Now showing items 43-62 of 180

  • Metodika návrhu jednotrubkové otopné soustavy se stabilizací velikosti otopných těles 

   Author: Ondřej Volf; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Cílem této diplomové práce je představit a vytvořit výpočetní program jednotrubkových otopných soustav se stabilizací velikosti otopných těles. Práce se věnuje stávající metodice návrhu jednotrubkových horizontálních ...
  • Měření parametrů vnitřního prostředí 

   Author: Přibyl Jan; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
  • Model pro simulaci havárie chlazení 

   Author: Zavřel Vojtěch; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování provozu solárního tepelného kolektoru 

   Author: Pokorný Nikola; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování sytému TABS 

   Author: Jan Šafránek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro prediktivní regulaci vytápění s použitím systému aktivací betonového jádra (TABS). V rámci této práce bylo vytvořeno sedm matematických modelů popisujících fyzikální ...
  • Nástroj pro posuzování projektů sálavého vytápění 

   Author: Víša Jan; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou výpočetní pomůcku pro kontrolu či návrh vytápění sálavými panely bilanční metodou. Výpočetní pomůcka je koncipována jako dokument programu MS Excel s podporou maker ...
  • Návrh energeticky nulového bytového domu 

   Author: Ťopek Vilém; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tématem diplomové práce je energeticky nulový bytový dům. První část práce se zabývá budovami s nízkou potřebou energie, jejich historií, rozdělením, definicemi a vhodnými zdroji energie pro energeticky úsporné budovy. ...
  • Návrh klimatizačního systému pro administrativní budovu 

   Author: Khaldoun Idriss; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Begeni Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-21)
   This study was performed in order to .Design the air conditioning system for assigned
  • Návrh rekonstrukce strojovny chladu klimatizačního systému 

   Author: Drahoňovský Miroslav; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Návrh velkoplošného sálavého vytápění výrobní průmyslové haly 

   Author: Kapras Tomáš; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato diplomová práce je zaměřena na problematiku vytápění velkoprostorových průmyslových objektů, a to zejména na sálavé vytápění.
  • Návrh vytápění tmavými plynovými zářiči 

   Author: Kukla David; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Pospíšil Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Cílem této práce je porovnat metodiky návrhu vytápění tmavými plynovými zářiči různých výrobců se zaměřením na hlavní rozdíly mezi jednotlivými metodikami i různými konstrukčními řešeními zářičů. V první teoretické části ...
  • Návrh zásobníku a zdroje tepla pro přípravu teplé vody 

   Author: Bránský Matěj; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Cílem práce je vytvořit aplikaci pro návrh zásobníku teplé vody, která je následně otestována na několika příkladech. Aplikace využívá pro návrh velikosti zásobníku teplé vody a požadovaného výkonu ohřívače metodu křivek ...
  • Obtékání budov větrem kombinované s přenosem tepla 

   Author: Oldřich Budinka; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá CFD simulacemi proudění a přenosu tepla v okolí budov. Byla použita publikovaná a validovaná CFD studie zabývající se prouděním kolem dvou budov, zejména nárůstem rychlosti v průchodu mezi budovami ...
  • Odvlhčování zimního stadionu 

   Author: Hodyc Petr; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Brejcha Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Předmětem diplomové práce je analyzování příčin tvorby mlhy na zimním stadionu v Hradci Králové s ohledem na příslušné roční období. V diplomové práci je nejprve popsána problematika vnitřního prostředí zimních stadionů a ...
  • Optimalizace klimatizace výrobní haly 

   Author: Aleš Petrů; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Diplomová práce se zabývá problematikou měření a regulace klimatizačních a větracích systémů výrobní haly. Je kladen důraz na optimalizaci regulace na základě sběru a analýzy dat. Za účelem analýzy dat je vytvořen nástroj ...
  • Optimalizace návrhu výměníkových stanic 

   Author: Novák Stanislav; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Galád Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cílem této diplomové práce je analýza a optimalizace metod výpočtu potřeby tepla u obytných budov. Práce popisuje vytvoření výpočtového softwaru, který splňuje reálné provozní podmínky u obytných budov v ČR. Vyhodnocení ...
  • Optimalizace otopné soustavy bytového domu 

   Author: Bröschel Jan; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Švorčík Václav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace provozu bytového domu 

   Author: Janďourek Jakub; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Tintěra Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-12)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací plynové kotelny bytového domu. Součástí diplomové práce je sestavení analytického modelu potřeby tepla, porovnání teoretické a skutečné potřeby tepla za dané období s následným návrhem ...
  • Optimalizace sprchového výměníku 

   Author: Kryštof Brokeš; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Předmětem diplomové práce "Optimalizace sprchového výměníku" je návrh úprav stávajícího sprchového výměníku pro zpětné získávání tepla z odpadní vody dle užitného vzoru č. 32692 zapsaného u patentového úřadu České republiky ...
  • Optimalizace sprchového výměníku tepla 

   Author: Sukdol Jan; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tématem diplomové práce je vytvoření a navržení prototypu deskového sprchového výměníku na základě vylepšení již existujícího zařízení s ohledem na dosažení co nejvyšší účinnosti přenosu tepla a následně i výrazné úspory ...