Now showing items 142-161 of 165

  • Větrání a klimatizace polikliniky 

   Author: Matěj Vlček; Supervisor: Drkal František; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-22)
   Obsahem této diplomové práce je návrh větrání a klimatizace pro polikliniku. V úvodní části je uvedena problematika návrhu klimatizačních zařízení ve zdravotnictví. Následně je uveden popis návrhu dle německé normy. Dále ...
  • Větrání a klimatizace rodinného domu 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Výsledkem diplomové práce je porovnání způsobů úpravy vnitřní teploty rodinného domu za účelem zlepšení vnitřního klimatu v letním období. Navrhované systémy chlazení a stínicí techniky jsou porovnány na základě provozu a ...
  • Větrání garáží 

   Author: Kuthanová Lucie; Supervisor: Drkal František; Opponent: Pulec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-27)
   V teoretické části diplomové práce je provedena studie požadavků na provozní, havarijní a požární větrání jednotlivých, řadových a hromadných garáží. Dimenzování průtoku větracího vzduchu je provedeno dle normy ČSN 73 6058. ...
  • Vlastnosti průmyslových filtračních materiálů 

   Author: Stručka Marek; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-22)
   Cieľom tejto diplomovej práce je stručné charakterizovanie rozdielov medzi priemyslovou filtráciou plynov a filtráciou pre vzduchotechnické zariadenia a prehľad vlastností, ktoré sa pri priemyslových filtračných materiálov ...
  • Vliv návrhových podmínek na výkon klimatizace kolejových vozidel 

   Author: Hejduk Pavel; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Begeni Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-30)
   Diplomová práce řeší vliv venkovních klimatických podmínek na chladicí výkon klimatizačního zařízení vozidla tramvaje provozovaného v různých lokalitách světa. Na základě reálných klimatických údajů jsou na začátku práce ...
  • Vliv orientace distančního kroužku u deskových otopných těles 

   Author: Legner Tomáš; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-08)
   Hlavním úkolem této diplomové práce je porovnání vlivu orientace dvou odlišných distančních kroužků u deskových otopných těles. V první praktické části je popis experimentu, ve kterém jsou porovnána nasnímaná teplotní pole ...
  • Vnitřní prostředí pro uchování a expozici sbírek muzejní povahy 

   Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá podmínkami vnitřního prostředí pro dlouhodobé uchovávání historických hudebních nástrojů a dalších exponátů. V teoretické části je popsán vliv teploty vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vzduchu ...
  • Vytápění a větrání pasivního rodinného domu 

   Author: Kynčlová Marika; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění bytového domu 

   Author: Petrák Václav; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem rekonstrukce vytápění bytového domu. Práce obsahuje výpočet tepelných ztrát, návrh otopné soustavy, návrh zdroje tepla, regulaci soustavy a výpočet potřeby tepla. Popisují se zde i požadavky ...
  • Vytápění luxusní vily 

   Author: Matoušová Zuzana; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Zejda Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vytápění rodinného domu 

   Author: Stodola Jan; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Zejda Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Práce se zabývá projektovou studií nízkoteplotního vytápění rodinného domu.
  • Využití absorpčního chlazení pro klimatizaci budovy 

   Author: Begeni Marek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Využití čističek vzduchu 

   Author: Mizera Vojtěch; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Šťávová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Práce informuje o výsledcích měření domácích čističek vzduchu Daikin MC 707 VM a Ionic Care Triton X6. Byly posouzeny jednotlivé výkonnostní stupně obou čističek vzduchu. Experiment proběhl v laboratorním prostředí a v ...
  • Využití čističek vzduchu 

   Author: Valentová Veronika; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Šťávová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Práce se zabývá teorií suspendovaných znečisťujících částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu a informuje o výsledcích měření domácích čističek DaikinMC 707 VM a Inonic Care Triton X6. Byly posouzeny jednotlivé ...
  • Využití jednotky s ORC v bytovém domě 

   Author: Slavík Marek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Tato diplomová práce s názvem "Využití jednotky s ORC v bytovém domě" se zaměřuje na návrh kogenerační jednotky s ORC pro bytový dům v Praze na Barrandově. Součástí práce je návrh zapojení systému dodávajícího tepelnou i ...
  • Využití metodiky BIM pro návrh technických systémů rodinného domu 

   Author: Martin Kejmar; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá návrhem technických systémů pomocí BIM přístupu. Konkrétně vytápění, vodovod, kanalizace, plyn, vzduchotechnika a chlazení s následným porovnáním se standardním postupem návrhu v 2D softwaru.
  • Využití zpětného získávání tepla u rodinného domu 

   Author: Jáchym Jirásek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Koncept pasivního stavitelství Optimalizmus se snaží o vyvrácení představy, že pro pasivní bydlení jsou nutné vysoké počáteční náklady. Koncept navrhuje rodinný dům, který má zajistit dosažení pasivního standardu při ...
  • Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor alternativními metodami 

   Author: Mašek Tomáš; Supervisor: Drkal František; Opponent: Duška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Výpočet tepelné zátěže klimatizovaných prostor alternativními metodami 

   Author: Mašek Tomáš; Supervisor: Drkal František; Opponent: Duška Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Výpočetní metody středotlaké pneumatické dopravy 

   Author: Vančura David; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Cílem této práce je uvést teoretické základy výpočtu tlakové ztráty pneumatické dopravy a na případu pneumatické dopravy odprašků vápence v objektu cementárny v Čížkovicích porovnat tři výpočetní metody určení tlakové ...