• Analýza nárazu lehkého sportovního vozidla do pevné bariéry 

   Autor: Binka Jozef; Vedoucí práce: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza provedení ovládání spojky na voze kategorie Formula Student 

   Autor: Čihák Tomáš; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-28)
   Práce řeší problematiku ovládání spojky u nového typu studentské formule. Vývoj nového typu formule navazuje na předchozí model a má za cíl odstranit jeho nedostatky. Jedním z nich bylo nedostatečné rozepnutí spojky. ...
  • Analýza rámu lehkého sportovního vozidla 

   Autor: Hübner Zdeněk; Vedoucí práce: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Analýza spojení náboje a brzdového kotouče u vozu Formula SAE 

   Autor: Šaman Krištof; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Krček Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Cílem této práce je návrh brzdového kotouče a jeho spojení s nábojem pro vůz FSE.03 týmu CTU Cartech Elektric. Práce zahrnuje rešerši používaných brzdových systémů u osobních vozidel, návrh brzdových kotoučů a jejich MKP analýzu.
  • Analýza stavu vývoje autonomních systémů řízení vozu 

   Autor: Nussbauer Ladislav; Vedoucí práce: Astraverkhau Nikita; Oponent práce: Jirovský Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Tato práce se zabývá problematikou autonomních vozidel. Popisuje kritéria, která musí splnit vozidlo, aby bylo považováno za autonomní. Rovněž popisuje rozdíly mezi jednotlivými stupni autonomie. Dále je zde popsána ...
  • Analýza těsnosti dílu řídicí skupiny podtlakového brzdového posilovače silničního motorového vozidla 

   Autor: Šana Jan; Vedoucí práce: Klír Vojtěch; Oponent práce: Valášek Jan
   Tato práce je zaměřena na brzdový posilovač, který je již nepostradatelnou součástí dopravních vozidel. Konkrétněji na posilovač podtlakový, ve kterém je pomocí vnějšího systému vytvořen podtlak, který následně v kombinaci ...
  • Autonomní jízda vozidla SMALL 

   Autor: Leon Valenzuela David; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-31)
  • Blok válce experimentálního jednoválcového motoru 

   Autor: Kacovský Ondřej; Vedoucí práce: Vávra Jiří; Oponent práce: Emrich Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-18)
   Práce se zabývá návrhem bloku pro experimentální jednoválcový motor Škoda. V první části je vlastní návrh bloku pro jednoválcovou i víceválcovou hlavu. Následuje technologie výroby jednotlivých dílů bloku včetně navrhovaných ...
  • Chladící okruhy hybridních a elektrických vozidel 

   Autor: Pance Štěpán; Vedoucí práce: Toman Rastislav; Oponent práce: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   V rámci této bakalářské práce jsou v první části formou literární rešerše popsány typy článků baterií s důrazem kladeným na použití v osobních automobilech. Rozdělení je provedeno se zaměřením na teplotní vlastnosti článku ...
  • Design Proposal for 4-Cylinder Compression-Ignition Engine 

   Autor: Stastny Daniel; Vedoucí práce: Mikulec Antonín; Oponent práce: Brankov Ivaylo
   Nowadays, most of the vehicles runs on Diesel engines. We do not use coal-powered steam engines any more. Rudolf Diesel played a vital role in the modern era of transportation by inventing Diesel engines. The need for even ...
  • Diferenciály s funkcí Torque Vectoring 

   Autor: Soukup Jan; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela; Oponent práce: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Diferenciály s funkcí torque vectoring jsou používány pro zlepšení manipulovatelnosti vozidla řízením stáčivého momentu. Toho je docíleno dělením točivého momentu v potřebném poměru mezi jednotlivá kola pomocí převodů ...
  • Druhý stupeň svislého vypružení osobního vozu 

   Autor: Plomer Jan; Vedoucí práce: Heptner Tomáš; Oponent práce: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-30)
  • Dvouosý naklápěcí stojan pro testy spalovacích motorů 

   Autor: Světlík David; Vedoucí práce: Vávra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Elekrtické pohony automobilů 

   Autor: Bejblík Jan; Vedoucí práce: Baněček Jan; Oponent práce: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Cílem práce je vypracovat rešerši o řešení zástaveb elektropohonů elektromobilů. Hledět se bude nejenom na produkční modely, ale také na koncepty automobilů. Dalším cílem bude zjistit parametry použitých komponent pohonů, ...
  • Experimentální popis chování řídící strategie hybridního vozidla 

   Autor: Tesárek Jan; Vedoucí práce: Beránek Vít; Oponent práce: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-11)
   Bakalářská práce se zabývá rozhodnutím o řídící strategii hybridního elektrického vozidla. V práci jsou uvedeny používané systémy pohonů hybridních vozidel, jejich funkce a základní popis řídících strategií. Na základě ...
  • Experimentální zjištění parametrů zmenšených pneumatik 

   Autor: Forman Lukáš; Vedoucí práce: Achtenová Gabriela
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Externí elektrický pohon čerpadla Commonrail 

   Autor: Pospíšil Jan; Vedoucí práce: Emrich Miloslav; Oponent práce: Červenka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Bakalářská práce se zabývá osamostatněním pohonu palivového čerpadla Common Rail a výpočtem potřebného elektromotoru pro jeho pohon. Dále návrhem ozubeného řemenu pro přenos točivého momentu na čerpadlo, vytvořením 3D ...
  • Externí zdroj tlakového oleje spalovacího motoru 

   Autor: Balázsiová Katarína; Vedoucí práce: Emrich Miloslav; Oponent práce: Takáts Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Práce řeší mechanickou stránku návrhu externí jednotky coby zdroje tlakového oleje. Zabývá se návrhem funkčního schémata, volbou komponent použitelných v externí jednotce a uspořádáním komponent do sestavy. Předložená práce ...
  • Hnací hřídel pro odpružený pohon tramvajové kola 

   Autor: Červenka Tomáš; Vedoucí práce: Kolář Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hybridní pohony užitkových vozidel, stavebních a zemních strojů 

   Autor: Balashov Alexandr; Vedoucí práce: Morkus Josef; Oponent práce: Baněček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na zpracování přehledu současných typů užitkových vozidel a stavebních a zemních strojů s hybridním pohonem. Dále pojednává o uspořádání hnacího ústrojí, typů a výkonů spalovacích motorů ...