• Aerodynamický zdroj hluku 

   Autor: Patera Tomáš; Vedoucí práce: Kučera Miroslav; Oponent práce: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Cílem diplomové práce je měření hladiny akustického tlaku kruhové vzduchotechnické regulační klapky a následná analýza spektra generovaného aerodynamického hluku při různých rychlostech proudění a úhlu natočení klapky. ...
  • CFD simulace mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu 

   Autor: Švandová Kristýna; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Diplomová práce se zabývá simulacemi mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu v programu ANSYS Fluent. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti tuhých částic, vlivy, které na ně působí a ...
  • Efektivita využití tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem 

   Autor: Červín Radek; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Využití tepla z odpadní vody je v současnosti jednou z možností, jak snížit energetickou náročnost budov. Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit funkci systému s tepelným čerpadlem pro využití tepla z ...
  • Energetická účinnost tepelných čerpadel 

   Autor: Madirimov Elyor; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Sedlář Jan
   This study was performed with two main goals in mind. The first goal was to derive mathematical model for space heating and hot water preparation for single family house. Mathematic model was created based on heat pump ...
  • Energetické hodnocení klimatizace plaveckého bazénu 

   Autor: Pich Tomáš; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá klimatizačním systémem bazénové haly. Určením energetické náročnosti provozu referenčního objektu a výpočtem potřeby energie na ohřev vzduchu a potřeby energie na dopravu vzduchu. Hledání úspor ...
  • Energetické hodnocení rodinného domu 

   Autor: Švarcová Anna; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce analyzuje energetické potřeby tepla na vytápění a přípravu TV pro rodinný dům podle legislativních metod vyhlášky 78/2013 Sb. a metodiky PHPP vypracované Passive House Institute. V práci jsou zhodnoceny ...
  • Filtrační materiály a systémy pro průmyslovou a vzduchovou filtraci 

   Autor: Tichý Jan; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Poduška Vlastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato diplomová práce se zabývá materiály používanými ve filtraci vzduchu, provedením průmyslových a atmosférických filtrů včetně jejich třídění a základními principy odlučování částic. Práce je rozdělena na tři části. V ...
  • Geometrie tmavých plynových zářičů 

   Autor: Beley Noémi; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Diplomová práce se zabývá geometrií tmavých zářičů a vlivem reflektoru zářiče na distribuci intensity záření do vytápěného prostoru. Analýza je založena na simulacích v programu ANSYS Fluent s užitím DO modelu pro záření. ...
  • Hybridní systém vytápění multifunkční budovy 

   Autor: Macháček Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-17)
   Diplomová práce se zabývá výpočtem energetické náročnosti objektu, výpočtem potřeby teplé vody a návrhem hybridního systému vytápění multifunkčního objektu, který byl rozdělen na dvě samostatné části dle funkce a to na ...
  • Hydraulické chování THR 

   Autor: Jacura Ondřej; Vedoucí práce: Bašta Ivan; Oponent práce: Zácha Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Hydraulika deskových otopných těles 

   Autor: Makal Tomáš; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Diplomová práce se zabývá sériovým a částečně sériovým řazením desek otopného tělesa. Práce obsahuje výsledky laboratorního měření tělesa Korado X-control a Kermi thermx2. Dále práce obsahuje matematický model v programu Fluent
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Autor: Liška Pavel; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Fridrich Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Tato diplomová práce se zaobírá rozborem koncepcí klimatizačních systémů vhodných pro administrativní budovu GACETA a následně samotným návrhem zvoleného klimatizačního systému na úrovni stavebního řízení. Dalším z cílů ...
  • Klimatizace administrativní budovy OpatovKlimatizace administrativní budovy Opatov 

   Autor: Vacková Jana; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky pro přípravu teplé vody 

   Autor: Nekula Jiří; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Šourek Bořivoj.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaických modulů pro přípravu teplé vody. Je zde popsán postup včetně vzorců pro vytvoření matematického modelu v programu MS Excel pro výpočet bilance ...
  • Kombinace vytápění sálavými panely s hygienickým větráním 

   Autor: Hofman Jan; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Kombinace vytápění sálavými panely s hygienickým větráním 

   Autor: Hofman Jan; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Kosimulace budovy a zařízení techniky prostředí 

   Autor: Šmolík Filip; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Měření parametrů vnitřního prostředí 

   Autor: Přibyl Jan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
  • Model pro simulaci havárie chlazení 

   Autor: Zavřel Vojtěch; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování provozu solárního tepelného kolektoru 

   Autor: Pokorný Nikola; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)