Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 154

  • Přehled a trendy ve vývoji převodovek osobních automobilů 

   Autor: Rémišová Monika; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   RÉMIŠOVÁ M., Přehled a trendy ve vývoji převodovek osobních automobilů, Praha 6, 2018. Bakalářská práce na Strojní fakultě ČVUT v Praze. Vedoucí bakalářské práce doc. Dr. Ing. Gabriela Achtenová. 47 stran, 3 obrázky, 27 ...
  • Optimalizace návrhu předního přítlačného křídla vozu Formula Student 

   Autor: Ševčík Martin; Vedoucí práce: Hatschbach Petr; Oponent práce: Mareš Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tématem této bakalářské práce je optimalizace předního křídla pro vůz Formula Student týmu CTU CarTech. Návrh je proveden pomocí CFD výpočetního software Star CCM+.
  • Výpočet trakčních vlastností třívozové tramvajové soupravy 

   Autor: Čermák Pavel; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Kalivoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Téma mé bakalářské práce vniklo v návaznosti na projekt pro transport a zpracování směsného komunálního odpadu (dále jen SKO), který začal v rámci volitelného předmětu Strojírenské konstruování IV. Moje bakalářská práce ...
  • Hybridní vozidlo s prodlužovacem dojezdu 

   Autor: Štěpán David; Vedoucí práce: Toman Rastislav; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem této bakalářské práce bylo prozkoumat problematiku sériových hybridních vozidel. Rešerše poskytuje přehled hybridních vozidel se zaměřením na sériové hybridy, jejich konstrukci, zaměření a problematiku. V praktické ...
  • Hybridní pohony sportovních a soutěžních vozidel 

   Autor: Teršíp Jakub; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá základními koncepty, které jsou charakteristické pro technologii hybridních automobilů. Práce je primárně zaměřena na problematiku sportovních a závodních hybridních vozidel. Jmenovitě se ...
  • Návrh na konstrukci 4-válcového zážehového motoru 

   Autor: Jarolímek Josef; Vedoucí práce: Mikulec Antonín; Oponent práce: Brynych Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Obsahem této bakalářské práce je rešerše o funkci čtyřválcového čtyřdobého zážehového motoru v kontextu dalších možných konstrukčních řešení automobilových spalovacích motorů, jakož i konstrukční návrh takového motoru a ...
  • Konstrukční návrh přímého pohonu tramvajového kola 

   Autor: Hetfleisch Lukáš; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Dybala Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem přímého pohonu tramvajového kola. Nejprve je nezbytné zpracování rešerše příkladů konstrukčních řešení přímého pohonu tramvajového kola. Pro výpočty je nutné analyzovat ...
  • Hybridní pohon pro motocykl 

   Autor: Nebřenský Jaroslav; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Fabian Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se věnuje tématu hybridních motocyklů, tedy ne příliš probádanému odvětví. Jsou zde popsány obecné uspořádání hybridů a jejich známé koncepty u motocyklů. Dále se práce zaměřuje na jednotlivé prvky, které ...
  • Měření torzní tuhosti nosné konstrukce vozu Formula Student 

   Autor: Cavos Robert; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce se zabývá zprovozněním experimentálního měření torzní tuhosti několika vozů Formula Student. V práci je obsažena rešerše problematiky karosérií a různé metody měření jejich torzní tuhosti. Dále byla ...
  • Package malého městského automobilu 

   Autor: Gashnikov Andrei; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá navrhem pakagu malého městského elektrického automobilu kategorie L7e, vhodný pro používání v carsahringu. Automobil je založen na modifikovaném TABBY EVO open source platformě . V této ...
  • Analýza důsledků elektrifikace pohonu osobních automobilů s benzínovým motorem 

   Autor: Diviš Tomáš; Vedoucí práce: Emrich Miloslav; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá zejména analýzou důsledků, které by v České republice nastaly v případě hypotetické elektrifikace pohonu všech osobních automobilů s benzínovým spalovacím motorem. Za účelem vyhodnocení ...
  • Pohon tramvajového kola pomocí ojničkové spojky 

   Autor: Folwarczný David; Vedoucí práce: Kolář Josef; Oponent práce: Dybala Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-09)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukčním návrhem pohonu tramvajového kola pomocí ojničkové spojky u plně odpružených pohonů tramvají. V rešerši jsou popsána konstrukční řešení pohonů jak u klasických, tak také u ...
  • Přehled a trendy ve vývoji převodovek terénních automobilů 

   Autor: Královec Václav; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem této bakalářské práce je zpracovat parametry terénních automobilů do přehledných tabulek a grafů, ve kterých pak můžeme snadno porovnávat jednotlivé pohonné systémy a další specifikace terénních automobilů. Práce ...
  • Hybridní pohony off-road vozidel 

   Autor: Havlík Kryštof; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Klír Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování přehledu hybridních off-road vozidel. Rozděluje vozidla do kategorií a zabývá se konstrukčním řešením pohonů, technickými parametry, termíny vzniku a úsporami energie u ...
  • Analýza podmínek pro stavbu vozu pro učást na soutěží Formula Student Driverless 

   Autor: Kratochvíl Ondřej; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Cílem této práce bylo lidem orientující se v soutěži Formula Student přiblížit soutěž Formula Student Driverless. Co vše musí splňovat Formula Student Driverless a jak takový vůz postavit.
  • Externí synchronizace u převodovek užitkových vozidel 

   Autor: Hůla Jakub; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-03)
   Tato práce pojednává o základních funkcích a stavbě synchronizačního ústrojí v převodovkách nákladních a speciálních vozidel. Práce obsahuje popis jednotlivých řadících spojek včetně synchronizace. Dále práce obsahuje popis ...
  • Konstrukční návrh zadní zábrany vojenského vozidla Tatra 

   Autor: Januška Václav; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Hořenín Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Bakalářská práce má za cíl zmapovat relevantní předpisy pro konstrukci zadní zábrany proti podjetí a na základě nich vytvořit vlastní konstrukční řešení pro zadané podmínky. Toto řešení pak následně podrobit kontrolním ...
  • Vstřikovací zařízení pro plynná paliva použitá pro kogenerační jednotku 

   Autor: Hor David; Vedoucí práce: Doleček Vít; Oponent práce: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-08)
   Bakalářská práce se zabývá vstřikovacím zařízením spalovacích motorů pro kapalná i plynná paliva. V první části práce je zpracována rešerše paliv pro spalovací motory, přípravy směsi, regulace dávky paliva a systémů na ...
  • Měření a vyhodnocení průtokových a vírových vlastností kanálů spalovacího motoru 

   Autor: Suchý Martin; Vedoucí práce: Hatschbach Petr; Oponent práce: Hořenín Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Cílem mé bakalářské práce je provést přehled způsobů měření a vyhodnocení průtokových a vírových vlastností kanálů spalovacích motorů. Ze získaných poznatků je dále vytvořena výpočetní tabulka, pomocí které lze snadno ...
  • Konfigurace zkoušky nárazu hlavovým impaktorem dle EuroNCAP 

   Autor: Ryška Jakub; Vedoucí práce: Vašíček Michal; Oponent práce: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou nárazových zkoušek dle metodiky společnosti Euro NCAP se zvláštním zaměřením na nárazové testy hlavovým impaktorem. Tyto testy jsou prováděny zejména za účelem posouzení ...