Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 90

  • Otopná soustava u budov s téměř nulovou potřebou energie 

   Autor: Vrbský Ladislav; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   První část práce uvádí a popisuje základní standardy energetické náročnosti budov. Dále je provedena rešerše vybraných zdrojů vhodných pro budovy s nízkou potřebou energie. V praktické části je řešena energetická náročnost ...
  • Provoz klimatizace administrativních budov 

   Autor: Václavek Jakub; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Práce se zabývá analýzou dat spotřeb chlazení budov České pojišťovny a Generali na Pankráci, které jsou v závěru vyhodnocena a navržena úsporná opatření. V práci je také porovnána metoda návrhu klimatizačního systému se ...
  • Filtrační materiály a systémy pro průmyslovou a vzduchovou filtraci 

   Autor: Tichý Jan; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Poduška Vlastislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-01-12)
   Tato diplomová práce se zabývá materiály používanými ve filtraci vzduchu, provedením průmyslových a atmosférických filtrů včetně jejich třídění a základními principy odlučování částic. Práce je rozdělena na tři části. V ...
  • CFD simulace mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu 

   Autor: Švandová Kristýna; Vedoucí práce: Barták Martin; Oponent práce: Hemerka Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Diplomová práce se zabývá simulacemi mechanického odlučování tuhých částic z proudu vzduchu v programu ANSYS Fluent. V teoretické části práce jsou popsány základní vlastnosti tuhých částic, vlivy, které na ně působí a ...
  • Provoz klimatizace historické stavby 

   Autor: Krysl Bohumír; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Matějíček Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-07)
   Tématem této diplomové práce je návrh provozu výstavních sálů budovy Rudolfina. První část práce se zabývá technologiemi v klimatizaci, jejich rozdělením a definicemi. Další část se týká přímo budovy Rudolfina začínající ...
  • Tepelné čerpadlo se sezónní akumulací tepla 

   Autor: Štětka Jan; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Broum Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-17)
   Cílem této diplomové práce je provedení analýzy využití sezónní akumulace tepla na bázi vodního akumulátoru v kombinaci s tepelným čerpadlem a fotovoltaickým systémem. V teoretické části jsou popsány hlavní komponenty ...
  • Riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů 

   Autor: Puhl Dan; Vedoucí práce: Zmrhal Vladimír; Oponent práce: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Diplomová práce analyzuje riziko kondenzace u vysokoteplotních klimatizačních systémů v různých částí Evropy. V analýzách jsou použita klimatická data v podobě referenčního klimatického roku. V programu IDA ICE je vymodelována ...
  • Využití čističek vzduchu 

   Autor: Mizera Vojtěch; Vedoucí práce: Vybíral Pavel; Oponent práce: Šťávová Petra
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Práce informuje o výsledcích měření domácích čističek vzduchu Daikin MC 707 VM a Ionic Care Triton X6. Byly posouzeny jednotlivé výkonnostní stupně obou čističek vzduchu. Experiment proběhl v laboratorním prostředí a v ...
  • Rekonstrukce vytápění bytového domu s variantním řešením zdrojů tepla 

   Autor: Bicek Robert; Vedoucí práce: Boháč Jindřich; Oponent práce: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Náplní této diplomové práce je vypracování návrhu několika možných variant rekonstrukce vytápění bytového domu. Jedná se o bytový dům rozdělený do dvou samostatných částí. Obytná část s č. p. 592 a druhá obytná část s č. ...
  • Efektivita využití tepla z odpadní vody tepelným čerpadlem 

   Autor: Červín Radek; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Využití tepla z odpadní vody je v současnosti jednou z možností, jak snížit energetickou náročnost budov. Cílem této práce bylo navrhnout a experimentálně ověřit funkci systému s tepelným čerpadlem pro využití tepla z ...
  • Porovnání vytápění vícepatrové průmyslové haly sálavými panely a podlahovým vytápěním 

