Now showing items 1-20 of 165

  • Studie vytápění historické budovy 

   Author: Martin Kycelt; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Langerová Erika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Cílem mé diplomové práce je návrh vytápění historické budovy. V rámci rekonstrukce bude budova zateplena. Tepelně technické vlastnosti budovy jsem navrhl s ohledem na požadavky legislativy a historický vzhled budovy. ...
  • Analýza rekonstrukce budovy 

   Author: Vojtěch Rain; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce analyzuje varianty rekonstrukce zadaného bytové domu. Pro analýzu jsou uvažovány tři varianty rekonstrukce, kombinující různé úrovně tepelně technický opatření s rozdílnými zdroji tepla a využitím obnovitelných ...
  • Studie vytápění dvougeneračního rodinného domu 

   Author: Jonáš Ženatý; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Studie dvougeneračního rodinného domu zabývající se vytápěním, větráním a chlazením.
  • Centrální odsávání a nesoučasnost chodu obráběcích strojů 

   Author: Josef Ibl; Supervisor: Hemerka Jiří; Opponent: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá na úrovni projektové studie centrálním odsáváním od obráběcích strojů na litinu, diskutuje výhody a nevýhody centrálního odsávání při nesoučasnosti chodu strojů až 50 %. Práce se též zabývá ...
  • Energeticky plusový rodinný dům 

   Author: Petra Štruplová; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-27)
   Diplomová práce pojednává o problematice v oblasti energeticky plusových budov. První část práce je věnována rešerši konceptu energeticky plusových budov a technických systémů, které jsou v praktické části uvažovány. ...
  • Hydraulika sálavých panelů 

   Author: Jakub Klíma; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce se zabývá distribucí průtoku v registrech čtyř a pěti paralelních trubek zabudovaných v sálavých panelech. Provedená analýza je založena na CFD simulacích. První část práce je věnována volbě vhodného modelu turbulence ...
  • Průkaz energetické náročnosti budov vs. reálná spotřeba 

   Author: Lukáš Matějka; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Práce se zabývá výpočtem průkazu energetické náročnosti budov. Na vzorku tří rodinných domů s odlišnou dobou výstavby, resp. s různými tepelně technickými vlastnostmi byl proveden výpočet potřeby tepla na vytápění. Ta je ...
  • Simulační posouzení provozu aktivního fasádního modulu pro rychlou a komplexní renovaci 

   Author: Jan Jírovec; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této práce je posouzení energetické náročnosti vzorové budovy před a po použití inovativního fasádního modulu, který v sobě zahrnuje tepelnou izolaci, fotovoltaiku a lokální větrací jednotku s termoelektrickou úpravou ...
  • Energetická studie bytových domů 

   Author: Ladislav Šinka; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Diplomová práce se zabývá energetickou studií pro tři bytové domy. Cílem je porovnat spotřeby tepla na vytápění a přípravu teplé vody získané výpočtovými metodami se skutečně naměřenými spotřebami domu. Dále ukázat parametry, ...
  • Spotřeba energie klimatizačního systému 

   Author: Konstantin Korolev; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Úkolem této práce je zpracovat návrh chladivového klimatizačního systému a porovnat se stávajícím projektem. Dalším úkolem je stanovit spotřebu energie na chlazení řešené budovy a porovnat výsledky s naměřenými data.
  • Obtékání budov větrem kombinované s přenosem tepla 

   Author: Oldřich Budinka; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá CFD simulacemi proudění a přenosu tepla v okolí budov. Byla použita publikovaná a validovaná CFD studie zabývající se prouděním kolem dvou budov, zejména nárůstem rychlosti v průchodu mezi budovami ...
  • Simulační analýza systému centrálního zásobování teplem: scénáře pro modernizaci 

   Author: Adam Slavík; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá simulační analýzou příkladového systému centrálního zásobování teplem (CZT). Pro příkladový systém jsou navrženy scénáře modernizace, které vychází ze současných trendů v CZT známých ze zahraničí. ...
  • Větrání a klimatizace rodinného domu 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Výsledkem diplomové práce je porovnání způsobů úpravy vnitřní teploty rodinného domu za účelem zlepšení vnitřního klimatu v letním období. Navrhované systémy chlazení a stínicí techniky jsou porovnány na základě provozu a ...
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Marián Strmeň; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Fiedler Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na odvodenie vzťahov nutných k správnemu návrhu systému klimatizácie a rešerš typov, funkcií a použitia aktuálnych jednotlivých systémov. Táto časť bude ...
  • Posouzení využití čističek vzduchu 

   Author: Erik Bóna; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá principy odlučování suspendovaných částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu ve vnitřním prostředí a v nich používanými technologiemi čistění vzduchu v současné době. V praktické ...
  • Simulace provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení 

   Author: Evgenii Zhulitov; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení. Její součástí je vytvoření 3D model sálavého panelu a provedení simulace vytápění a chlazení. Teoretická ...
  • Chladicí faktory zdrojů chladu 

   Author: Anton Ushkats; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá chladicími faktory zdrojů chladu, jejich analýzou a porovnáním, ekodesignem zdrojů chladu, dále rozborem kompresorů ve zdrojích chladu, jejich typy a principy fungování a druhy chladiv. Na základě ...
  • Využití zpětného získávání tepla u rodinného domu 

   Author: Jáchym Jirásek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Koncept pasivního stavitelství Optimalizmus se snaží o vyvrácení představy, že pro pasivní bydlení jsou nutné vysoké počáteční náklady. Koncept navrhuje rodinný dům, který má zajistit dosažení pasivního standardu při ...
  • Chladicí faktory zdrojů chladu v nákupním centru 

   Author: Karel Šteker; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací přistavené strojovny chladu (strojovna D) v obchodním centru Westfield na pražském Chodově. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na klimatizační systémy, popis jejich základních ...
  • Vnitřní prostředí pro uchování a expozici sbírek muzejní povahy 

   Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá podmínkami vnitřního prostředí pro dlouhodobé uchovávání historických hudebních nástrojů a dalších exponátů. V teoretické části je popsán vliv teploty vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vzduchu ...