Now showing items 176-180 of 180

  • Zdroj tepla a chladu pro administrativní budovu 

   Author: Šebesta Marek; Supervisor: Matuška Tomáš; Opponent: Šourek Bořivoj.
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Diplomová práce se zabývá porovnáním různých variant zdrojů tepla a chladu. Jednotlivé technologie jsou rozebrány v teoretické části práce, zejména kogenerační jednotky a absorpční chlazení. Jednotlivé varianty budou ...
  • Zhodnocení a ověření cyklónových třídičů 

   Author: Matějíček Jiří; Supervisor: Vybíral Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Zjednodušené modely pro průtok vzduchu větracími štěrbinami odvozené z výsledků CFD simulací 

   Author: Daniel Havlík; Supervisor: Barták Martin; Opponent: Zelenský Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Práce se zabývá použitím CFD simulací pro nalezení zjednodušených modelů popisujících průtok vzduchu větracími štěrbinami. Těmito modely jsou mocninné a kvadratické závislosti mezi tlakovým rozdílem a průtokem, které se ...
  • Zohlednění sálavé složky tepelného výkonu v návrhové metodice vodních sálavých panelů 

   Author: Václav Pícha; Supervisor: Boháč Jindřich; Opponent: Hojer Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Cílem této diplomové práce bylo vytvořit maximálně univerzální výpočetní nástroj pro stanovení rozložení střední radiační teploty v průmyslových objektech. Výpočetní nástroj byl sestrojen v programu Microsoft Excel s ...
  • Zpracování projektu vytápění rodinného domu metodou BIM 

   Author: Maděra David; Supervisor: Hojer Ondřej; Opponent: Tomanová Štěpánka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-20)
   Cílem diplomové práce je porovnání návrhu vytápění rodinného domu pomocí metody BIM (Building Information Modelling) a stávající metody návrhu (pomocí 2D výkresů a samostatných výpočtů tepelných ztrát, potrubní sítě apod.), ...