Zobrazují se záznamy 1-20 z 134

   Klíčové slovo
   administrativní budova, klimatizační systémy, klimatizace, vytápění, chlazení [1]
   air conditioning, electric power, analisis,electricity consumption,control [1]
   Air conditioning, power consumption, Florentinum, power, cooling capacity, heating capacity [1]
   Air filtration,atmospheric filter,industrial filter,Nanofiber,mathematical model,fractional separability of the fiber layer,fractional efficiency of the insulated fiber [1]
   air purifier,Daikin MC 707 VM,Ionic Care Triton X6,Grimm 1.109,Wohler CDL 210,CO2 sensor,aerosol dust monitor [1]
   Air-conditioning, design [1]
   Air-conditioning, design, split [1]
   ANSYS Fluent,CFD simulace,dvoufázové proudění,odlučování tuhých částic,vírový odlučovač [1]
   ANSYS Fluent,CFD simulation,two-phase flow,separation of solid particles,cyclone separator [1]
   Bazénová hala, úspora energie, vzduchotechnika, návrh projektového řešení [1]
   BIM,Heating system of a family house,Comparison of design methods [1]
   BIM,Vytápění rodinného domu,Porovnání metod návrhu [1]
   buildings energy performance,nearly zero energy buildings,low energy buildings,annual expenses,family houses [1]
   chlazení,spotřeba energie na chlazení,klimatizace,měření spotřeby energie na chlazení,spotřeba energie zdroje chladu [1]
   Climatic data, cooling performance of the air conditioner, energy need for cooling [1]
   compressor cooling, absorption cooling, cogeneration unit, gas heat pump, central heating supply [1]
   cooling,energy consumption for cooling,air conditioning,monitoring of energy consumption for cooling,energy consumption of chiller [1]
   čistička vzduchu,Daikin MC 707 VM,Ionic Care Triton X6,Grimm 1.109,Wohler CDL 210,CO2 čidlo,analyzátor částic [1]
   data center,waste heat utilization,aquifer thermal energy storage,numerical modeling [1]
   datacentrum,využití odpadního tepla,zásobárna tepelné energie v podzemní vodě,numerický model [1]