Now showing items 97-116 of 180

  • Regulace odsávací vzduchotechnické sítě při nesoučasném chodu strojů 

   Author: Čihák Tomáš; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-09-01)
   Diplomová práce je na úrovni projektové studie porovnání možnosti regulace odsávání vzduchotechnické sítě od obráběcích strojů na litinu při různé nesoučasnosti chodu strojů. Práce porovnává možnosti regulace odsávání pro ...
  • Regulační chování otopných těles 

   Author: Nekrasov Pavel; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   V této diplomové práci jsem se zabýval simulací regulačního chování otopných těles. Na začátku práce je uvedena teorie o otopných tělesech, aproximaci funkce soustavou druhého řádu a popsány v práci použité bloky simulačního ...
  • Rekonstrukce souboru budov 

   Author: Petr Stanošek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V této diplomové práci posuzuji vhodnost rozsahu tepelně technických opatření na souboru budov a porovnávám s možností využití CZT. Zohledňuji také finanční náročnost jednotlivých opatření pro úsporu energií.
  • Rekonstrukce souboru budov 

   Author: Petr Stanošek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   V této diplomové práci posuzuji vhodnost rozsahu tepelně technických opatření na souboru budov a porovnávám s možností využití CZT. Zohledňuji také finanční náročnost jednotlivých opatření pro úsporu energií.
  • Rekonstrukce vytápění bytového domu s variantním řešením zdrojů tepla 

   Author: Bicek Robert; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Náplní této diplomové práce je vypracování návrhu několika možných variant rekonstrukce vytápění bytového domu. Jedná se o bytový dům rozdělený do dvou samostatných částí. Obytná část s č. p. 592 a druhá obytná část s č. ...
  • Rekuperační výměník pro větrací jednotku se zpětným získáváním tepla 

   Author: Neuhort David; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Kontra Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem protiproudého rekuperačního výměníku pro větrací jednotku se zpětným získáváním tepla. Jmenovitý průtok výměníkem je 3600 m3/hod při teplotách odváděného vzduchu 20 °C a přiváděného vzduchu ...
  • Riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů 

   Author: Puhl Dan; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Diplomová práce analyzuje riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů v různých částí Evropy. V analýzách jsou použita klimatická data v podobě referenčního klimatického roku. V programu IDA ICE je vymodelována ...
  • Sanitární technika polní nemocnice 

   Author: Jakub Vlk; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce seznamuje se studií technického zařízení moderní polní nemocnice. Provádí kompletním návrhem dodávky vody z vodního zdroje včetně úpravy a dopravení do odběrných míst. V rámci zdravotní technické instalace je dodávka ...
  • Simulace proudění vzduchu a přenosu tepla v dvojité fasádě 

   Author: Zuzana Trojáková; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zabývá multizónovou simulací dvojité fasády budovy a je zaměřena na otvory pro přívod a odvod vzduchu. Analyzuje možnosti výpočtu charakteristik průtočných prvků. Parametry pro pět různých modelů průtočných prvků ...
  • Simulace provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení 

   Author: Evgenii Zhulitov; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení. Její součástí je vytvoření 3D model sálavého panelu a provedení simulace vytápění a chlazení. Teoretická ...
  • Simulační analýza datového centra: využití bateriového záložního systému v rámci chytré sítě 

   Author: Marek Konečný; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Šafránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   V této diplomové práci je provedena komplexní technicko-ekonomická analýza s cílem prozkoumat potenciál nahrazení technologie zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) technologií bateriového systému pro akumulaci energie ...
  • Simulační analýza integrace elektromobilu do místního fotovoltaického systému 

   Author: Hynek Mečíř; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá integrací elektromobilu do energetického systému budovy, konkrétně analýzou bilance elektrické energie rodinného domu s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou s využitím obousměrného toku ...
  • Simulační analýza systému centrálního zásobování teplem: scénáře pro modernizaci 

   Author: Adam Slavík; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá simulační analýzou příkladového systému centrálního zásobování teplem (CZT). Pro příkladový systém jsou navrženy scénáře modernizace, které vychází ze současných trendů v CZT známých ze zahraničí. ...
  • Simulační analýza využitelnosti odpadního tepla z datového centra 

   Author: Leoš Jindřich; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Langerová Erika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá simulační analýzou lokálního využití odpadního tepla z datového centra. V práci jsou shrnuty nejběžnější používané systémy chlazení datových center, způsoby implementace systémů využití odpadního ...
  • Simulační posouzení energetické flexibility rezidenčního domu v rámci koncepce chytré sítě 

   Author: Daniel Petrovič; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením energetické flexibility bytového domu. Pro její zjištění byl vytvořen numerický model v simulačním softwaru (TRNSYS). Následně byl navrhnut experiment jako odezva na skokovou změnu, který ...
  • Simulační posouzení provozu aktivního fasádního modulu pro rychlou a komplexní renovaci 

   Author: Jan Jírovec; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této práce je posouzení energetické náročnosti vzorové budovy před a po použití inovativního fasádního modulu, který v sobě zahrnuje tepelnou izolaci, fotovoltaiku a lokální větrací jednotku s termoelektrickou úpravou ...
  • Simulační posouzení systémů pro využití odpadního tepla v datovém centru střední velikosti v univerzitním kampusu 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Hensen Joannes; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Jelikož spotřeba energie datacentry po celém světe výrazně roste a budovy obecně spotřebují velké množství energie, nabízí se možnost využití odpadního tepla z datacenter. Součástí diplomové práce bylo vyvinutí numerického ...
  • Sledování kvality vnitřního prostředí v bytech 

   Author: Matyáš Petr; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá sledováním kvality vnitřního prostředí v bytech. V úvodní části je seznámení s problematikou, faktory vnitřního ovzduší, vliv kvality ovzduší na lidské zdraví, seznámení s principy měření ...
  • Solární kolektor s dvojí funkcí 

   Author: Mohite Abhinav; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Tématem práce je solární kolektor s dvojí funkcí, který by měl ohřívat vzduch v zimě a vodu v létě. Návrh kolektoru byl motivován snahou využít komerčně dostupné komponenty, aby bylo dosaženo přijatelné ceny kolektoru. ...
  • Spotřeba energie klimatizačního systému 

   Author: Muthusamy Praveen Kumar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have ...