• Analýza dynamicky namáhaných šroubů 

   Autor: Ašenbrener Jiří; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtem předepjatého šroubového spoje a jeho experimentálním ověřením na Útvaru kompozitní technologie ve VZLÚ, a.s. Je zde provedeno teoretické seznámení s danou problematikou, návrh přípravku ...
  • Analýza konstrukce stříhacího nástroje a experimentální zjištění střižných sil 

   Autor: Hoštička Vladimír; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Marek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá analýzou konstrukce stávajícího stříhacího nástroje. Obsahuje literární přehled zahrnující problematiku střižných nástrojů a problematiku odporové tenzometrie. Praktická část se zabývá analytickou analýzou ...
  • Automatická parkovací zábrana 

   Autor: Šaman Krištof; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ochrany parkovacích stání a hledá řešení v podobě nového druhu parkovací zábrany.
  • Balička píce 

   Autor: Kubát Pavel; Vedoucí práce: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Experimentální měření vlnovce a konstrukce experimentálního přípravku 

   Autor: Stehlík Vojtěch; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Holý Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-08-02)
   Cílem této diplomové práce je naměření zátěžové charakteristiky vlnovců 21,5"x1 a 21,5"x2 pro pracovní zdvih pro tlaky 1-8 bar. V teoretické části je popsána historie výroby, konstrukční uspořádání, využití a výhody a ...
  • Kinematické struktury integrovaného balícího paletizátoru 

   Autor: Kříbala Petr; Vedoucí práce: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Koncepční návrh externího výtahu pro bytový dům 

   Autor: Gereg Tomáš; Vedoucí práce: Chmelař Jakub; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem výtahu pro 4 podlažní dům. Součástí návrhu je volba vhodného typu výtahu, návrh jednotlivých částí výtahu se zaměřením na rám klece výtahu. V práci jsou provedeny pevnostní a ...
  • Konstrukce rámu mulčovače 

   Autor: Přibyl Michal; Vedoucí práce: Syrovátka Pavel; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Předmětem diplomové práce je návrh nové podoby rámu mulčovače MZ 6000 od společnosti Bednar FMT. Po návrhu samotného rámu následuje detailní kinematická analýza celého stroje a na tu navazuje pevnostní kontrola hlavních ...
  • Konstrukce zařízení pro automatické skládání kartónových krabic z nástřihů 

   Autor: Štorek Jiří; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Práce je zaměřena na návrh periferie a technologickou optimalizaci stroje na skládání kartónových krabic. V rámci periferie je navrhován zásobník nástřihů a otočný zásobník formátovacích průvlaků. Dále je zpracován koncepční ...
  • Konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel 

   Autor: Zíka Martin; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Ryneš Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zkušebního zařízení pro zkoušení odstředivých čerpadel vyráběných ve společnosti Jihostroj, a.s.
  • Konstrukční návrh carvingové desky pro funcarvingové lyže 

   Autor: Hodek Tomáš; Vedoucí práce: Lopot František; Oponent práce: Kubový Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-23)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce carvingové desky. Obsahuje přehled zahrnující problematiku lyžování a především carvingových desek. Praktická část se zabývá vlastním konstrukčním návrhem, ověřením jeho funkčnosti ...
  • Konstrukční návrh portálového jeřábu pro experimentální měření 

   Autor: Pětník Marek; Vedoucí práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh vidlice předního kolečka z kompozitních materiálů pro ambulantní transportní techniku 

   Autor: Lebduška Jan; Vedoucí práce: Andruš Jan; Oponent práce: Ryska David
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-28)
   Práce se zabývá konstrukčním návrhem kompozitní vidlice pro kolečko ambulantního transportního nosítka Clinic EXTERO N114-P113. Analýza současného stavu prokázala předpoklad vyššího procentuálního zastoupení hmotnosti ...
  • Konstrukční návrh vidlice zadního kolečka z kompozitních materiálů pro ambulantní transportní techniku 

   Autor: Pospíšil Libor; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Cílem této práce je návrh konstrukce vidlice pro ambulantní techniku jako náhrada za stávající řešení. Hlavní motivací pro změnu je úspora hmotnosti, proto jsou pro nový návrh uvažovaný kompozitní materiály. V návrhu jsou ...
  • Konstrukční řešení kompaktního zařízení pro hloubkové vrty v tělese přehradní hráze 

   Autor: Kavka Martin; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Tato práce je věnována návrhu kompaktního zařízení pro hloubkové vrty v tělese přehradní hráze. V práci je provedena rešerše problematiky hloubkových vrtných zařízení. Práce dále obsahuje dvě koncepční varianty, ze kterých ...
  • Konstrukční úprava armatury pro nové provozní podmínky a optimalizace její hmotnosti 

   Autor: Kostelecký Pavel; Vedoucí práce: Andruš Jan; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou stávající armatury pro nové provozní podmínky a její optimalizací za účelem snížení hmotnosti. Optimalizace bude provedena za pomoci programu SolidWorks Designová studie.
  • Kontrola táhla hydraulického válce a návrh alternativního řešení 

   Autor: Sládek Petr; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-26)
   Práce se zabývá pevnostní kontrolou táhla a upevnění hydraulického válce k oběžnému kolu ventilátoru. Táhlo je součástí mechanismu, který zajišťuje natáčení lopatek ventilátoru. V práci jsou zpracovány upravené varianty ...
  • Matematická a experimentální analýza integrovaného balícího paletizátoru 

   Autor: Kamenický Josef; Vedoucí práce: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Mechanické ovládání hydraulických rozvaděčů pásových rypadel 

   Autor: Kujan Lukáš; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Primární náplní této diplomové práce je navrhnout náhradu hydraulického ovládání za mechanické ovládání hydraulického rozvaděče a jeho příslušných funkcí. Součástí práce je 3D model s hlavním zástavbovým výkresem sestavy. ...
  • Modelování tlakových polí válcových uložení 

   Autor: Rachač Marek; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Stále častější používání výpočtů metodou konečných prvků vytváří tlak na rozvoj znalostí výpočetních programů a na vhodnost jejich použití. Z tohoto důvodu vznikla tato práce, která je zaměřena na ověření výpočetních ...