Now showing items 641-660 of 660

  • Zařízení pro měření tumblu ve válci spalovacího motoru 

   Author: Schmidt Jiří; Supervisor: Hatschbach Petr; Opponent: Hořenín Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-08)
   Diplomová práce se zabývá měřením tumblu ve válci při stacionární zkoušce na aerodynamické trati. Tumble je vírový útvar, který může vznikat ve válci spalovacího motoru v průběhu sání. Jeho osa je kolmá na osu válce. Práce ...
  • Zařízení pro prodloužení dojezdu elektrických vozidel 

   Author: Dokoupil Jan; Supervisor: Morkus Josef; Opponent: Vajdák Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-28)
   Diplomová práce se zabývá problematikou zařízení na prodloužení dojezdu elektrických vozidel. V úvodu je zpracována rešerše typů zařízení pro prodloužení dojezdu elektrických vozidel, provedených realizací v produkčních ...
  • Zavěšení pohonného ústrojí v osobním automobilu (podélné uložení) 

   Author: Kafka Václav; Supervisor: Zoul Václav; Opponent: Steinbauer Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Tato diplomová práce se zabývá uložením pohonného ústrojí v osobním automobilu v podélném uspořádání. Úvodní kapitoly jsou věnovány přehledu a požadavkům na uložení pohonných ústrojí. Třetí kapitola se věnuje konstrukčnímu ...
  • Zástavba a integrace pohonné jednotky pro pohon bagru 

   Author: Raikwaparn Gagan; Supervisor: Doleček Vít; Opponent: Kadlec Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Většinou v automobilovém průmyslu je cílem rozvoje jakéhokoliv nového stroje od stávajícího stroje, jehož cílem je většinou využívat díly, které jsou ve výrobě, nebo provádět minimální úpravy stávajících dílů nebo navrhnout ...
  • Zástavba elektromotoru do kolové skupiny vozu Formula Student 

   Author: Sucháček Petr; Supervisor: Achtenová Gabriela; Opponent: Malý Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Diplomová práce se zabývá nejdříve jednotlivými typy nábojových motorů, jejich výhodami a nevýhodami. Dále potom jednotlivými typy pohonných řetězců používaných ve vozech Formula student electric, u kterých detailněji ...
  • Zážehový motor přeplňovaný kompresorem 

   Author: Sybr Vojtěch; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Hlaváček Vratislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-06)
   Tato práce se zabývá posouzením zatížení klikového mechanismu při zvýšení výkonu pomocí přeplňování u čtyřválcového zážehového motoru s využitím 1-D matematického modelu.
  • Zhodnocení homogenity směsi pro plynový zážehový motor s injektáží CNG do sacího potrubí 

   Author: Shubham Bawkar; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Syrovátka Zbyněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-09-03)
   Tato práce se zabývá přeměnou čtyřválcového čtyřtaktního dieselového motoru na zážehový motor CNG, návrhem a sestavením systému nepřímého vstřikování paliva pro vstřikování metanu do jednotlivých rozdělovačů vzduchu na ...
  • Zhodnocení systémů přeplňování lokomotivního vznětového motoru 

   Author: Truneček Jiří; Supervisor: Macek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Zhodnocení vlastností hnacího ústrojí vozidla se zážehovým motorem o malém zdvihovém objemu v reálném provozu 

   Author: Jakub Mach; Supervisor: Klír Vojtěch; Opponent: Císař Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se zabývá zhodnocením energetických a uživatelských vlastností vozu s malým zdvihovým objemem (konkrétně jde o průměrnou spotřebu paliva a hladinu vnitřního hluku). Byly navrženy a otestovány úpravy automobilu ...
  • Zjednodušený 3D model samočinné převodovky ZF4HP20 

