Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 68

  • Návrh konstrukce rehabilitačního lůžka pro Vojtovu metodu 

   Autor: Klement Martin; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-26)
   V diplomové práci byla navržena konstrukce rehabilitačního lůžka včetně kompletního 3D modelu. Dále byla provedena pevnostní kontrola vybraných konstrukčních uzlů.
  • Problematika loupání olejnatých semen 

   Autor: Pavlíčko Jan; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je navrženo ruční experimentální ...
  • Systemové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla 

   Autor: Wasserbauer Radek; Vedoucí práce: Chmelař Jakub; Oponent práce: Vejvoda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   V diplomové práci je navrženo systémové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla zahrnující vyšetření kinematiky zvolené tramvajové jednotky, potřebných návrhových a pevnostních výpočtů a integraci mezivozového ...
  • Návrh uzlu 'spodek - podvozek' tramvajového vozidla 

   Autor: Nádherný Martin; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá návrhem základních konstrukčních celků podvozku pro nízkopodlažní tramvaj včetně návrhu spodku vozidla nad podvozky a uspořádání interiéru nad podvozky. Práce obsahuje rešerši pohonů používaných ...
  • Návrh poloautomatické montážní stanice konektoru s O-kroužkem 

   Autor: Noháč Marek; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Vosecký Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   Lisování zaujímá ve strojírenství podstatnou část spojení součástí především z důvodu jeho nízké ceny a možností vysokých přenosů sil a výkonů. Teoretická část této práce je zaměřena na souhrn informací ohledně lisování, ...
  • Analýza dynamicky namáhaných šroubů 

   Autor: Ašenbrener Jiří; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Cabrnoch Bohuslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-07)
   Tato diplomová práce se zabývá výpočtem předepjatého šroubového spoje a jeho experimentálním ověřením na Útvaru kompozitní technologie ve VZLÚ, a.s. Je zde provedeno teoretické seznámení s danou problematikou, návrh přípravku ...
  • Posouzení konstrukčních řešení otoče nakládacího jeřábu 

   Autor: Šíma Daniel; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce se zabývá různými principy otáčení vyvážecích jeřábů a jejich vlastnostmi. Porovnává výrobu hlavního dílu skříně svařováním a odléváním. Zabývá se také možností výroby nové otoče.
  • Testování lineárních pohonů, konstrukční návrh lineární osy 

   Autor: Klíma Vít; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Cílem této diplomové práce byl návrh konkurenceschopného modulárního systému lineární osy s ozubeným řemenem. Bylo navrženo několik variant systému pro různé výkony. Byla realizována výroba prototypu a ten byl následně ...
  • Konstrukční návrh vidlice zadního kolečka z kompozitních materiálů pro ambulantní transportní techniku 

   Autor: Pospíšil Libor; Vedoucí práce: Uhlíř Roman; Oponent práce: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-09)
   Cílem této práce je návrh konstrukce vidlice pro ambulantní techniku jako náhrada za stávající řešení. Hlavní motivací pro změnu je úspora hmotnosti, proto jsou pro nový návrh uvažovaný kompozitní materiály. V návrhu jsou ...
  • Testování provozních parametrů pásových dopravníků 

   Autor: Machala Ondřej; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat konstrukční zařízení pro testování provozních parametrů pásových dopravníků.
  • Návrh a analýza diskové jednotky diskového podmítače 

   Autor: Křivka David; Vedoucí práce: Janda Martin; Oponent práce: Vondřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-03)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu diskové jednotky diskového podmítače a jeho pevnostní kontrole. První část práce se zabývá teorií diskového podmítání. Ve druhé části se řeší kinematika jistícího mechanismu. Třetí ...
  • Návrh stroje na výrobu závitových otvorů 

   Autor: Srb Jan; Vedoucí práce: Mrázek Jiří; Oponent práce: Kulič Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Tato práce se zabývá návrhem stroje pro výrobu závitových otvorů do tenkostěnných profilů. Jsou zde popsány nejběžnější výrobní postupy výroby závitových otvorů do tenkostěnných materiálů. Dále jsou zde uvedeny možné způsoby ...
  • Optimalizace rámu světelné věže LS V9 

   Autor: Balhárek Vladimír; Vedoucí práce: Malý Pavel; Oponent práce: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce pojednává o návrhu snížení hmotnosti rámu světelné věže, o provedení analýz rámu, zjištění hmotností a pevností stávajícího rámu. Je zpracováno několik variant úpravy rámu tak, aby byl jeho materiál co nejlépe využit ...
  • Vliv výrobních nepřesností a deformací na záběrové podmínky v planetových převodovkách 

   Autor: Strasser Filip; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Roško Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou záběrových podmínek v planetových převodovkách v závislosti na výrobních nepřesnostech a pružných deformacích v mechanismu.
  • Návrh nové koncepce pohonu a uložení vodících válců v sušícím tunelu flexotiskového stroje Optima2 

   Autor: Bajus Michal; Vedoucí práce: Chmelař Jakub; Oponent práce: Černohous Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Úkolem práce je navrhnout novou koncepci pohonu a uložení vodících válců v sušícím tunelu flexotiskového stroje Optima2. Hlavním cílem je eliminace rozdílu rychlosti potiskovaného materiálu a obvodové rychlosti vodících válců.
  • Návrh převodovky vodní elektrárny 

   Autor: Boroš Patrik; Vedoucí práce: Petr Karel; Oponent práce: Maršík Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-01)
   Práce se zabývá návrhem převodovky Kaplanovy turbíny pro horizontální uspořádání. Nejprve je vypracována rešerše o aktuálních konstrukcích převodovek pro vodní elektrárny. Na základě rešerše jsou vypracovány koncepční ...
  • Návrh kluzného ložiskového uložení rotoru axiálních ventilátorů 

   Autor: Mertlík Jan; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné ložiskové uložení rotoru axiálního ventilátoru s využitím kluzných ložisek. Zájmovou skupinou jsou axiální ventilátory užívané v metru, dolech, tunelech a jiných podobných aplikacích, ...
  • Vývoj trakčního lehátka 

   Autor: Soukup Jiří; Vedoucí práce: Dynybyl Vojtěch; Oponent práce: Pospíchal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem trakčního lehátka. Jsou zde popsány obvyklé terapie a někteří výrobci trakčních systémů. Kromě samotného návrhu lehátka jsou v diplomové práci provedeny výpočty pevnostní a kinematické.
  • Modelování tlakových polí válcových uložení 

   Autor: Rachač Marek; Vedoucí práce: Dub Martin; Oponent práce: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Stále častější používání výpočtů metodou konečných prvků vytváří tlak na rozvoj znalostí výpočetních programů a na vhodnost jejich použití. Z tohoto důvodu vznikla tato práce, která je zaměřena na ověření výpočetních ...
  • Kontrola táhla hydraulického válce a návrh alternativního řešení 

   Autor: Sládek Petr; Vedoucí práce: Berka Ondřej; Oponent práce: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-26)
   Práce se zabývá pevnostní kontrolou táhla a upevnění hydraulického válce k oběžnému kolu ventilátoru. Táhlo je součástí mechanismu, který zajišťuje natáčení lopatek ventilátoru. V práci jsou zpracovány upravené varianty ...