Now showing items 1-20 of 180

  • Metodika návrhu jednotrubkové otopné soustavy se stabilizací velikosti otopných těles 

   Author: Ondřej Volf; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Cílem této diplomové práce je představit a vytvořit výpočetní program jednotrubkových otopných soustav se stabilizací velikosti otopných těles. Práce se věnuje stávající metodice návrhu jednotrubkových horizontálních ...
  • Simulační analýza datového centra: využití bateriového záložního systému v rámci chytré sítě 

   Author: Marek Konečný; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Šafránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   V této diplomové práci je provedena komplexní technicko-ekonomická analýza s cílem prozkoumat potenciál nahrazení technologie zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) technologií bateriového systému pro akumulaci energie ...
  • Provoz klimatizace nákupního centra 

   Author: Tomáš Koudelka; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na analýzu provozu klimatizace v obchodním centru Westfield Chodov s cílem navrhnout možnosti úspor energie. Práce je rozdělena do několika částí, které pokrývají význam úpravy vzduchu v ...
  • Zohlednění sálavé složky tepelného výkonu v návrhové metodice vodních sálavých panelů 

   Author: Václav Pícha; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit maximálně univerzální výpočetní nástroj pro stanovení rozložení střední radiační teploty v průmyslových objektech. Výpočetní nástroj byl sestrojen v programu Microsoft Excel s ...
  • Analýza energetického chování kancelářské budovy s chlazením řízeným podle poptávky sítě 

   Author: Libor Šlefr; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Bäumelt Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Diplomová práce se zabývá analýzou naměřených dat z kancelářské budovy v Praze, která využívá dynamický tarif elektřiny a obsahuje chytré řízení spotřeby chlazení reagující na potřeby sítě. Tato práce se zaměřuje na datovou ...
  • Provoz klimatizace administrativní budovy s tepelnými čerpadly 

   Author: Ondřej Pavliš; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Žemlička Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá provozem klimatizace konkrétní administrativní budovy typu geotabs, která využívá systém aktivace betonového jádra. Velká pozornost byla věnována zdroji tepla a chladu, kterým jsou tepelná ...
  • Experimentální studie a numerické modelování proudění vlhkého vzduchu a kondenzace s využitím CFD simulací 

   Author: Jan Merunka; Supervisor: Zelenský Petr; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá možnostmi řešení proudění vlhkého vzduchu s kondenzací v úlohách počítačové mechaniky tekutin (CFD), jejím cílem bylo vyhledat a ověřit vhodné způsoby řešení kondenzace při obtékání chladných ploch ...
  • Tepelná ztráta vodního akumulačního zásobníku 

   Author: Rudolf Vaclík; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou tepelných ztrát vodních akumulačních zásobníků. Cílem této práce je popsat vodní zásobníky, zmínit různé možnosti jejich konstrukce a zjistit vliv těchto modifikací na jeho ...
  • Sanitární technika polní nemocnice 

   Author: Jakub Vlk; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce seznamuje se studií technického zařízení moderní polní nemocnice. Provádí kompletním návrhem dodávky vody z vodního zdroje včetně úpravy a dopravení do odběrných míst. V rámci zdravotní technické instalace je dodávka ...
  • Využití čističek vzduchu 

   Author: Jakub Cízl; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá principem a využitím přenosných čističek vzduchu. Cílem teoretické části je zorientovat čtenáře v problematice obecné teorie znečišťujících částic, principech odlučování suspendovaných částic ...
  • Simulační analýza integrace elektromobilu do místního fotovoltaického systému 

   Author: Hynek Mečíř; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá integrací elektromobilu do energetického systému budovy, konkrétně analýzou bilance elektrické energie rodinného domu s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou s využitím obousměrného toku ...
  • Optimalizace zdroje a distribuce chladu 

   Author: Matěj Kopecký; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Sudek Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá návrhem optimálních výpočtových postupů a konstrukcí zjednodušeného matematického modelu vhodného pro simulaci a řešení energetických optimalizací technologií nepřímého strojního chladicího zařízení.
  • Simulační analýza využitelnosti odpadního tepla z datového centra 

   Author: Leoš Jindřich; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Langerová Erika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá simulační analýzou lokálního využití odpadního tepla z datového centra. V práci jsou shrnuty nejběžnější používané systémy chlazení datových center, způsoby implementace systémů využití odpadního ...
  • Hluk dynamických zdrojů nepřerušovaného napájení 

   Author: Michael Soukup; Supervisor: Kučera Miroslav; Opponent: Nový Richard
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Diplomová práce zpracovává hluk z dynamických zdrojů nepřerušovaného napětí. Řeší, zda je možné naměřená data referenčního stroje DUPS porovnat s podklady od výrobce. V práci je dále řešeno stavební provedení stavby, u ...
  • Tepelná čerpadla v soustavě centralizovaného zásobování teplem 

   Author: Antonín Vaclík; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato diplomová práce se zabývá rešerší použitím tepelných čerpadel k dodávání tepla do bytových domů a soustav centrálního zásobování teplem. V práci je porovnána do-dávka tepla pomocí různých tepelných čerpadel do budov ...
  • Studie vytápění historické budovy 

   Author: Martin Kycelt; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Langerová Erika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Cílem mé diplomové práce je návrh vytápění historické budovy. V rámci rekonstrukce bude budova zateplena. Tepelně technické vlastnosti budovy jsem navrhl s ohledem na požadavky legislativy a historický vzhled budovy. ...
  • Analýza rekonstrukce budovy 

   Author: Vojtěch Rain; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce analyzuje varianty rekonstrukce zadaného bytové domu. Pro analýzu jsou uvažovány tři varianty rekonstrukce, kombinující různé úrovně tepelně technický opatření s rozdílnými zdroji tepla a využitím obnovitelných ...
  • Studie vytápění dvougeneračního rodinného domu 

   Author: Jonáš Ženatý; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Studie dvougeneračního rodinného domu zabývající se vytápěním, větráním a chlazením.
  • Centrální odsávání a nesoučasnost chodu obráběcích strojů 

   Author: Josef Ibl; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá na úrovni projektové studie centrálním odsáváním od obráběcích strojů na litinu, diskutuje výhody a nevýhody centrálního odsávání při nesoučasnosti chodu strojů až 50 %. Práce se též zabývá ...
  • Energeticky plusový rodinný dům 

   Author: Petra Štruplová; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce pojednává o problematice v oblasti energeticky plusových budov. První část práce je věnována rešerši konceptu energeticky plusových budov a technických systémů, které jsou v praktické části uvažovány. ...