Now showing items 35-54 of 187

  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Liška Pavel; Supervisor: Drkal František; Opponent: Fridrich Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-10)
   Tato diplomová práce se zaobírá rozborem koncepcí klimatizačních systémů vhodných pro administrativní budovu GACETA a následně samotným návrhem zvoleného klimatizačního systému na úrovni stavebního řízení. Dalším z cílů ...
  • Klimatizace administrativní budovy 

   Author: Marián Strmeň; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Fiedler Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Diplomová práca je rozdelená do dvoch častí. Prvá časť je zameraná na odvodenie vzťahov nutných k správnemu návrhu systému klimatizácie a rešerš typov, funkcií a použitia aktuálnych jednotlivých systémov. Táto časť bude ...
  • Klimatizace administrativní budovy OpatovKlimatizace administrativní budovy Opatov 

   Author: Vacková Jana; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Petlach Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Klimatizace hotelového objektu 

   Author: Chyla Lukáš; Supervisor: Drkal František; Opponent: Lerl Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-02)
   Předmětem této diplomové práce je rozbor klimatizačních systémů a posouzení vhodnosti jejich použití pro budovu hotelu nacházející se v Praze, v ulici Vladislavova. Systém by měl být navržen tak, aby dokázal v létě odvést ...
  • Klimatizace hotelového objektu 

   Author: Marek Johánek; Supervisor: Drkal František; Opponent: Tóth Luděk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Předmětem této diplomové práce je analýza a návrh klimatizačních systémů. Popsání stávajícího klimatizačního systému a použití vhodného nového klimatizačního systému pro část budovy hotelového objektu. Dokumentace je na ...
  • Klimatizace hotelu 

   Author: Kubát Ondřej; Supervisor: Drkal František; Opponent: Pulec Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné chladící a větrací zařízení pro hotel Ambiance. V úvodu jsou stručně zmíněny možné varianty chlazení. Následuje výpočet tepelných zisků a tepelných ztrát a s tím spojený návrh ...
  • Klimatizace výrobní haly 

   Author: Jakub Doležal; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Pokorná Jana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-24)
   Tato diplomová práce je zaměřena na klimatizaci výrobní haly nacházející se v Trutnově ve firmě zabývající se výrobou elektrotechnických součástek. V první části je popsána teorie větrání, klimatizace, vzniku škodlivin ve ...
  • Kombinace tepelného čerpadla a fotovoltaiky pro přípravu teplé vody 

   Author: Nekula Jiří; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá kombinací tepelného čerpadla a fotovoltaických modulů pro přípravu teplé vody. Je zde popsán postup včetně vzorců pro vytvoření matematického modelu v programu MS Excel pro výpočet bilance ...
  • Kombinace vytápění sálavými panely s hygienickým větráním 

   Author: Hofman Jan; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-08-26)
  • Kombinace vytápění sálavými panely s hygienickým větráním 

   Author: Hofman Jan; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2014-01-24)
  • Kosimulace budovy a zařízení techniky prostředí 

   Author: Šmolík Filip; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Vytlačil Dalibor
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Metodika návrhu jednotrubkové otopné soustavy se stabilizací velikosti otopných těles 

   Author: Ondřej Volf; Supervisor: Bašta Jiří; Opponent: Boháč Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-02)
   Cílem této diplomové práce je představit a vytvořit výpočetní program jednotrubkových otopných soustav se stabilizací velikosti otopných těles. Práce se věnuje stávající metodice návrhu jednotrubkových horizontálních ...
  • Měření parametrů vnitřního prostředí 

   Author: Přibyl Jan; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Kučera Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-01-13)
   Diplomová práce se zabývá tepelným komfortem člověka, faktory které tepelný komfort ovlivňují a popisuje ukazatele tepelného komfortu PMV, PPD a DP a operativní teplotu. V rámci praktické části byly pomocí vzduchové ...
  • Model pro simulaci havárie chlazení 

   Author: Zavřel Vojtěch; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování provozu solárního tepelného kolektoru 

   Author: Pokorný Nikola; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Modelování sytému TABS 

   Author: Jan Šafránek; Supervisor: Zmrhal Vladimír; Opponent: Zavřel Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Diplomová práce se zabývá vývojem matematických modelů pro prediktivní regulaci vytápění s použitím systému aktivací betonového jádra (TABS). V rámci této práce bylo vytvořeno sedm matematických modelů popisujících fyzikální ...
  • Nástroj pro posuzování projektů sálavého vytápění 

   Author: Víša Jan; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Lain Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-12)
   Cílem této práce je vytvořit uživatelsky přívětivou výpočetní pomůcku pro kontrolu či návrh vytápění sálavými panely bilanční metodou. Výpočetní pomůcka je koncipována jako dokument programu MS Excel s podporou maker ...
  • Návrh chladivového okruhu s více teplotními povinnostmi 

   Author: Michal Kolařík; Supervisor: Šulc Vladimír; Opponent: Formánek Marian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-06-21)
   Diplomová práce se zabývá návrhem chladivového okruhu s více teplotními povinnostmi pro současné chlazení tří skladů vybraných druhů ovoce a zeleniny pomocí třech výparníků. K návrhu slouží graficko-analytická metoda.
  • Návrh energeticky nulového bytového domu 

   Author: Ťopek Vilém; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-08)
   Tématem diplomové práce je energeticky nulový bytový dům. První část práce se zabývá budovami s nízkou potřebou energie, jejich historií, rozdělením, definicemi a vhodnými zdroji energie pro energeticky úsporné budovy. ...
  • Návrh klimatizačního systému pro administrativní budovu 

   Author: Khaldoun Idriss; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Begeni Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-01-21)
   This study was performed in order to .Design the air conditioning system for assigned