Now showing items 21-40 of 238

  • Vodíkový spalovací motor s ultra-nízkými výfukovými emisemi 

   Author: Maxim Sasin; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato bakalářská práce porovnává různé dostupné studie a experimenty které byly provedeny v posledních 20-ti letech na různých výzkumných pracovištích ve světě s cílem zmapování vývoje vodíkových spalovacích motorů v oblasti ...
  • Porovnání stupňových převodovek s planetovým mechanismem 

   Author: Vojtěch Čejka; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Jasný Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Tato práce se zabývá rešerší dvou devítistupňových samočinných převodovek s planetovým soukolím. Nejprve jsou stručně popsány jednotlivé typy samočinných převodovek používaných v osobních automobilech a vysvětleny základní ...
  • Vyhodnocení intenzity klepání motoru formule Student 

   Author: Martin Štarman; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Rudolf Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá vytvořením modelu vyhodnocujícího intenzitu klepání a jeho nastavení reprezentující skutečný motor v motoru Yamaha R6 13S. První část práce je tvořena z rešerše shrnující teoretické poznatky a ...
  • Převodovky DHT - nové koncepce 

   Author: Vojtěch Folta; Supervisor: Jasný Michal; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Cílem mé bakalářské práce je shrnutí informací o nových trendech v oblasti DHT převodovek. Snažím se podrobným textem i pomocí schémat popsat funkci a konstrukční řešení jednotlivých konceptů těchto převodovek a také ...
  • Studie kloubového hřídele zcela odpruženého pohonu moderní lokomotivy 

   Author: František Novosad; Supervisor: Fridrichovský Tomáš; Opponent: Dybala Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Práce se zabývá prvotním návrhem dutého hřídele použitého ve zcela odpruženém pohonu moderní elektrické lokomotivy. Práce obsahuje rešerši dané problematiky, návrh dutého hřídele (z hlediska kinematiky, tvaru a zatížení) ...
  • Zvyšování výkonu spalovacích motorů laděním potrubních systémů 

   Author: Jan Vondráček; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá možným zvýšením výkonu atmosférického spalovacího motoru BMW M20B20 pomocí změn potrubních systémů motoru. V první části se práce věnuje laděným potrubním systémům společně s vlivem časování ...
  • Návrh a konstrukce mazacího systému jednoválcového experimentálního motoru 

   Author: Jan Dvořák; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Emrich Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je návrh a konstrukce mazacího systému jednoválcového experimentálního motoru vrtání 105 mm x zdvih 120 mm, který umožňuje regulaci ostřiku pístu. Práce se skládá z části teoretické ...
  • Renovace historických vozidel 

   Author: Tomáš Bláha; Supervisor: Remek Branko; Opponent: Karger Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá průzkumem a porovnáním technických a mechanických prvků na osobních vozech vyrobených v Evropě a Severní Americe po druhé světové válce do 60. let 20. století. Nabízí přehled rozdělení ...
  • Návrh sací vačky pro motorovou brzdu. 

   Author: Martin Síba; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Kohout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem sací vačky pro dvoudobou motorovou brzdu. Pro návrh, simulaci i kontrolu výsledků byl použit software GT-Suite od Gamma Technologies. Práce obsahuje jeden konstrukční návrh sací ...
  • Měření spotřeby kapalného paliva pro dvoupalivový vznětový motor 

   Author: Filip Labuta; Supervisor: Bortel Ivan; Opponent: Vávra Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této práce je navrhnout soustavu na měření malých průtoků kapalného paliva pro dvoupalivový vznětový motor nafta-CNG, případně nafta-vodík. Tato práce se zabývá pohledem na různé typy měření a výběrem našeho systému ...
  • Výfukový trakt plynového motoru s pokročilým spalovacím systémem 

   Author: Martin Gaisl; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Bortel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V první části této práce se věnuji principu funkce zážehových motorů spalující chudé směsi pomocí nepřímého zážehu v komůrce a vlivu spalování chudých směsí na produkci emisí škodlivých plynů. Také zde zmiňuji historii ...
  • Vypružení vedení dvojkolí experimentálního podvozku 

   Author: Stanislav Čihák; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Bauer Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout konstrukční řešení vypružení vedení dvojkolí experimentálního podvozku vzhledem k natáčení kolem svislé osy. Experimentální podvozek je součástí kladkového stavu ČVUT, což je ...
  • Návrh a konstrukce vyvážení klikového mechanismu zkušebního jednoválce 

   Author: Tomáš Pokladník; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou vyvažovaní jednoválcového motoru, popisuje kinematiku a dynamiku klikového mechanismu. Část praktická se zabývá úpravou klikové hřídele pro jednoválcový motor z ...
  • Zjednodušený 3D model samočinné převodovky ZF4HP20 

   Author: Stanislav Šimčák; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá vytvořením demonstrativního výukového modelu samočinné převodovky ZF 4HP20. Původní automobilová převodovka ZF 4HP20 je konstrukčně a funkčně zjednodušená a vytištěná na 3D tiskárně. Takto upravená ...
  • Dvě experimentální úlohy pro zaměření motorová vozidla 

   Author: Ondřej Včelák; Supervisor: Kazda Lukáš; Opponent: Bous Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je rozdělena na dvě části. První část se věnuje teorii momentu setrvačnosti, možnostem jeho měření a problematice měření úhlů pomocí inklinometru a dále čtenáře seznámí s laboratorním stanovištěm pro měření ...
  • Stanovení namáhání mechanismu řízení vozu Formula Student 

   Author: Lukáš Kolbaba; Supervisor: Baněček Jan; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem stanovení namáhání v mechanismu řízení studentské formule pomocí odporových tenzometrů. V první části byla provedena rešerše předchozích prací na toto téma a dále se v práci uvádějí ...
  • Emise CO2 při výrobě baterií 

   Author: Tomáš Straňák; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Sadil Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá tématem vzniku emisí CO2 při výrobě baterií pro elektrická vozidla. Jedná se o rešerši a analýzu dostupných studií na toto téma. K dispozici je rozbor, který se zaměřuje na vyhodnocení ...
  • Převodovka pro elektromobil 

   Author: Jan Filip; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Pakosta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Bakalářská práce je zaměřena na návrh dvoustupňové převodovky pro stávající elektromobil dle vlastního výběru, který používá pouze jednostupňový reduktor. Obsahem teoretické části je rešeršní zpracování převodovek používaných ...
  • Jízda vozidla s hydrodynamickým měničem 

   Author: Tomáš Pánek; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Miláček Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá historií a funkcí hydrodynamického měniče a jeho vlivem na trakční charakteristiku vozidla. Popsány jsou jednotlivé prvky hydrodynamického měniče, rozdíly oproti hydrodynamické spojce a ...
  • Palivová soustava pro vůz Formula Student 

   Author: Matyáš Kajsrlík; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Červenka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tématem této práce je navrhnout palivový systém pro vůz Formula Student speciálně do monopostu týmu CTU Cartech tak, aby vyhovovala všem pravidlům této soutěže. Návrh palivového systému musí vydržet tvrdé podmínky a musí ...