Now showing items 43-62 of 162

  • Návrh a analýza diskové jednotky diskového podmítače 

   Author: Křivka David; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Vondřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-03)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu diskové jednotky diskového podmítače a jeho pevnostní kontrole. První část práce se zabývá teorií diskového podmítání. Ve druhé části se řeší kinematika jistícího mechanismu. Třetí ...
  • Návrh a analýza třídičky olejnatých semen 

   Author: Martin Machač; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce je věnována konstrukci a analýze třídičky olejnatých semen. První část práce je věnována teorii a seznámení se stroji požívaných ke třídění. Druhá část se týká návrhu a kontrolním výpočtům
  • Návrh a konstrukce mobilní zatěžovací stolice pro testování válečkových řetězů 

   Author: Čejka Luboš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá návrhem a konstrukcí mobilní testovací stolice pro testování válečkových řetězů. Pro zadaný rozsah testovaných řetězů je nutné nejprve stanovit testovací zatížení. Podle zatížení řetězů se následně navrhnou ...
  • Návrh a výroba sekačky dřevního odpadu 

   Author: Štěpka Martin; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-31)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem mobilní sekací jednotky a jejím pohonem pro větve syrového smrku do průměru 90 mm. První kapitola odkrývá dostatečně nevyužitý potenciál lesů a představuje dřevo jako plnohodnotné ...
  • Návrh adaptéru zavěšení na Spider 3Rider 

   Author: Petrík Vít; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Jindra Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu adaptéru mezi Spider 3Rider a komunálním zařízením. Práce se zabývá podrobným návrhem převodového ústrojí, které má za úkol převádět otáčky hnaného motoru na námi požadované otáčky. ...
  • Návrh části jednoúčelového stroje určeného k testování výrobků pro měření teploty 

   Author: Pscheidt Pavel; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem části jednoúčelového stroje k testování výrobku pro měření teploty, transportem výrobku, konceptem testovací linky a konstrukcí vybraných částí linky.
  • Návrh dílenského lisu 

   Author: Michal Béza; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této práce je navrhnout dílenský lis dle zadaných parametrů, provést návrhové výpočty, dále vytvořit model, výkresy sestav a dílčích částí.
  • Návrh dopravních cest odpadu plnící stanice 

   Author: Ivo Meruna; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce obsahuje přehled běžně používaných dopravníků na sypké materiály, možná řešení dočasného uskladnění odpadu mezi plnícími operacemi, několik různých uspořádání plnící stanice a návrhové výpočty dopravníků ...
  • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s ozubeným řemenem 

   Author: Jakub Stěhule; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení dopravníku s ozubeným řemenem pro paletkovou přepravu. Součástí práce je rešerše zadané problematiky, koncepční řešení, základní návrhové a kontrolní výpočty ...
  • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s plochým řemenem 

   Author: Jan Gruber; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hnací a vratné jednotky dopravníku s plochým řemenem. Konstrukce dopravníku je navržena pomocí zadaných parametrů. Tento dopravník slouží k paletové přepravě. Práce obsahuje rešerši, ...
  • Návrh hydraulické jednotky pro ovládání nákladní plošiny 

   Author: Jakub Milan Hradecký; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Perník Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulické jednotky pro ovládání sklopné plošiny nákladních automobilů. Pohyb plošiny zajišťují přímočaré hydromotory, do kterých je přiváděna pracovní kapalina přes reverzní zubové ...
  • Návrh jednodiskové bezorebné secí botky 

   Author: Petr Šuhájek; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Kozakovič Radko
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Diplomová práce se zaměřuje na zpracování návrhu konstrukce bezorebné secí botky určené pro výsev plodin a hnojiva do specifikované hloubky, do předem nezpracovaných a nezkypřených půd. Cílem práce bude zpracování rešerše ...
  • Návrh kluzného ložiskového uložení rotoru axiálních ventilátorů 

   Author: Mertlík Jan; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-07)
   Cílem diplomové práce je navrhnout vhodné ložiskové uložení rotoru axiálního ventilátoru s využitím kluzných ložisek. Zájmovou skupinou jsou axiální ventilátory užívané v metru, dolech, tunelech a jiných podobných aplikacích, ...
  • Návrh komponent nízkoúrovňové tratě pro nakládání palet 

   Author: Ehmig Adam; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-03)
   Práce shrnuje poznatky o manipulaci s paletami a druhy nízkozdvižných vozíků. Rovněž obsahuje možnosti návrhu paletových dopravníků a druhy realizace zdvihacích zařízení. To vše za účelem konstrukčního návrhu komponent ...
  • Návrh kompozitového iontovodu pro experiment CBM 

   Author: Martin Smetana; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Dahm Patrick
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na konstrukční návrh kompozitového iontovodu modulového provedení. Práce obsahuje několik možných řešení spojování modulů, podpěr celého iontovodu a jeho uzavření. Na jednotlivé druhy spojení ...
  • Návrh konstrukce a pohonu zadní nápravy elektrického vozidla 

   Author: Michal Kalousek; Supervisor: Štádler Marek; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce a pohonu zadní nápravy elektrického komunálního vozidla. Po krátké rešerši elektricky poháněných komunálních vozidel následuje volba jednotlivých uspořádání pohonu a jeho návrhový výpočet. ...
  • Návrh konstrukce horizontálního pekařského hnětače 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a podrobným popisem horizontálního pekařského stroje sloužícího k hnětení velmi tuhých těst. Cílem práce je navrhnout konkurenceschopný, vysokoživotnostní stroj s vysokou ...
  • Návrh konstrukce nosiče kamery a světelných zdrojů stacionárního optického scanneru povrchu lidského těla 

   Author: Kočí Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kubový Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce nosiče kamery a světelných zdrojů pro optický skener. V rámci práce je vytvořen stručný přehled optických metod s rozsáhleji popsanou moiré topografií. Na základě principu ...
  • Návrh konstrukce paletkového výtahu 

   Author: Vojtěch Volf; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Cézová Eliška
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   V této práci se věnuji návrhu konstrukce výtahu paletkových dopravníků s naklápěcí se platformou pro užití výtahu v kombinaci s vratnou větví v podobě gravitační válečkové dráhy. Výtah je kompatibilní s paletkami Bosch WT ...
  • Návrh konstrukce pracoviště pro automatické ostření a testování kamer 

   Author: David Půlpán; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kahoun Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-15)
   Diplomová práce se zabývá návrhem pracoviště pro automatické zaostřování a testování kamer. Při návrhu koncepce vychází z rešerše podobných mechanismů a z rešerše strojních dílů. K důležitým konstrukčním uzlům jsou provedeny ...