Now showing items 1-20 of 170

  • Design lehkého nízkoemisního městského dopravního prostředku - koncepční návrh podvozku 

   Author: Martin Mazura; Supervisor: Král Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem podvozku, a především rámu lehkého nízkoemisního vozidla na základě původního vozidla Ekon. První část je věnována materiálům použitelným pro výrobu rámu, dále typům rámů ...
  • Koncepční návrh třídícího dopravníku 

   Author: Matěj Procházka; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem třídícího pásového dopravníku. Součástí práce je rešerše pásových třídících dopravníků. Práce se dále zabývá popisem jednotlivých částí. Součástí jsou také nezbytné návrhové ...
  • Úprava konstrukce vertikálního akumulátoru plechové pásky 

   Author: David Stehlík; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se zabývá akumulátory plechové pásky jako jedním z prostředků zvyšujících produktivitu profilovacích linek určených k výrobě trubek a profilů. Popisuje a porovnává jednotlivé konstrukční typy akumulátorů s ...
  • Konstrukční návrh a deformační analýza vodíkového elektrolyzéru 

   Author: Lukáš Marek; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Štádler Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem edukačního elektrolyzéru. V úvodu je vysvětlen potenciál vodíkových technologií. Zároveň je zde představena činnost vodíkových elektrolyzérů. Následující kapitola představuje ...
  • Konstrukční návrh robotického manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru 

   Author: Jan Brajer; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Evans Charles Peter
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   V této práci se věnuji konstrukčnímu návrhu manipulátoru pro zakládání modulů stripového detektoru do jeho konstrukce za použití technologie 3D tisku. Manipulátor s virtuální osou rotace bude zakládat moduly do čtyř ...
  • Optimalizace prototypové výroby svorek zkrutných stabilizátorů umístěných na podvozcích vozidel 

   Author: Václav Čvančara; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Předmětem této diplomové práce je návrh úprav dílčích procesů s cílem optimalizovat prototypovou výrobu svorek zkrutných stabilizátorů. Hlavním důvodem, proč vznikl požadavek na zpracování této problematiky, je současná ...
  • Koncepční návrh nákladního kola 

   Author: Michal Bedrník; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Král Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem nákladního jízdního kola. Úkolem bylo provést rešerši historie a konstrukce bicyklů. Dále byl vytvořen vlastní návrh v podobě 3D modelu. Funkčnost některých jeho částí byla ...
  • Návrh silniční frézy k opravě poklopů 

   Author: Jiří Twardzik; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se zabývá vytvořením koncepčního návrhu poklopové frézy k usnadnění práce dělníků. Obsahuje rešerši zemní a silniční techniky a problematikou oprav kanalizačních poklopů. Návrh konceptu je doplněn o kontrolní ...
  • Koncepční návrh technologického pásového dopravníku 

   Author: Jiří Martínek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Obsahem této diplomové práce je koncepční návrh technologického pásového dopravníku. Maximální zatížitelnost dopravníku je 80 kg. Rozměry dopravníku jsou řešeny parametricky. Konstrukce je řešena stavebnicovým systémem ...
  • Konstrukční návrh střihací hlavice 

   Author: Jiří Jakubský; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem střihací hlavice vytvořeným ve spolupráci s firmou Techraccoon s.r.o. V první části práce byla provedena teoretická rešerše střihacích hlavic, mechanických vlastností ...
  • Návrh testovacího zařízení pro hřídelová těsnění 

   Author: Jan Svoboda; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro hřídelová těsnění. Teoretická část popisuje především části a princip hřídelových těsnění, podmínky pro jejich správnou funkci, používané materiály, hlavní ...
  • Návrh manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru 

   Author: Marek Štosek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Rollo Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem manipulátoru kamery pro vizuální kontrolu kolektoru parogenerátoru. Práce vychází z poskytnutého výkresu kolektoru a parametrů prostředí, ve kterém manipulátor operuje. ...
  • Návrh vibračního dávkovače víček a mechanismu pro uzavírání lahví 

   Author: Vojtěch Paťha; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Úkolem této diplomové práce je navrhnout konstrukční řešení zařízení na podávání korunkových uzávěrů a uzavírání lahví. Toto zařízení má být implementováno na již existující stroj určený na uzavírání lahví šroubovacími ...
  • Design lehkého nízkoemisního městského dopravního prostředku - návrh karoserie 

   Author: Martin Bartoš; Supervisor: Král Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem tvaru karoserie pro nízkoemisní městské vozidlo na základě původní verze vozidla. Byl vybrán vhodný materiál a technologie výroby pro novou karoserie. Byl zpracován koncept deformačních ...
  • Návrh konstrukce pracoviště pro automatické ostření a testování kamer 

   Author: David Půlpán; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kahoun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro automatické zaostřování a testování kamer. Při návrhu koncepce vychází z rešerše podobných mechanismů a z rešerše strojních dílů. K důležitým konstrukčním uzlům jsou provedeny ...
  • Konstrukce dopravníku s využitím 3D tištěných dílů 

   Author: Marek Fabíni; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-02-05)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem modulárního pásového dopravníku. Konstrukce dopravníku je navržena dle zadaných parametrů v několika variantách délky, resp. šířky. Dopravník slouží k přepravě kusového zboží nižší ...
  • Návrh kompozitového iontovodu pro experiment CBM 

   Author: Martin Smetana; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Dahm Patrick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh kompozitového iontovodu modulového provedení. Práce obsahuje několik možných řešení spojování modulů, podpěr celého iontovodu a jeho uzavření. Na jednotlivé druhy spojení ...
  • Návrh naklápění iontovodu pro experiment CBM 

   Author: Jan Kollarczyk; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Dahm Patrick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh nastavitelného spojení mezi dvěma přiléhajícími částmi iontovodu pro experiment CBM. Diplomová práce obsahuje několik možných designových provedení pro zajištění libovolné ...
  • Návrh nového vytloukacího roštu do slévárny 

   Author: Ondřej Pecka; Supervisor: Lopot František; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této práce je navrhnout nový vibrační vytloukací rošt pod vedením firmy Techkon s r.o. určený pro společnost Slévárna Kuřim a.s. Návrh má být proveden na základě zkušeností s provozem stávajícího zařízení a musí ...
  • Konstrukce manipulátoru s využitím 3D tištěných dílů 

   Author: Adam Buzek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kamenický Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá koncepčním návrhem konstrukce robotického ramena s využitím 3D tisku