Now showing items 1-20 of 184

  • Návrh testovacího zařízení pro hřídelová těsnění 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro hřídelová těsnění. Teoretická část popisuje především části a princip hřídelových těsnění, podmínky pro jejich správnou funkci, používané materiály, hlavní ...
  • Experimentální analýza tuhosti ozubení 

   Author: Tomáš Karas; Supervisor: Flek Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Diplomová práce se zabývá metodikou měření tuhosti ozubení, analytickými modely pro odhad tuhosti ozubení a simulací zatěžovacího stavu pomocí metody konečných prvků. Tato práce je rozdělena do tří hlavních částí. Teoretická ...
  • Analýza únavové životnosti tenkostěnných svařovaných trubek 

   Author: Roman Sadílek; Supervisor: Machač Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Svary jsou velmi často využívané konstrukční prvky. U cyklicky zatěžovaných konstrukcí dochází často k porušení v oblasti svaru. Úkolem bude provést rešerši na téma vyhodnocení životnosti tenkostěnných konstrukcí. Cílem ...
  • Návrh šrotovníku výlisků semen olejnin 

   Author: Pavel Přívozník; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se zabývá návrhem šrotovníku výlisků semen olejnin. V první části se práce zabývá rešerší průmyslových šrotovníků. V druhé části je proveden návrh stroje a popsána metodika návrhu. Následně je vytvořen DEM model, na ...
  • Návrh válečkové trati s točnou 

   Author: Antonín Kanaval; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Hovorka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Cílem diplomové práce je navrhnout válečkovou dopravní trať s točnou pro dopravu balení plechů na dřevěných paletách. V úvodu práce je vypracována rešerše válečkových dopravníků s točnami včetně jejich pohonů. Hlavní částí ...
  • Dopravní trať pro přepravu balení plechů umístěných na dřevěných paletách. 

   Author: Jakub Hovorka; Supervisor: Kanaval Jan; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Cílem diplomové práce je navrhnout dopravní trať pro dopravu balení plechů na dřevěných paletách. Práce je rozvržena do tří hlavních částí – teoretické, návrhové a výpočetní. Teoretická část se skládá z rešerše dopravních ...
  • Konstrukční návrh drtiče natě brambor 

   Author: Petr Dlouhý; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem drtiče bramborové natě. Jedná se o stroj, který se používá jako předstupeň při sklizni brambor. Jeho úlohou je rozdrcení bramborové natě, čímž je zjednodušeno následné ...
  • Experimentální stanoviště pro měření trasnportní účinnosti spirálových dopravníků 

   Author: Josef Grill; Supervisor: Lopot František; Opponent: Vaverka Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce se zabývá úpravou a realizací konstrukčního návrhu experimentálního šnekového stanoviště určeného pro měření transportní účinnosti spirálových dopravníků a navazuje na bakalářskou práci „experimentální spirálový ...
  • Konstrukční návrh rozrývacího trnu pro rypadla ve váhové kategorii 5 – 8t. 

   Author: Miloš Kadlec; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce se zabývá návrhem rozrývacího trnu pro rypadla 5 až 8 tun. Je vytvořen 3D model trnu a technologický postup. V konstrukčních uzlech jsou provedeny pevnostní výpočty a kontrola. Výsledky jsou srovnány s metodou ...
  • Konstrukční návrh shrnovače klestu pro rypadla ve váhové kategorii 5 – 8t 

   Author: Ondřej Bílek; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-30)
   Tato práce nejprve formou rešerše popisuje účel a různá konstrukční provedení shrnovačů klestu. Po rešeršní části následuje návrh vlastní konstrukce shrnovače. Návrh je podložen kontrolními výpočty stěžejních konstrukčních ...
  • Návrh neseného zařízení pro zlepšení infiltrace srážkové vody do půdy. 

   Author: Martin Jelenecký; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu konstrukce neseného zařízení za traktor pro infiltraci dešťové vody do půdy. Zařízení ve své přední části nakypří půdu, dále pak vytvoří hrázky, ve kterých se drží voda a lépe se vsakuje ...
  • Návrh podvozku jednoosého přívěsu (10 t) 

   Author: Radim Holeček; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem podvozku krátkého přívěsu. V první části práce je popsána motivace pro návrh tohoto přívěsu. Jsou shrnuty legislativní požadavky, které musí přívěs splňovat, aby mohl být ...
  • Zařízení pro vyklápění beden 

   Author: Petr Kubále; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Havlíček Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení pro vyklápění beden. Práce obsahuje rešerši prvků hydraulických obvodů a průmyslových senzorů, dále je součástí rešerše i průzkum trhu s obdobnými stroji. V praktické části ...
  • Koncepční návrh pásové 3D tiskárny 

   Author: Huy Hai Do; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-24)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem konstrukce pásové 3D tiskárny
  • Design lehkého nízkoemisního městského dopravního prostředku - koncepční návrh podvozku 

   Author: Martin Mazura; Supervisor: Král Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem podvozku, a především rámu lehkého nízkoemisního vozidla na základě původního vozidla Ekon. První část je věnována materiálům použitelným pro výrobu rámu, dále typům rámů ...
  • Koncepční návrh třídícího dopravníku 

   Author: Matěj Procházka; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem třídícího pásového dopravníku. Součástí práce je rešerše pásových třídících dopravníků. Práce se dále zabývá popisem jednotlivých částí. Součástí jsou také nezbytné návrhové ...
  • Úprava konstrukce vertikálního akumulátoru plechové pásky 

   Author: David Stehlík; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se zabývá akumulátory plechové pásky jako jedním z prostředků zvyšujících produktivitu profilovacích linek určených k výrobě trubek a profilů. Popisuje a porovnává jednotlivé konstrukční typy akumulátorů s ...
  • Konstrukční návrh a deformační analýza vodíkového elektrolyzéru 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem edukačního elektrolyzéru. V úvodu je vysvětlen potenciál vodíkových technologií. Zároveň je zde představena činnost vodíkových elektrolyzérů. Následující kapitola představuje ...
  • Konstrukční návrh robotického manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru 

   Author: Jan Brajer; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Evans Charles Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   V této práci se věnuji konstrukčnímu návrhu manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru do jeho konstrukce za použití technologie 3D tisku. Manipulátor s virtuální osou rotace bude zakládat moduly do čtyř ...
  • Optimalizace prototypové výroby svorek zkrutných stabilizátorů umístěných na podvozcích vozidel 

   Author: Václav Čvančara; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Předmětem této diplomové práce je návrh úprav dílčích procesů s cílem optimalizovat prototypovou výrobu svorek zkrutných stabilizátorů. Hlavním důvodem, proč vznikl požadavek na zpracování této problematiky, je současná ...