Now showing items 69-88 of 180

  • Pneumatická doprava mouky 

   Author: Volf Tomáš; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem pneumatického potrubí v budově mlýna. Cílem práce je navrhnout systém pneumatické dopravy. Potrubí v budově přepravuje mouku ze spodní části do horního patra. První kapitola je přehled a rozdělení ...
  • Porovnání sálavých panelů a podstropních teplovzdušných jednotek 

   Author: Homolka Tomáš; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá vytápěním velkoprostorového objektu - průmyslové haly. Cílem této práce je zpracování celkem 3 variant otopných soustav pro řešený objekt: - Varianta č. 1 uvažuje k předávání tepla do prostoru ...
  • Porovnání tmavých plynových zářičů a horkovodních sálavých panelů 

   Author: Kmoch Josef; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Diplomová práce na téma "Porovnání tmavých plynových zářičů a horkovodních sálavých panelů" se zabývá návrhem dvou variant sálavého vytápění průmyslové haly v Německu, zabývající se strojní výrobou zemědělských strojů. V ...
  • Porovnání vytápění vícepatrové průmyslové haly sálavými panely a podlahovým vytápěním 

   Author: Chyba Michal; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Zadáním diplomové práce bylo porovnat dva způsoby vytápění vícepatrové průmyslové haly a to teplovodním podlahovým vytápěním nebo vodními závěsnými sálavými panely. V práci jsou popsány jednotlivé způsoby výpočtů pro obě ...
  • Porovnání výpočtu sezónní efektivity tepelného čerpadla 

   Author: Kačírek Pavel; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Sedlář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   V současnosti je podle Nařízení Komise 811/2013 ukládána výrobcům tepelných čerpadel povinnost označovat tyto výrobky energetickými štítky, na kterých je uvedena tzv. sezónní energetická účinnost. Hodnota této sezónní ...
  • Posouzení chování hydraulické centrály 

   Author: Petr Kukal; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá problematikou propojení spotřebitelských okruhů a okruhů zdroje tepla v oblasti vytápění. Byla navržena a vymodelována hydraulická centrála, na kterou je napojen plynový kotel, ohřívač teplé vody, ...
  • Posouzení využití čističek vzduchu 

   Author: Erik Bóna; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá principy odlučování suspendovaných částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu ve vnitřním prostředí a v nich používanými technologiemi čistění vzduchu v současné době. V praktické ...
  • Potřeba energie pro nucené větrání obytných budov 

   Author: Nečada Jan; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Zbořil Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Hlavním tématem této diplomové práce je posouzení trvalého nuceného větrání v aplikaci pro rodinné domy. V teoretické části jsou uvedeny současné požadavky na větrání obytných budov, systémy větrání a jejich součásti. V ...
  • Potřeba tepla na větrání pasivního domu 

   Author: Procházka Jiří; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Zbořil Viktor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Potřeba tepla na vytápění u velkoprostorových objektů 

   Author: Rojas Aparicio Natasha Carolina; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-14)
   Při výpočtu roční potřeby tepla na vytápění velkoprostorových objektů musí být brán zvláštní zřetel na výšku objektu. Diplomová práce zkoumá výpočetní postupy a dostupné normy, použitelné k získání těchto výstupů. V průběhu ...
  • Použití germicidního UV záření ve vzduchotechnice 

   Author: Svoboda Josef; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Čermák Radim
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-27)
  • Projekt klimatizace administrativní budovy 

   Author: Ondřej Bartoš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-30)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepční projektem klimatizace zadané budovy ve dvou variantách. Popisuje úpravy mikroklimatu prostor administrativní budovy, výpočet tepelných zisků, dimenzování vzduchotechnické jednotky ...
  • Projekt klimatizačního systému 

   Author: Jun Hao Yang; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-21)
   Návrh byl proveden za účelem návrhu klimatizačního systému pro 6. patro administrativní budovy. Výpočet tepelných zisků, dimenzování jednotek AC. Návrh ventilačního systému a výpočet průtoku, návrh potrubí, dimenzování ...
  • Projekt klimatizačního systému 

   Author: Jun Hao Yang; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Putta Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Návrh byl proveden za účelem návrhu vzduchotechniky a ventilačního systému pro přidělenou kancelářskou budovu v 6. patře. Výpočet tepelných zisků, dimenzování jednotek střídavého proudu. Návrh vzduchotechnických jednotek ...
  • Provoz a spotřeba energie klimatizace 

   Author: Halbrštát Lukáš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Tuharský Róbert
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-05)
   Diplomová práce se zabývá hodnocením a porovnáním spotřeb energií se zaměřením na klimatizační systém. Práce se zabývá budovami Stavovského divadla a částečně i objektu divadla Kolowrat, neboť jsou vzájemně propojeny a ...
  • Provoz a spotřeba energie klimatizace rozsáhlé administrativní budovy v Praze 

   Author: Soldát Tomáš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Albl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Práce se zabývá klimatizací budovy Florentina, což je rozsáhlý objekt s velmi členěným klimatizačním systémem. Klade důraz na spotřeby energií a zpracování poskytnutých dat a dále kontrolou systému a provozem rozsáhlé ...
  • Provoz klimatizace administrativní budovy 

   Author: Dbalý Libor; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-12)
   Tato práce se zabývá provozem klimatizačního chladivového systému, analýzou naměřených dat a provozem tohoto systému.
  • Provoz klimatizace administrativní budovy s tepelnými čerpadly 

   Author: Ondřej Pavliš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Žemlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá provozem klimatizace konkrétní administrativní budovy typu geotabs, která využívá systém aktivace betonového jádra. Velká pozornost byla věnována zdroji tepla a chladu, kterým jsou tepelná ...
  • Provoz klimatizace administrativních budov 

   Author: Václavek Jakub; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Práce se zabývá analýzou dat spotřeb chlazení budov České pojišťovny a Generali na Pankráci, které jsou v závěru vyhodnocena a navržena úsporná opatření. V práci je také porovnána metoda návrhu klimatizačního systému se ...
  • Provoz klimatizace historické stavby 

   Author: Krysl Bohumír; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Tématem této diplomové práce je návrh provozu výstavních sálů budovy Rudolfina. První část práce se zabývá technologiemi v klimatizaci, jejich rozdělením a definicemi. Další část se týká přímo budovy Rudolfina začínající ...