Now showing items 250-269 of 660

  • Nabíjení baterií elektrických vozidel 

   Author: Tomáš Štofik; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Mindl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-04)
   Táto bakalárska práca sa zaoberá popisom spôsobov nabíjania elektrických a hybridných vozidiel, sledovaním okolností rýchlosti a riadenia nabíjania a hľadaním závislosti na parametroch vozidla a nabíjačky. Jedná sa o rešerš ...
  • Náhrada brzdového kotouče průměru 590 mm za průměr 610 mm v podvozku GP 200 os. vozu 

   Author: Michal Kasan; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Škurek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Moje bakalářská práce se zabývá náhradou brzdového kotouče průměru 590 mm za kotouč průměru 610 mm. Na osobním voze Bdpee231 se u stávajícího kotouče průměru 590 mm objevují nepřípustné trhliny při řádově nižším nájezdu ...
  • Nápravá převodovka pro pohon dvojkolí otočného dvounápravového podvozku nízkopodlažní tramvaje 

   Author: Rajdl Petr; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Kalivoda Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-29)
   Obsahem práce je návrh nápravové převodovky pro pohon dvojkolí otočného dvounápravového podvozku nízkopodlažní tramvaje.
  • Nástavba na podvozek IVECO pro přepravu autodílů 

   Author: Jaroslav Nebřenský; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Jurka Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem soupravy tažného vozidla IVECO a přívěsu české produkce. Celý návrh je proveden pro převoz autodílů v drátěných gitterboxech. Důraz je kladen na co největší počet převážených gitterboxů ...
  • Nástroj pro první návrh EV převodovky 

   Author: Kováč Maroš; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Pakosta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Táto práca sa zaoberá vytvorením nástroja v programe Microsoft Excel pre prvý návrh prevodoviek, používaných v elektromobiloch. Účelom nástroja je urýchliť návrh a vývoj prevodoviek. Obsahom teoretickej časti je rešerš o ...
  • Návrh 12V a 400V lithium-ion baterie pro eletrické vozidlo s ponorným chlazením 

   Author: Kanishka Mathur; Supervisor: Corbellati Achille; Opponent: Morkus Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Následující diplomová práce se zabývá vývojem 12V a 400V lithium-iontové chlazené baterie. Lithium-iontové baterie musí být výslovně navrženy pro Classic Mini Cooper. Součástí tohoto projektu je návrh a výroba 12V baterie ...
  • Návrh a aerodynamika bočního krytu na vozidle Formula Student 

   Author: Otakar Volek; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Účelem práce bylo pomocí CFD výpočtů navrhnout a optimalizovat tvar bočního krytu pro monopost soutěže Formula Student FS.10 týmu CTU CarTech tak, aby celý vůz disponoval co nejlepší aerodynamickou efektivitou. V práci ...
  • Návrh a aerodynamika krytu motoru a firewallu na vozidle Formula Student 

   Author: Jaromír Šolc; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Cílem této práce je pomocí CFD výpočtů v softwaru Star CCM+ zanalyzovat model zadní části vozu Formula Student, navrhnout řešení v podobě krytu motoru a firewallu, optimalizovat je a vybrat nejvýhodnější variantu pro reálnou ...
  • Návrh a analýza kompozitového deformačního prvku sendvičové konstrukce pro vůz Formula Student 

   Author: Záruba Petr; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   Tato práce popisuje ucelenou problematiku návrhu deformačních prvků používaných ve vozech Formula Student. Hlavním cílem autora je navrhnout kompozitní deformační prvek, který vyhoví kritériím soutěže Formula Student a ...
  • Návrh a konstrukce chladicího systému experimentálního motoru 

   Author: Filip Král; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Emrich Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce se zabývá mechanickým návrhem komponent jednotky, která bude sloužit k chlazení spalovacích motorů na zkušebně. Práce navrhuje funkční schéma uspořádání potřebných komponent a dimenzuje je. Jednotka je navrhována v ...
  • Návrh a konstrukce jednoválcového zážehového motoru 

   Author: Jakub Novotný; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-06)
   Diplomová práce je zaměřená na čtyřdobý jednoválcový přeplňovaný spalovací motor, který má sloužit jako demonstrátor pro zákazníka. V první části diplomové práce je popsána princip a rozdělení spalovacích motorů. Poté je ...
  • Návrh a konstrukce mazacího systému jednoválcového experimentálního motoru 

   Author: Jan Dvořák; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Emrich Miloslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-07)
   Hlavním cílem předkládané bakalářské práce je návrh a konstrukce mazacího systému jednoválcového experimentálního motoru vrtání 105 mm x zdvih 120 mm, který umožňuje regulaci ostřiku pístu. Práce se skládá z části teoretické ...
  • Návrh a konstrukce tepelného výměníku, resp. soustav výměníků pro ohřev vzduchu v sání zážehového motoru v nízkém zatížení s regulací výsledné teploty vzduchu 

   Author: Vobořil Petr; Supervisor: Miklánek Ľubomír; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Návrh a konstrukce vyvážení klikového mechanismu zkušebního jednoválce 

   Author: Tomáš Pokladník; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Hatschbach Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Teoretická část bakalářské práce se zabývá problematikou vyvažovaní jednoválcového motoru, popisuje kinematiku a dynamiku klikového mechanismu. Část praktická se zabývá úpravou klikové hřídele pro jednoválcový motor z ...
  • Návrh a zkoušky vložek monokoku vozu 

   Author: Filip Tomasch; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Zavadil Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-28)
   Diplomová práce se zabývá problémem, jak správně zavést zatížení do sendvičového kompozitu z uhlíkových vláken a strukturální pěny. Po představení problematiky kompozitů, popisu výpočtu laminátu, a rešerší realizací ...
  • Návrh Bézierovy křivky pro zdvih ventilu 

   Author: Pavel Kohout; Supervisor: Tichánek Radek; Opponent: Kohout Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Návrh průběhu kinematických veličin ventilu pomocí vztahů pro výpočet Bézierovy křivky. Rešerše ostatních používaných metod návrhů. Objasnění vhodnosti použití Bézierovy křivky pro zdvih, rychlost a zrychlení ventilu. ...
  • Návrh brzdové soustavy pro vůz typu Formula SAE 

   Author: Valdecký Marek; Supervisor: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh brzdového kotouče s ohedem na provozní namáhání 

   Author: Boško Radko; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Podzemný Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Kvalitne navrhnutý brzdový systém v dnešnej dobe pokročilých počítačových technológií musí byť navrhnutý tak, aby sa minimalizovalo namáhanie teplom, mechanicky alebo prevádzkou v oblasti rezonančných frekvencií a spĺňať ...
  • Návrh brzdových třmenů pro vůz Formula Student 

   Author: Matěj Crhán; Supervisor: Pacoň Lukáš; Opponent: Astraverkhau Nikita
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-22)
   Práce popisuje základní fungování a rozdělení brzdových třmenů. Zabývá se rešerší třmenů, které používají týmy v soutěži Formula Student. Dále se v ní nachází návrh nového brzdového třmene a jeho MKP analýza a také MKP ...
  • Návrh brzdových třmenů pro vůz Formule Student 

   Author: Krulík Vladimír; Supervisor: Astraverkhau Nikita; Opponent: Vašíček Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Tématem této bakalářské práce je analýza stávajícího řešení brzdových třmenů, výpočet základních rozměrů, konstrukce předního a zadního brzdového třmenu. V práci je dále popsána výroba brzdových třmenů a poznatky z provozu ...