Now showing items 104-123 of 180

  • Sanitární technika polní nemocnice 

   Author: Jakub Vlk; Supervisor: Vavřička Roman; Opponent: Novotný Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Práce seznamuje se studií technického zařízení moderní polní nemocnice. Provádí kompletním návrhem dodávky vody z vodního zdroje včetně úpravy a dopravení do odběrných míst. V rámci zdravotní technické instalace je dodávka ...
  • Simulace proudění vzduchu a přenosu tepla v dvojité fasádě 

   Author: Zuzana Trojáková; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Drkal František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zabývá multizónovou simulací dvojité fasády budovy a je zaměřena na otvory pro přívod a odvod vzduchu. Analyzuje možnosti výpočtu charakteristik průtočných prvků. Parametry pro pět různých modelů průtočných prvků ...
  • Simulace provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení 

   Author: Evgenii Zhulitov; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-28)
   Tato diplomová práce se zabývá simulací provozu sálavých panelů, určených primárně pro vytápění, v režimu chlazení. Její součástí je vytvoření 3D model sálavého panelu a provedení simulace vytápění a chlazení. Teoretická ...
  • Simulační analýza datového centra: využití bateriového záložního systému v rámci chytré sítě 

   Author: Marek Konečný; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Šafránek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   V této diplomové práci je provedena komplexní technicko-ekonomická analýza s cílem prozkoumat potenciál nahrazení technologie zdroje nepřerušovaného napájení (UPS) technologií bateriového systému pro akumulaci energie ...
  • Simulační analýza integrace elektromobilu do místního fotovoltaického systému 

   Author: Hynek Mečíř; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá integrací elektromobilu do energetického systému budovy, konkrétně analýzou bilance elektrické energie rodinného domu s instalovanou fotovoltaickou elektrárnou s využitím obousměrného toku ...
  • Simulační analýza systému centrálního zásobování teplem: scénáře pro modernizaci 

   Author: Adam Slavík; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Pokorný Nikola
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Diplomová práce se zabývá simulační analýzou příkladového systému centrálního zásobování teplem (CZT). Pro příkladový systém jsou navrženy scénáře modernizace, které vychází ze současných trendů v CZT známých ze zahraničí. ...
  • Simulační analýza využitelnosti odpadního tepla z datového centra 

   Author: Leoš Jindřich; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Langerová Erika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Diplomová práce se zabývá simulační analýzou lokálního využití odpadního tepla z datového centra. V práci jsou shrnuty nejběžnější používané systémy chlazení datových center, způsoby implementace systémů využití odpadního ...
  • Simulační posouzení energetické flexibility rezidenčního domu v rámci koncepce chytré sítě 

   Author: Daniel Petrovič; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Wolf Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-08-25)
   Tato práce se zabývá vyhodnocením energetické flexibility bytového domu. Pro její zjištění byl vytvořen numerický model v simulačním softwaru (TRNSYS). Následně byl navrhnut experiment jako odezva na skokovou změnu, který ...
  • Simulační posouzení provozu aktivního fasádního modulu pro rychlou a komplexní renovaci 

   Author: Jan Jírovec; Supervisor: Zavřel Vojtěch; Opponent: Adamovský Daniel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Cílem této práce je posouzení energetické náročnosti vzorové budovy před a po použití inovativního fasádního modulu, který v sobě zahrnuje tepelnou izolaci, fotovoltaiku a lokální větrací jednotku s termoelektrickou úpravou ...
  • Simulační posouzení systémů pro využití odpadního tepla v datovém centru střední velikosti v univerzitním kampusu 

   Author: Dvořák Vojtěch; Supervisor: Hensen Joannes; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Jelikož spotřeba energie datacentry po celém světe výrazně roste a budovy obecně spotřebují velké množství energie, nabízí se možnost využití odpadního tepla z datacenter. Součástí diplomové práce bylo vyvinutí numerického ...
  • Sledování kvality vnitřního prostředí v bytech 

   Author: Matyáš Petr; Supervisor: Vybíral Pavel; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá sledováním kvality vnitřního prostředí v bytech. V úvodní části je seznámení s problematikou, faktory vnitřního ovzduší, vliv kvality ovzduší na lidské zdraví, seznámení s principy měření ...
  • Solární kolektor s dvojí funkcí 

   Author: Mohite Abhinav; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Šourek Bořivoj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Tématem práce je solární kolektor s dvojí funkcí, který by měl ohřívat vzduch v zimě a vodu v létě. Návrh kolektoru byl motivován snahou využít komerčně dostupné komponenty, aby bylo dosaženo přijatelné ceny kolektoru. ...
  • Spotřeba energie klimatizačního systému 

   Author: Muthusamy Praveen Kumar; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Králíček Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-21)
   The Main aim of this thesis work is energy consumption especially about air conditioning in a library building. Studied about air conditioning and heat gains in a building for different applications. Total heat gains have ...
  • Spotřeba energie klimatizačního systému 

   Author: Konstantin Korolev; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-26)
   Úkolem této práce je zpracovat návrh chladivového klimatizačního systému a porovnat se stávajícím projektem. Dalším úkolem je stanovit spotřebu energie na chlazení řešené budovy a porovnat výsledky s naměřenými data.
  • Spotřeba energie na chlazení budov 

   Author: Šimek Jakub; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-30)
   Tato práce se zabývá spotřebou energií na chlazení budov. Detailně hodnotí naměřené spotřeby zdrojů chladu u celkem 15 budov v České republice. U každého objektu je stručně popsáno jeho stavebně technické řešení a jeho ...
  • Spotřeba energie na klimatizaci budov 

   Author: Martin Kunc; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Schwarzer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-20)
   Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením spotřeb energie v obchodním centru Chodov a následnou analýzou a návrhem možných opatření pro snížení spotřeby energie. V první části diplomové práce se zabývám historií ...
  • Spotřeba energie na klimatizaci budov 

   Author: Petr Steinhart; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Šimek Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-23)
   Práce se zabývá spotřebou elektrické energie na chlazení budov. Konkrétně vyhodnocuje data dvanácti objektů, kde probíhal odečet spotřeby energie zdrojů chladu. U každého objektu je uveden stručný popis budovy a technických ...
  • Spotřeba energie na klimatizaci budovy 

   Author: Morong Miroslav; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Hvížďala Jindřich
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-01)
   Globální oteplování, nové technické vybavení moderních kanceláří a současně vzrůstající požadavky na kvalitu vnitřního prostředí vedou k nutnosti instalace klimatizačního zařízení. Vzhledem k současnému trendu snižování ...
  • Spotřeby energie budov na chlazení 

   Author: Tuharský Róbert; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Zmrhal Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Spotřeby energie pro chlazení obchodního centra 

   Author: Karnas Daniel; Supervisor: Lain Miloš; Opponent: Suchánek Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-01-11)
   Diplomová práce se zabývá měřením a vyhodnocením spotřeb energie v obchodním centru Chodov. První část diplomové práce je věnována všeobecnému popisu a rozdělení klimatizačních systémů, zdrojů chladu a systému freecooling. ...