Now showing items 34-53 of 162

  • Matematická a experimentální analýza integrovaného balícího paletizátoru 

   Author: Kamenický Josef; Supervisor: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Mechanické ovládání hydraulických rozvaděčů pásových rypadel 

   Author: Kujan Lukáš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kratochvíl Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-12)
   Primární náplní této diplomové práce je navrhnout náhradu hydraulického ovládání za mechanické ovládání hydraulického rozvaděče a jeho příslušných funkcí. Součástí práce je 3D model s hlavním zástavbovým výkresem sestavy. ...
  • Modelování tlakových polí válcových uložení 

   Author: Rachač Marek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Berka Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-21)
   Stále častější používání výpočtů metodou konečných prvků vytváří tlak na rozvoj znalostí výpočetních programů a na vhodnost jejich použití. Z tohoto důvodu vznikla tato práce, která je zaměřena na ověření výpočetních ...
  • Modernizace optické cesty mikroskopu SPIM 

   Author: Majer Tomáš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Čapek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací revolverového držáku objektivů pro iluminační mikroskop SPIM. V první části jsou popsány jevy geometrické a vlnové optiky a jejich vlastnosti při průchodu světla optickým ...
  • Modifikace experimentálního testovacího zařízení předepnutých ložisek 

   Author: Seyfryd Lukáš; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-11)
   Úkolem diplomové práce je upravit experimentální zařízení předepnutých ložisek podle požadavků na řízení předepínací síly a systému zatěžovacích sil. Práce obsahuje CAD model a výkresovou dokumentaci nových dílů testovacího ...
  • Modifikace rámu kombinovaného dlátového pluhu 

   Author: Čermák Vojtěch; Supervisor: Syrovátka Pavel; Opponent: Dvořák Přemysl
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-25)
   Práce pojednává o simulaci rámu kombinovaného pluhu pomocí metody konečných prvků. Součástí práce je rešerše z oblasti strojů pro zpracování půdy a postupů při určování orebních odporů.
  • Modulární systém hadicového dopravníku 

   Author: Havel Martin; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Sábl Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-06)
   Práce se zabývá vytvořením 3D parametrického modelu vertikální, horizontální a kombinované zatáčky hadicového dopravníku a základních výpočtů konstrukce. Parametry modelu se mění v závislosti na potřebné kapacitě dopravníku. ...
  • Modulární válečkový dopravník 

   Author: Petr Pavelka; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Obsahem práce je návrh modulárního válečkového dopravníku. Použití dopravníku pro mezioperační automatizovanou přepravu materiálu. Maximální zatížení dopravní tratě je 200 kg/m.
  • Možnosti testování třecích dvojic pro variátorové převodovky 

   Author: Michal Lukášek; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Tato diplomová práce se zabývá možnostmi testování třecích dvojic variátorových převodovek. Teoretická část obsahuje popis zkušebních zařízení, variátorů a způsobů testování třecích dvojic. Dále jsou obsahem práce návrhové ...
  • Návrh a analýza diskové jednotky diskového podmítače 

   Author: Křivka David; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Vondřička Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-08-03)
   Tato diplomová práce se věnuje návrhu diskové jednotky diskového podmítače a jeho pevnostní kontrole. První část práce se zabývá teorií diskového podmítání. Ve druhé části se řeší kinematika jistícího mechanismu. Třetí ...
  • Návrh a analýza třídičky olejnatých semen 

   Author: Martin Machač; Supervisor: Hoidekr Jan; Opponent: Křička Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce je věnována konstrukci a analýze třídičky olejnatých semen. První část práce je věnována teorii a seznámení se stroji požívaných ke třídění. Druhá část se týká návrhu a kontrolním výpočtům
  • Návrh a konstrukce mobilní zatěžovací stolice pro testování válečkových řetězů 

   Author: Čejka Luboš; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-12)
   Práce se zabývá návrhem a konstrukcí mobilní testovací stolice pro testování válečkových řetězů. Pro zadaný rozsah testovaných řetězů je nutné nejprve stanovit testovací zatížení. Podle zatížení řetězů se následně navrhnou ...
  • Návrh a výroba sekačky dřevního odpadu 

   Author: Štěpka Martin; Supervisor: Lopot František; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-07-31)
   Předložená diplomová práce se zabývá návrhem mobilní sekací jednotky a jejím pohonem pro větve syrového smrku do průměru 90 mm. První kapitola odkrývá dostatečně nevyužitý potenciál lesů a představuje dřevo jako plnohodnotné ...
  • Návrh adaptéru zavěšení na Spider 3Rider 

   Author: Petrík Vít; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Jindra Miloš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-19)
   Tato diplomová práce pojednává o návrhu adaptéru mezi Spider 3Rider a komunálním zařízením. Práce se zabývá podrobným návrhem převodového ústrojí, které má za úkol převádět otáčky hnaného motoru na námi požadované otáčky. ...
  • Návrh části jednoúčelového stroje určeného k testování výrobků pro měření teploty 

   Author: Pscheidt Pavel; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem části jednoúčelového stroje k testování výrobku pro měření teploty, transportem výrobku, konceptem testovací linky a konstrukcí vybraných částí linky.
  • Návrh dílenského lisu 

   Author: Michal Béza; Supervisor: Kamenický Josef; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-01-31)
   Cílem této práce je navrhnout dílenský lis dle zadaných parametrů, provést návrhové výpočty, dále vytvořit model, výkresy sestav a dílčích částí.
  • Návrh dopravních cest odpadu plnící stanice 

   Author: Ivo Meruna; Supervisor: Havlíček Martin; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce obsahuje přehled běžně používaných dopravníků na sypké materiály, možná řešení dočasného uskladnění odpadu mezi plnícími operacemi, několik různých uspořádání plnící stanice a návrhové výpočty dopravníků ...
  • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s ozubeným řemenem 

   Author: Jakub Stěhule; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce je zaměřena na vytvoření koncepčního řešení dopravníku s ozubeným řemenem pro paletkovou přepravu. Součástí práce je rešerše zadané problematiky, koncepční řešení, základní návrhové a kontrolní výpočty ...
  • Návrh hnací a vratné jednotky dopravníku s plochým řemenem 

   Author: Jan Gruber; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-26)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hnací a vratné jednotky dopravníku s plochým řemenem. Konstrukce dopravníku je navržena pomocí zadaných parametrů. Tento dopravník slouží k paletové přepravě. Práce obsahuje rešerši, ...
  • Návrh hydraulické jednotky pro ovládání nákladní plošiny 

   Author: Jakub Milan Hradecký; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Perník Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem hydraulické jednotky pro ovládání sklopné plošiny nákladních automobilů. Pohyb plošiny zajišťují přímočaré hydromotory, do kterých je přiváděna pracovní kapalina přes reverzní zubové ...