Now showing items 387-406 of 661

  • Optimalizace termodynamiky a konstrukce spalovacacího motoru pro Range Extender 

   Author: Mikuláš Adámek; Supervisor: Toman Rastislav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-28)
   Práce se zabývá metodikou návrhu a optimalizace pístového spalovacího motoru pro Range Extender. Rešeršní část se zabývá specifickými vlastnostmi spalovacích motorů používaných jako Range Extendery a jejich návrhem. Praktická ...
  • Optimalizace topologie komponent pohonné jednotky 

   Author: Kimmerlin Florian; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   This paper aims to describe how a topology optimisation process has been implemented in Jaguar Land Rover’s Powertrain Research Design Team through the delivery of an example component, the cam-carrier of an in-line 6 ...
  • Optimalizace tvaru sání motoru pro Formuli Student 

   Author: Čepek Richard; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro motor Yamaha R6 použitým v monopostu Formule Student. Cílem je optimalizovat tvar sacího traktu za použití 1-D a 3-D simulačních modelů. Práce obsahuje rešerši využívaných řešení, ...
  • Optimalizace vozového parku carsharingu z pohledu pohonu vozidel 

   Author: Jan Landecký; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Heřmanová Jolana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-28)
   Mezi poslední trendy patří snižování emisí skleníkových plynů. Zákazníci upřednostňují výrobky a služby těch firem, které se chovají ekologicky a snaží se snižovat svou uhlíkovou stopu. Pokud daný podnik disponuje i svým ...
  • Optimalizace vstřikovacího systému pro studentskou formuli 

   Author: Márk Erdélyi; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Témou práce je špecifikácia požiadaviek na vstrekovacie ventily používané tímom CTU CarTech z hľadiska optimalizácie. Výber nových vstrekovačov a návrh ich zástavby do motora. Ďalej práca obsahuje metódy a výsledky ...
  • Optimalizace vyplachování dvoudobého spalovacího motoru spojením 1-D a 3-D CFD přístupu 

   Author: Jan Rudolf; Supervisor: Vítek Oldřich; Opponent: Navrátil Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Tato práce se zabývá optimalizací vyplachování dvoudobého zážehového spalovacího motoru o zdvihovém objemu 528 cm3. Prototyp určený k optimalizaci vychází z návrhu pana Ing. Králíka, který nahrazuje konvenční dmychadlo ...
  • Optimalizace výkonu a spotřeby motoru Yamaha R6 pro závodní trať. 

   Author: Tomíček Libor; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem této práce je analýza motoru Yamaha YZF-R6 použitém v závodních vozech Formula Student tým CTU CarTech, a úpravy daného motoru pro snížení spotřeby v závodním provozu. Úpravy se týkají jak samotné plnicí soustavy ...
  • Optimalizace zadní těhlice pro vůz kategorie Formula student 

   Author: Filip Cihelka; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Kaněra Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se zabývá návrhem nové zadní těhlice formulového vozu FS.14 týmu CTU Cartech. Popisuje řešení zátěžných stavů vznikajících při jízdě automobilu, konstrukční proces dílu z výchozích podmínek a požadavků za pomoci ...
  • Optimalizace zážehového motoru s výkonovou tubínou 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Bolehovský Ondřej; Opponent: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V této magisterské diplomové práci je vytvořen simulační výpočetní model pro zjišťování potenciálu výkonové turbiny připojené k benzinovému zážehovému motoru. Při simulacích je implementován pokročilý model zachycující ...
  • Optimisation of the controller for an electrically propelled semi-trailer 

   Author: Naman Kamal; Supervisor: MAE supervisor; Opponent: MAE opponent
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Optimisation of the controller for an electrically propelled semi-trailer
  • Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission 

   Author: Binka Jozef; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-12)
   Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission
  • Optimization of the strategies and calibrations of the start for a production Flex-fuel direct-injection engine 

   Author: Raute Valentin; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Pechout Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-21)
   This thesis describes the calibration process of the start for a mass production Flex-fuel direct-injection engine running on neat ethanol. This process is composed of several aspects from the software and calibration ...
  • Organizace a management projektu konsorcia 

   Author: Hicham Kasraoui; Supervisor: Žilka Miroslav; Opponent: Delassus Ségolène
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-31)
   Automotive industry is experiencing a turning point which raises several questions. My thesis is trying to answer some of those queries: How can OEMs use innovation and new management methods to best manage this transformation? ...
  • Osobní vůz pro rychlost 200 km/h s podvozky s vypružením ocelovými pružicími prvky 

   Author: Michal Kuneš; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Moureček Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Diplomová práce se zabývá návrhem osobního vozu pro rychlost do 200 km/h vybaveného podvozky s vypružením ocelovými pružicími prvky, což zahrnuje stanovení parametrů vypružení. Ověřují se jízdní vlastnosti a bezpečnost ...
  • Otevřený železniční nákladní vůz lehké stavby - vypružení 

   Author: Jan Balšán; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Buchta Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   V rámci dané bakalářské práce je proveden návrh vinutých šroubovitých válcových pružin, které jsou osazeny do podvozku Y25, a umístěny pod lehkým otevřeným nákladním vozem typu Eamnos. Navržené pružiny jsou zkontrolovány ...
  • Ověření CFD simulaci v aerodynamickém tunelu 

   Author: Pacoň Lukáš; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Tématem této bakalářské práce je návrh a provedení měření v aerodynamickém tunelu na zvoleném modelu. Návrh vhodného modelu pro měření. Provedení simulací shodného modelu v CFD programu StarCCM+ a následně porovnání obou ...
  • Ověření funkce filtru pevných částic dálkovým měřením 

   Author: Lukáš Kolbaba; Supervisor: Vojtíšek Michal; Opponent: Jindra Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Práce se zabývá detekcí vozidel s nadměrnými emisemi pomocí dálkového měření koncentrace částic a CO2 ve vzorku ovzduší odebíraném v blízkosti projíždějících vozidel. V pilotním experimentu byl potvrzen možný přínos ...
  • Ovládání a akvizice dat na zkušebním stavu převodových ústrojí motorových vozidel. 

   Author: Martin Kovář; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-02-01)
   Tato práce ve svém úvodu pojednává o měřicích metodách vybraných fyzikálních veličin v rámci testovaní převodových ústrojí motorových vozidel. Dále popisuje současný stav zkušebního stanoviště v laboratořích v Praze na ...
  • Package malého městského automobilu 

   Author: Gashnikov Andrei; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato bakalářská práce se zabývá navrhem pakagu malého městského elektrického automobilu kategorie L7e, vhodný pro používání v carsahringu. Automobil je založen na modifikovaném TABBY EVO open source platformě . V této ...
  • Palivová soustava pro vůz Formula Student 

   Author: Matyáš Kajsrlík; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Červenka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tématem této práce je navrhnout palivový systém pro vůz Formula Student speciálně do monopostu týmu CTU Cartech tak, aby vyhovovala všem pravidlům této soutěže. Návrh palivového systému musí vydržet tvrdé podmínky a musí ...