Now showing items 1-20 of 184

  • Matematická a experimentální analýza integrovaného balícího paletizátoru 

   Author: Kamenický Josef; Supervisor: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Konstrukční návrh portálového jeřábu pro experimentální měření 

   Author: Pětník Marek; Supervisor: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Kinematické struktury integrovaného balícího paletizátoru 

   Author: Kříbala Petr; Supervisor: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh odpruženého ložiska pro zemědělské stroje 

   Author: Mrňák Miroslav; Supervisor: Syrovátka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Systém řízení předpětí ve folii 

   Author: Kult Ondřej; Supervisor: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh štípače pro vyvažeč 

   Author: Janda Martin; Supervisor: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Balička píce 

   Author: Kubát Pavel; Supervisor: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj testovacího standu převodovek kolejových vozidel 

   Author: Chmelař Jakub; Supervisor: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Optimalizace vratných stanic 

   Author: Bláha Tomáš; Supervisor: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Návrh adaptéru zavěšení na Spider 3Rider 

   Author: Petrík Vít; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Jindra Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu adaptéru mezi Spider 3Rider a komunálním zařízením. Práce se zabývá podrobným návrhem převodového ústrojí, které má za úkol převádět otáčky hnaného motoru na námi požadované otáčky. ...
  • Konstrukce zařízení pro automatické skládání kartónových krabic z nástřihů 

   Author: Štorek Jiří; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Starý František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-12-18)
   Práce je zaměřena na návrh periferie a technologickou optimalizaci stroje na skládání kartónových krabic. V rámci periferie je navrhován zásobník nástřihů a otočný zásobník formátovacích průvlaků. Dále je zpracován koncepční ...
  • Návrh mechanismu natáčení lopatek axiálních ventilátorů 

   Author: Šádek Štěpán; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Cílem diplomové práce je vytvořit konstrukční návrh mechanismu pro natáčení lopatek axiálního ventilátoru. Zájmovou skupinou jsou axiální ventilátory užívané v dolech, tunelech, metru a na jiných podobných místech, kde je ...
  • Analýza konstrukce stříhacího nástroje a experimentální zjištění střižných sil 

   Author: Hoštička Vladimír; Supervisor: Lopot František; Opponent: Marek František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-08)
   Práce se zabývá analýzou konstrukce stávajícího stříhacího nástroje. Obsahuje literární přehled zahrnující problematiku střižných nástrojů a problematiku odporové tenzometrie. Praktická část se zabývá analytickou analýzou ...
  • Přestavba lisu pro odporové svařování 

   Author: Sýkora Marek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Práce se zabývá konstrukcí jednoúčelového svařovacího přípravku pro odporové svařování automobilových tlumičů. Kromě konstrukce byl proveden návrh svařovacích parametrů a pomocí MKP simulace průchodu elektrického proudu ...
  • Redukce polygonového efektu u převodu zubovým řetězem 

   Author: Vadlejch Antonín; Supervisor: Lopot František; Opponent: Janout Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení ke snížení polygonového efektu u převodu zubovým řetězem a zavádí návrh výpočtu zubových řetězů.
  • Návrh a konstrukce mobilní zatěžovací stolice pro testování válečkových řetězů 

   Author: Čejka Luboš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá návrhem a konstrukcí mobilní testovací stolice pro testování válečkových řetězů. Pro zadaný rozsah testovaných řetězů je nutné nejprve stanovit testovací zatížení. Podle zatížení řetězů se následně navrhnou ...
  • Konstrukční úprava armatury pro nové provozní podmínky a optimalizace její hmotnosti 

   Author: Kostelecký Pavel; Supervisor: Andruš Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-14)
   Tato diplomová práce se zabývá konstrukční úpravou stávající armatury pro nové provozní podmínky a její optimalizací za účelem snížení hmotnosti. Optimalizace bude provedena za pomoci programu SolidWorks Designová studie.
  • Návrh transportního zařízení pro přepravu sportovních lodí na přehradě Orlík 

   Author: Mráz Lukáš; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh plošinového vozíku a pohonu lodního zdvihadla na přehradě Orlík. Její obsah tvoří jak řada teoretických, tak i kontrolních výpočtů vztahující se k danému zařízení. Součástí je též ...
  • Návrh konstrukce horizontálního pekařského hnětače 

   Author: Krejčí Petr; Supervisor: Berka Ondřej; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-15)
   Diplomová práce se zabývá konstrukčním návrhem a podrobným popisem horizontálního pekařského stroje sloužícího k hnětení velmi tuhých těst. Cílem práce je navrhnout konkurenceschopný, vysokoživotnostní stroj s vysokou ...
  • Návrh zařízení pro testování opotřebitelnosti materiálu 

   Author: Janoušek Milan; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Cílem diplomové práce je analýza problematiky opotřebitelnosti konstrukčních materiálů a zařízení pro testování abrazivního opotřebení. Po provedení analýzy a diskuzi se zadavatelem byl proveden návrh zařízení dle ...