   Author: Stanislav Šimčák; Supervisor: Kaněra Jaroslav; Opponent: Kazda Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato práce se zabývá vytvořením demonstrativního výukového modelu samočinné převodovky ZF 4HP20. Původní automobilová převodovka ZF 4HP20 je konstrukčně a funkčně zjednodušená a vytištěná na 3D tiskárně. Takto upravená ...
  • Zkoušení vozidla na válcové vozové brzdě 

   Author: Drda Jiří; Supervisor: Gotfrýd Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-01-25)
  • Zkušební stanoviště pro emisní testy malých čtyřdobých spalovacích motorů 

   Author: Čeloud Patrik; Supervisor: Vávra Jiří; Opponent: Bortel Ivan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-17)
   Obsahem bakalářská práce je navržení stanoviště pro malé spalovací motory se svislou osou. Část práce je zaměřena na návrh stanoviště a konstrukční řešení upínání spalovacího motoru. Další část se zabývá navržením jednotlivých ...
  • Zkušební stanoviště pro testování synchronizačních spojek 

   Author: Hoblík Jan; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Borovička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Tato práce obsahuje myšlenkový tok návrhu zkušebního stanoviště pro testování synchronizačních spojek převodových skříní osobních automobilů, a to skříní řazených bez zatížení. Od úvodní statě, která definuje rozsah užití ...
  • Zkušební stav olejových čerpadel spalovacích motorů 

   Author: Zdarsa Tomáš; Supervisor: Emrich Miloslav; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-02)
   Práce řeší mechanickou stránku návrhu zkušebního stavu pro olejová čerpadla spalovacích motorů. Provádí rešerši o používaných čerpadlech v osobních automobilech a definuje jejich požadavky na zkušební stolici. Zabývá se ...
  • Zkušební zařízení pro životnostní zkoušky synchronizace automobilových převodovek 

   Author: Rechcígel Lukáš; Supervisor: Pakosta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zprovoznění zkušebního stavu řazení pro testování řadicích spojek automobilových převodovek. 

   Author: Matěj Crhán; Supervisor: Pakosta Jiří; Opponent: Sobotka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Práce se zabývá úpravou a zprovozněním stanoviště pro testování řadicích spojek. Úvodní část je věnována popisu řazení a zkušebního stanoviště. Je zde shrnut také princi fungování vybraných senzorů. Hlavní část práce se ...
  • Způsoby vedení a výškového stavění kolébky u otočného tramvajové podvozku 

   Author: Jiří Hormandl; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Vrba Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Tato bakalářská práce je tvořena ze tří částí. První část obsahuje rešerši otočných tramvajových podvozků, hodnotí jejich konstrukci a funkce. Druhá část se zaměřuje na způsoby spojení kolébky s rámem podvozku a spojení ...
  • Zvyšování výkonu spalovacích motorů laděním potrubních systémů 

   Author: Jan Vondráček; Supervisor: Macek Jan; Opponent: Doleček Vít
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-19)
   Bakalářská práce se zabývá možným zvýšením výkonu atmosférického spalovacího motoru BMW M20B20 pomocí změn potrubních systémů motoru. V první části se práce věnuje laděným potrubním systémům společně s vlivem časování ...
  • Železniční nákladní vůz pro přepravu osobních automobilů 

   Author: Daniel Drnec; Supervisor: Heptner Tomáš; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Práce se zabývá návrhem nákladního vozu pro přepravu osobních automobilů a motocyklů, primárně určeného pro použití v dálkových autovlacích, který se vyznačuje přepravou vozidel na samostatných bočně vykládaných paletách. ...
  • Železniční osobní jídelní vůz pro rychlost 230 km/h 

   Author: Patrik Novotný; Supervisor: Kolář Josef; Opponent: Plas Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-03)
   Diplomová práce se zabývá návrhem osobního železničního jídelního vozu pro rychlost 230 km/h. V rámci diplomové práce byla vypracována rešerše na téma jídelní a bufetové vozy. Stěžejní částí práce byl návrh interiéru ...