Now showing items 1-20 of 155

  • Obtékání budov větrem kombinované s přenosem tepla 

   Author: Oldřich Budinka; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá CFD simulacemi proudění a přenosu tepla v okolí budov. Byla použita publikovaná a validovaná CFD studie zabývající se prouděním kolem dvou budov, zejména nárůstem rychlosti v průchodu mezi budovami ...
  • Simulační analýza systému centrálního zásobování teplem: scénáře pro modernizaci 

   Author: Adam Slavík; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá simulační analýzou příkladového systému centrálního zásobování teplem (CZT). Pro příkladový systém jsou navrženy scénáře modernizace, které vychází ze současných trendů v CZT známých ze zahraničí. ...
  • Větrání a klimatizace rodinného domu 

   Author: Ondřej Balihar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Veverková Zuzana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Výsledkem diplomové práce je porovnání způsobů úpravy vnitřní teploty rodinného domu za účelem zlepšení vnitřního klimatu v letním období. Navrhované systémy chlazení a stínicí techniky jsou porovnány na základě provozu a ...
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Marián Strmeň; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Fiedler Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na odvodenie vzťahov nutných k správnemu návrhu systému klimatizácie a rešerš typov, funkcií a použitia aktuálnych jednotlivých systémov. Táto časť bude ...
  • Posouzení využití čističek vzduchu 

   Author: Erik Bóna; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Červený Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá principy odlučování suspendovaných částic, zhodnocením využití přenosných čističek vzduchu ve vnitřním prostředí a v nich používanými technologiemi čistění vzduchu v současné době. V praktické ...
  • Simulace provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení 

   Author: Evgenii Zhulitov; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení. Její součástí je vytvoření 3D model sálavého panelu a provedení simulace vytápění a chlazení. Teoretická ...
  • Chladicí faktory zdrojů chladu 

   Author: Anton Ushkats; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šulc Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá chladicími faktory zdrojů chladu, jejich analýzou a porovnáním, ekodesignem zdrojů chladu, dále rozborem kompresorů ve zdrojích chladu, jejich typy a principy fungování a druhy chladiv. Na základě ...
  • Využití zpětného získávání tepla u rodinného domu 

   Author: Jáchym Jirásek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Koncept pasivního stavitelství Optimalizmus se snaží o vyvrácení představy, že pro pasivní bydlení jsou nutné vysoké počáteční náklady. Koncept navrhuje rodinný dům, který má zajistit dosažení pasivního standardu při ...
  • Chladicí faktory zdrojů chladu v nákupním centru 

   Author: Karel Šteker; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Karnas Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací přistavené strojovny chladu (strojovna D) v obchodním centru Westfield na pražském Chodově. Teoretická část diplomové práce je zaměřena na klimatizační systémy, popis jejich základních ...
  • Vnitřní prostředí pro uchování a expozici sbírek muzejní povahy 

   Author: Tadeáš Šerhant; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práce se zabývá podmínkami vnitřního prostředí pro dlouhodobé uchovávání historických hudebních nástrojů a dalších exponátů. V teoretické části je popsán vliv teploty vnitřního vzduchu, relativní vlhkost vzduchu ...
  • Studie vytápění nájemního domu 

   Author: Martin Horňák; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Šerks Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá kompletní studií větrání a vytápění čtyřpatrového nájemního domu se společným prostorem strojovny vytápění a vzduchotechniky v půdním prostoru.
  • Využití metodiky BIM pro návrh technických systémů rodinného domu 

   Author: Martin Kejmar; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Vavřička Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Práce se zabývá návrhem technických systémů pomocí BIM přístupu. Konkrétně vytápění, vodovod, kanalizace, plyn, vzduchotechnika a chlazení s následným porovnáním se standardním postupem návrhu v 2D softwaru.
  • CFD modelování a simulace radiálního ventilátoru 

   Author: Tao Jiang; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-26)
   Téma práce patří do oboru CFD modelování a simulací proudění v zařízeních s rotujícími prvky. Konkrétně cílem této práce bylo nasimulovat výkonovou charakteristiku (P-V) radiálního ventilátoru typu RFE 200-L vyráběného ...
  • Simulační posouzení energetické flexibility rezidenčního domu v rámci koncepce chytré sítě 

   Author: Daniel Petrovič; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením energetické flexibility bytového domu. Pro její zjištění byl vytvořen numerický model v simulačním softwaru (TRNSYS). Následně byl navrhnut experiment jako odezva na skokovou změnu, který ...
  • Teplotní faktor rotačních regeneračních výměníků 

   Author: Filip Cizner; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Barták Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Cílem diplomové práce je provedení rešerše odborné literatury zabývající se rotačními regeneračními výměníky tepla pro vzduchotechnické aplikace – technickými aspekty samotných výměníků, metodikou popisující výpočet ...
  • Charakteristika přímo ohřívaného zásobníku teplé vody 

   Author: Erika Langerová; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Předmětem práce je analýza provozních a odběrových charakteristik vybraných přímo ohřívaných zásobníků zapojených v kombinovaném systému přípravy teplé vody a vytápění. Analýza je provedena s využitím simulačního nástroje ...
  • Optimalizace technických instalací bytového domu 

   Author: Ondřej Mládek; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Polívka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Diplomová práce se zabývá návrhem nízkoteplotní otopné soustavy podlahového vytápění a zdravotně technických instalací bytového domu. V rámci zdravotně technických instalací je navržen systém zásobování teplé a studené ...
  • Rekonstrukce souboru budov 

   Author: Petr Stanošek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   V této diplomové práci posuzuji vhodnost rozsahu tepelně technických opatření na souboru budov a porovnávám s možností využití CZT. Zohledňuji také finanční náročnost jednotlivých opatření pro úsporu energií.
  • Projekt klimatizačního systému 

   Author: Jun Hao Yang; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Putta Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-02-05)
   Návrh byl proveden za účelem návrhu vzduchotechniky a ventilačního systému pro přidělenou kancelářskou budovu v 6. patře. Výpočet tepelných zisků, dimenzování jednotek střídavého proudu. Návrh vzduchotechnických jednotek ...
  • Rekonstrukce souboru budov 

   Author: Petr Stanošek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   V této diplomové práci posuzuji vhodnost rozsahu tepelně technických opatření na souboru budov a porovnávám s možností využití CZT. Zohledňuji také finanční náročnost jednotlivých opatření pro úsporu energií.