Now showing items 266-285 of 457

  • Optimalizace a odlehčení násady na rypadle 

   Author: Baláž Matej; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Schorník Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   Táto diplomová práca sa zaoberá výkladom teórie metódy konečných prvkov, jej odvodením a následným všeobecným návodom pre použitie v praxi. Ďalej práca objasňuje, čo ovplyvňuje pevnosť zváraných vysokopevnostných ocelí pri ...
  • Optimalizace akumulátorové jednotky pro monopost Formula Student Electric 

   Author: Kosina Jan; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Houf Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-04)
   Tato diplomová práce je rozdělena na tři dílce, ze kterých je učiněno závěrečné zhodnocení. První část se zabývá teoretickými znalostmi o lithiových článcích a obecnou problematikou trakčních baterií použitých v soutěži ...
  • Optimalizace chladícího okruhu čtyřválcového zážehového motoru EA111 1,2TSI z hlediska produkce emisí CO2 

   Author: Novák Marcel; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Novotný Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací chladicího okruhu čtyřválcového motoru z hlediska produkce emisí CO2. V práci je uveden stručný přehled legislativních požadavků, který souvisí s danou problematikou. Je popsán vývoj ...
  • Optimalizace členů pohonného řetězce automobilu s ohledem na zástavbový prostor, hluk a vibrace 

   Author: Hedrichová Helen; Supervisor: Miláček Ondřej; Opponent: Zoul Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   Cílem diplomové práce je virtuální design převodového ústrojí s ohledem na instalační prostor a NVH požadavky. V první části práce je představení hybridních vozidel, poloos a dvouhmotých setrvačníku. Pro design poloosy a ...
  • Optimalizace dvoudobého motocyklového motoru 

   Author: Rudolf Jan; Supervisor: Brynych Pavel; Opponent: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-07)
   Tato práce se zabývá návrhem dvoutaktního motocyklového spalovacího motoru o zdvihovém objemu 250 cm3. Motor vychází z návrhu pana Ing. Králíka, který upravuje konvenční dmychadlo dvoutaktního motoru. Cílem práce bylo ...
  • Optimalizace interiéru regionální elektrické jednotky 

   Author: Cvrček Ondřej; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Vincik Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Cílem této diplomové práce je definovat legislativní a normativní nároky na regionální elektrické jednotky a na základě definovaných požadavků provést základní koncepční návrh jednotky. Dále definovat požadavky na interiér ...
  • Optimalizace konstrukce skořepiny Praga R1 

   Author: Menšík Martin; Supervisor: Vašíček Michal; Opponent: Jirásek Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-10)
   Cílem této závěrečné práce je navrhnout postup optimalizace skořepiny a aplikovat jej na vůz Praga R1, vytvořit výpočetní model pro analýzu namáhání této skořepiny, definovat významné zátěžné stavy a dle výsledků optimalizace ...
  • Optimalizace návrhu předního přítlačného křídla vozu Formula Student 

   Author: Ševčík Martin; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Mareš Bohumil
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Tématem této bakalářské práce je optimalizace předního křídla pro vůz Formula Student týmu CTU CarTech. Návrh je proveden pomocí CFD výpočetního software Star CCM+.
  • Optimalizace převodového ústrojí vozu Formula Student 

   Author: Široký Václav; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Borovička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce pojednává o variantách převodovek umožňujících řazení za stálého toku výkonu, a o jejich kladech a záporech pro vůz kategorie Formula Student/SAE. V souvislosti s tím je vypočten odhad zlepšení výkonů ...
  • Optimalizace rozměrů ojnice spalovacího motoru 

   Author: Brankov Ivaylo; Supervisor: Mikulec Antonín; Opponent: Zoul Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky 

   Author: Tomáš Podzimek; Supervisor: Kalivoda Jan; Opponent: Prell Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Předmětem diplomové práce Optimalizace rozmístění a upevnění komponent výzbroje elektrické jednotky je navrhnout moderní elektrickou nízkopodlažní jednotku pro regionální dopravu. Navržené vozidlo bude mít hrubou stavbu z ...
  • Optimalizace sacích kanálů motoru Yamaha R6 pro Formuli student. 

   Author: Bugár Patrik; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Cieľom práce bola optimalizácia sacích kanálov motora Yamaha R6 s restriktorom v sacom potrubí pre aplikáciu v súťaži Formula Student a následné testovanie navrhnutých tvarov vložiek sacích kanálov na skúšobnom zariadení.
  • Optimalizace spotřeby paliva s použitím mild-hybridního pohonu vozidla 

   Author: Bhargava Sriram Kone; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá přeměnou klasického vozidla poháněného spalovacím motorem na mild hybrid a optimalizace spotřeby paliva. Výzkum je prováděn za použití gradientních dat získaných na dané testovací trase a ...
  • Optimalizace termodynamického modelu jednoválcového motoru 

   Author: Vodička Ivo; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Červenka Libor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-12)
   Tato bakalářská práce se zabývá, kromě rešerše obvyklých konstrukčních řešení závodních motocyklových motorů, sestavením termodynamického modelu a jeho optimalizací, která má přinést zlepšení výkonových charakteristik při ...
  • Optimalizace topologie komponent pohonné jednotky 

   Author: Kimmerlin Florian; Supervisor: Hořenín Jindřich; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-05)
   This paper aims to describe how a topology optimisation process has been implemented in Jaguar Land Rover’s Powertrain Research Design Team through the delivery of an example component, the cam-carrier of an in-line 6 ...
  • Optimalizace tvaru sání motoru pro Formuli Student 

   Author: Čepek Richard; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Toman Rastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Práce se zabývá návrhem sacího traktu pro motor Yamaha R6 použitým v monopostu Formule Student. Cílem je optimalizovat tvar sacího traktu za použití 1-D a 3-D simulačních modelů. Práce obsahuje rešerši využívaných řešení, ...
  • Optimalizace vstřikovacího systému pro studentskou formuli 

   Author: Márk Erdélyi; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Bolehovský Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Témou práce je špecifikácia požiadaviek na vstrekovacie ventily používané tímom CTU CarTech z hľadiska optimalizácie. Výber nových vstrekovačov a návrh ich zástavby do motora. Ďalej práca obsahuje metódy a výsledky ...
  • Optimalizace výkonu a spotřeby motoru Yamaha R6 pro závodní trať. 

   Author: Tomíček Libor; Supervisor: Červenka Libor; Opponent: Lempera Aleš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-30)
   Předmětem této práce je analýza motoru Yamaha YZF-R6 použitém v závodních vozech Formula Student tým CTU CarTech, a úpravy daného motoru pro snížení spotřeby v závodním provozu. Úpravy se týkají jak samotné plnicí soustavy ...
  • Optimalizace zážehového motoru s výkonovou tubínou 

   Author: Kohout Petr; Supervisor: Bolehovský Ondřej; Opponent: Pohořelský Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-06)
   V této magisterské diplomové práci je vytvořen simulační výpočetní model pro zjišťování potenciálu výkonové turbiny připojené k benzinovému zážehovému motoru. Při simulacích je implementován pokročilý model zachycující ...
  • Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission 

   Author: Binka Jozef; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Fořtl Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-04-12)
   Optimization of mechanically controlled scootter CVT transmission