Systémy natáčení náprav kolejových vozidel 

   Author: Jiří Štolba; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce se zabývá systémy natáčení náprav v pojezdech kolejových vozidel. V první části práce je vytvořena rešerše využívaných systémů natáčení v konkrétních podvozcích. Druhá část práce je věnována návrhu mechanismu pro ...
  • Návrh úpravy setrvačníkového stanoviště 

   Author: Michal Marčík; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Práce se zabývá modernizací ovládání kotoučové brzdy na setrvačníkovém stavu pro testování automobilových brzd. První část tvoří rešerše možných přístupů včetně popisu ovládání brzd v automobilech a konstrukcí různých ...
  • Teplotní analýza předkomůrky 

   Author: Josef Jakeš; Supervisor: Syrovátka Zbyněk; Opponent: Bortel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem této bakalářské práce je teplotní analýza předkomůrky, která je namontovaná ve zkušebním plynovém motoru a stanovení tepelné bilance hlavy válce. Analýza byla provedena metodou konečných prvků v programu PTC Creo ...
  • Určování geometrie a aerodynamických parametrů sacího kanálu spalovacího motoru 

   Author: Jan Hermoch; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Tichánek Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Následující bakalářská práce pojednává o procesu přenosu prostorových dat do prostředí softwaru CREO 4.0 od spolecnosti PTC, bez průvodní technické dokumentace pomocí fotogrametrie, následné numerické analýze proudení a ...
  • Vodíkový spalovací motor s ultra-nízkými výfukovými emisemi 

   Author: Maxim Sasin; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce porovnává různé dostupné studie a experimenty které byly provedeny v posledních 20-ti letech na různých výzkumných pracovištích ve světě s cílem zmapování vývoje vodíkových spalovacích motorů v oblasti ...
  • Porovnání stupňových převodovek s planetovým mechanismem 

   Author: Vojtěch Čejka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tato práce se zabývá rešerší dvou devítistupňových samočinných převodovek s planetovým soukolím. Nejprve jsou stručně popsány jednotlivé typy samočinných převodovek používaných v osobních automobilech a vysvětleny základní ...
  • Vyhodnocení intenzity klepání motoru formule Student 

   Author: Martin Štarman; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Rudolf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání a jeho nastavení reprezentující skutečný motor v motoru Yamaha R6 13S. První část práce je tvořena z rešerše shrnující teoretické poznatky a ...