Now showing items 1-20 of 245

  • Parametrický model zavěšení zadního kola horského kola 

   Author: Aleš Plaček; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Bakalářská práce se zabývá kinematikou mechanismů odpružení horských kol. Ve velkém množství vyráběných kol lze najít různé konstrukční řešení závěsu zadního kola. Předmětem zkoumání je mechanismy porovnat a rozdělit do ...
  • Virtuální testování systémů integrované bezpečnosti 

   Author: Karel Zmek; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Kotanová Lucie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Práce se zabývá metodikou testování systémů integrované bezpečnosti osobních automobilů ve virtuálním prostředí. V práci jsou okrajově popsány principy funkce současných asistenčních a bezpečnostních systémů. Práce se ...
  • Rozbor nábojové převodovky městského kola 

   Author: Dominik Majkus; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Úkolem této bakalářské práce je podrobně rozebrat třístupňovou převodovku Shimano Nexus Inter3 (SG-3C41) určenou pro jízdní kola, a to jak z hlediska kinematiky, tak konstrukce, popsat její nejčastější závady a jejich ...
  • Konverze vznětového motoru na vodíkový zážehový motor 

   Author: David Červinka; Supervisor: Syrovátka Zbyněk; Opponent: Bortel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Smyslem této práce je návrh přestavby vznětového motoru na zážehový motor spalující vodík. Úvodní část práce se věnuje otázce ekologie výroby a spalování vodíku. Samotný návrh je prováděn v programu PTC Creo 4.0 na 3D ...
  • Řazení v převodovce - analýza měření vibrací 

   Author: Zdeněk Nykl; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem práce je navržení metody měření nebo metody analýzy vibrací při řazení na testovacím stanovišti. Práce se zabývá způsoby řazení v převodovce, se zaměřením na zubové spojky bez synchronizačních prvků. Dále popisuje ...
  • Optimalizace zadní těhlice pro vůz kategorie Formula student 

   Author: Filip Cihelka; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se zabývá návrhem nové zadní těhlice formulového vozu FS.14 týmu CTU Cartech. Popisuje řešení zátěžných stavů vznikajících při jízdě automobilu, konstrukční proces dílu z výchozích podmínek a požadavků za pomoci ...
  • Statistika a analýza nehod v železničním provozu 

   Author: Radim Rezek; Supervisor: Seidl Jakub; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cílem této práce je analyzovat nehodovost na železnici v České republice v letech 2018–2021 a následně navrhnout opatření, která by pomohla počet mimořádných událostí co nejvíce minimalizovat.
  • Nabíjení baterií elektrických vozidel 

   Author: Tomáš Štofik; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom spôsobov nabíjania elektrických a hybridných vozidiel, sledovaním okolností rýchlosti a riadenia nabíjania a hľadaním závislosti na parametroch vozidla a nabíjačky. Jedná sa o rešerš ...
  • Návrh chladicí soustavy motoru pro vůz Formule Student 

   Author: Miloš Zahradník; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Cílem této práce bylo navrhnout chladicí soustavu pro vůz Formule Student. Pro návrh chladiče bylo využito dat o zatížení motoru ze závodní trati a naměření potřebného chladicího výkonu na brzdovém stanovišti. Sestavení ...
  • Parametrický model odpružení jízdního kola 

   Author: Lukáš Vojček; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Teoretická časť bakalárskej práce sa zaoberá rešeršou v oblasti systémov odpružení používaných v horskej cyklistike. Popisuje vývoj, rozdelenie, charakteristiky, výhody a nevýhody použitia. Taktiež prekladá spomínané typy ...
  • Vývoj nástroje pro automatizovanou tvorbu CAD geometrie profilů 

   Author: Viktor Mihl; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato bakalářská práce vypracovaná v rámci bakalářského studia na fakultě strojního inženýrství je zaměřena na problematiku vývoje nástroje pro automatizovanou tvorbu CAD geometrie profilů. V práci je rozebrán návrh vyvíjeného ...
  • Návrh hybridního agregátu vozidla 

   Author: Jan Čeřovský; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této bakalářské práce je zorientovat se v dělení hybridních vozidel a seznámit se s dělením hybridních vozidel a startér generátory v nich používanými. Dále si tato práce klade za cíl seznámit se s možnými variantami ...
  • Přenos tažných a brzdných sil z podvozku na skříň motorového vozu 

   Author: Jan Pitra; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Seidl Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá konstrukčním řešením přenosu tažných a brzdných sil z podvozku na skříň vozidel metra. První část rešerše je věnována vysvětlení základních pojmů. Další blok teoretické části této bakalářské práce ...
  • MKP model ocelové a kompozitní hřídele převodovky 

   Author: Tomáš Zejval; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce je zaměřena na kompozitní materiály a jejich analýzu. V práci jsou porovnány vypočtené napětí, průhyby a natočení ocelového a kompozitního hřídele. Do modelu kompozitního hřídele je zahrnut vliv lepeného spoje.
  • Integrace vnější synchronizace pro experimentální převodovku 

   Author: Jakub Hlavatý; Supervisor: Bous Marek; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem zajištění vnější synchronizace, potřebné pro kompletaci zkušebního stanoviště s experimentální převodovkou, určenou pro měření veličin působících na synchronizační spojky převodovky. ...
  • Analýzy opotřebení vozidel provozovaných ve službě carsharingu 

   Author: Ondrej Valach; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Úlohou záverečnej práce je identifikovať najčastejšie závady, mechanizmy opotrebenia vozidiel prevádzkovaných vo flotile carsharingu projektu Uniqway. V prvej časti práci sa nachádzajú teoretické poznatky dôležité pre ...
  • Návrh sloupku řízení pro vůz typu Formula Student 

   Author: Terézia Ďurkovičová; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Témou tejto bakalárskej práce je návrh stĺpiku riadenia pre voz určený na súťaže Formula Student. Konštrukcia stĺpiku riadenia sa odvíja od pravidiel súťaže a od dostupného zástavbového priestoru. V práci sú rozobraté možné ...
  • Návrh zadního rámu pro vůz typu Formula student 

   Author: Jan Konrád; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tématem této závěrečné bakalářské práce je analýza trubkového rámu formule Fs.11 za využití dat z měření torzní tuhosti a zkušeností získaných při jejím provozu. Dále zahrnuje návrh zadního trubkového rámu. Který čerpá z ...
  • Návrh elektronického ovládání polohy škrtící klapky 

   Author: Vladan Pikl; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato práce se zabývá návrhem elektronicky ovládané škrtící klapky pro závodní vůz studentské soutěže Formula Student. V úvodní části je soutěž představena. V teoretické části jsou rozebrány základní části škrtící klapky s ...
  • Návrh mechanismu řazení motocyklu 

   Author: Tomáš Dvořák; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Slaný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Cílem této bakalářské práce bylo udělat rešerši v oblasti řadicích mechanismů motocyklových převodovek a popsat nedostatky současného mechanismu řazení velkoobjemového motocyklu Jawa. Hlavním cílem byl návrh konstrukčního ...