   Autor: Chyba Michal; Vedoucí práce: Hojer Ondřej; Oponent práce: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Zadáním diplomové práce bylo porovnat dva způsoby vytápění vícepatrové průmyslové haly a to teplovodním podlahovým vytápěním nebo vodními závěsnými sálavými panely. V práci jsou popsány jednotlivé způsoby výpočtů pro obě ...
  • Simulační posouzení systémů pro využití odpadního tepla v datovém centru střední velikosti v univerzitním kampusu 

   Autor: Dvořák Vojtěch; Vedoucí práce: Hensen Joannes; Oponent práce: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Jelikož spotřeba energie datacentry po celém světe výrazně roste a budovy obecně spotřebují velké množství energie, nabízí se možnost využití odpadního tepla z datacenter. Součástí diplomové práce bylo vyvinutí numerického ...
  • Studie vytápění rodinného domu 

   Autor: Chrpa Pavel; Vedoucí práce: Bašta Jiří; Oponent práce: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   V této diplomové práci jsem řešil návrh otopného systému rodinného domu. Dle platných norem jsem spočetl tepelné ztráty objektu a navrhl jednotlivé prvky otopné soustavy. Pro tento řešený objekt jsem využil systému ...
  • Pneumatická doprava mouky 

   Autor: Volf Tomáš; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tato práce se zabývá návrhem pneumatického potrubí v budově mlýna. Cílem práce je navrhnout systém pneumatické dopravy. Potrubí v budově přepravuje mouku ze spodní části do horního patra. První kapitola je přehled a rozdělení ...
  • Optimalizace sprchového výměníku tepla 

   Autor: Sukdol Jan; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Matuška Tomáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Tématem diplomové práce je vytvoření a navržení prototypu deskového sprchového výměníku na základě vylepšení již existujícího zařízení s ohledem na dosažení co nejvyšší účinnosti přenosu tepla a následně i výrazné úspory ...
  • Studie vytápění bytového domu 

   Autor: Vesecký Petr; Vedoucí práce: Vavřička Roman; Oponent práce: Bašta Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   Cílem této diplomové práce ?Studie bytového domu? je kompletní návrh otopné soustavy, ve kterém je zahrnut výpočet tepelných ztrát objektu, návrh a výpočet otopných ploch včetně výpočtu hydrauliky, volba zdroje tepla, ...
  • Větrání a klimatizace dozorny jaderné elektrárny 

   Autor: Starzinský Alexandr; Vedoucí práce: Drkal František; Oponent práce: Lerl Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-29)
   V diplomové práci bylo popsáno koncepční řešení vzduchotechnických systémů a chlazení blokové dozorny. Dále je součástí práce návrh řešení vzduchotechnického systému na úrovni stavebního povolení. Dle zadání bylo třeba ...
  • Studie středotlaké pneumatické dopravy popílku 

   Autor: Štengl Libor; Vedoucí práce: Hemerka Jiří; Oponent práce: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Cílem této diplomové práce je uvést rozdělení systémů pneumatické dopravy a popsat teoretické základy potřebné pro výpočet tlakové ztráty dopravní trasy a volbu optimálních parametrů při pneumatické dopravě. Tyto teoretické ...
  • Spotřeba energie na chlazení budov 

   Autor: Šimek Jakub; Vedoucí práce: Lain Miloš; Oponent práce: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato práce se zabývá spotřebou energií na chlazení budov. Detailně hodnotí naměřené spotřeby zdrojů chladu u celkem 15 budov v České republice. U každého objektu je stručně popsáno jeho stavebně technické řešení a jeho ...
  • Porovnání výpočtu sezónní efektivity tepelného čerpadla 

   Autor: Kačírek Pavel; Vedoucí práce: Matuška Tomáš; Oponent práce: Sedlář Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   V současnosti je podle Nařízení Komise 811/2013 ukládána výrobcům tepelných čerpadel povinnost označovat tyto výrobky energetickými štítky, na kterých je uvedena tzv. sezónní energetická účinnost. Hodnota této sezónní ...