Now showing items 55-74 of 180

  • Obtékání budov větrem kombinované s přenosem tepla 

   Author: Oldřich Budinka; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá CFD simulacemi proudění a přenosu tepla v okolí budov. Byla použita publikovaná a validovaná CFD studie zabývající se prouděním kolem dvou budov, zejména nárůstem rychlosti v průchodu mezi budovami ...
  • Odvlhčování zimního stadionu 

   Author: Hodyc Petr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Předmětem diplomové práce je analyzování příčin tvorby mlhy na zimním stadionu v Hradci Králové s ohledem na příslušné roční období. V diplomové práci je nejprve popsána problematika vnitřního prostředí zimních stadionů a ...
  • Optimalizace klimatizace výrobní haly 

   Author: Aleš Petrů; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá problematikou měření a regulace klimatizačních a větracích systémů výrobní haly. Je kladen důraz na optimalizaci regulace na základě sběru a analýzy dat. Za účelem analýzy dat je vytvořen nástroj ...
  • Optimalizace návrhu výměníkových stanic 

   Author: Novák Stanislav; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cílem této diplomové práce je analýza a optimalizace metod výpočtu potřeby tepla u obytných budov. Práce popisuje vytvoření výpočtového softwaru, který splňuje reálné provozní podmínky u obytných budov v ČR. Vyhodnocení ...
  • Optimalizace otopné soustavy bytového domu 

   Author: Bröschel Jan; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace provozu bytového domu 

   Author: Janďourek Jakub; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Tintěra Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací plynové kotelny bytového domu. Součástí diplomové práce je sestavení analytického modelu potřeby tepla, porovnání teoretické a skutečné potřeby tepla za dané období s následným návrhem ...
  • Optimalizace sprchového výměníku 

   Author: Kryštof Brokeš; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace sprchového výměníku" je návrh úprav stávajícího sprchového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní vody dle užitného vzoru č. 32692 zapsaného u patentového úřadu České republiky ...
  • Optimalizace sprchového výměníku tepla 

   Author: Sukdol Jan; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tématem diplomové práce je vytvoření a navržení prototypu deskového sprchového výměníku na základě vylepšení již existujícího zařízení s ohledem na dosažení co nejvyšší účinnosti přenosu tepla a následně i výrazné úspory ...
  • Optimalizace technických instalací bytového domu 

   Author: Ondřej Mládek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Polívka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotní otopné soustavy podlahového vytápění a zdravotně technických instalací bytového domu. V rámci zdravotně technických instalací je navržen systém zásobování teplé a studené ...
  • Optimalizace větrání a vytápění sportovní haly 

   Author: Dvořák Jakub; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace zdroje a distribuce chladu 

   Author: Matěj Kopecký; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Sudek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optimálních výpočtových postupů a konstrukcí zjednodušeného matematického modelu vhodného pro simulaci a řešení energetických optimalizací technologií nepřímého strojního chladicího zařízení.
  • Otopná soustava u budov s téměř nulovou potřebou energie 

   Author: Vrbský Ladislav; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   První část práce uvádí a popisuje základní standardy energetické náročnosti budov. Dále je provedena rešerše vybraných zdrojů vhodných pro budovy s nízkou potřebou energie. V praktické části je řešena energetická náročnost ...
  • Otopná soustava u budov s nízkou potřebou energie 

   Author: Ignatyev Marat; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Eisner Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-13)
   Cílem této diplomové práce je zjištění optimálního složení obvodových konstrukcí, také nejefektivnějšího způsobu dodávky tepla pomocí vícekritériálního rozhodování. Hlavním kritériem jsou finanční prostředky. Dále jsem ...
  • Ovládání laboratorních vzduchotechnických jednotek 

   Author: Jaroslav Hrouda; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Práce má za cíl navrhnout a vytvořit virtuální prostředí pro snadné ovládání a sledování chodu vzduchotechnických zařízení umístěných v laboratořích Ústavu techniky prostředí. Obsahem práce je seznámení se s obecným postupem ...
  • Pneumatická doprava mouky 

   Author: Volf Tomáš; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem pneumatického potrubí v budově mlýna. Cílem práce je navrhnout systém pneumatické dopravy. Potrubí v budově přepravuje mouku ze spodní části do horního patra. První kapitola je přehled a rozdělení ...
  • Porovnání sálavých panelů a podstropních teplovzdušných jednotek 

   Author: Homolka Tomáš; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá vytápěním velkoprostorového objektu - průmyslové haly. Cílem této práce je zpracování celkem 3 variant otopných soustav pro řešený objekt: - Varianta č. 1 uvažuje k předávání tepla do prostoru ...
  • Porovnání tmavých plynových zářičů a horkovodních sálavých panelů 

   Author: Kmoch Josef; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-26)
   Diplomová práce na téma "Porovnání tmavých plynových zářičů a horkovodních sálavých panelů" se zabývá návrhem dvou variant sálavého vytápění průmyslové haly v Německu, zabývající se strojní výrobou zemědělských strojů. V ...
  • Porovnání vytápění vícepatrové průmyslové haly sálavými panely a podlahovým vytápěním 

   Author: Chyba Michal; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Zadáním diplomové práce bylo porovnat dva způsoby vytápění vícepatrové průmyslové haly a to teplovodním podlahovým vytápěním nebo vodními závěsnými sálavými panely. V práci jsou popsány jednotlivé způsoby výpočtů pro obě ...
  • Porovnání výpočtu sezónní efektivity tepelného čerpadla 

   Author: Kačírek Pavel; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Sedlář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   V současnosti je podle Nařízení Komise 811/2013 ukládána výrobcům tepelných čerpadel povinnost označovat tyto výrobky energetickými štítky, na kterých je uvedena tzv. sezónní energetická účinnost. Hodnota této sezónní ...
  • Posouzení chování hydraulické centrály 

   Author: Petr Kukal; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá problematikou propojení spotřebitelských okruhů a okruhů zdroje tepla v oblasti vytápění. Byla navržena a vymodelována hydraulická centrála, na kterou je napojen plynový kotel, ohřívač teplé vody, ...