Now showing items 138-157 of 162

  • Redukce polygonového efektu u převodu zubovým řetězem 

   Author: Vadlejch Antonín; Supervisor: Lopot František; Opponent: Janout Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení ke snížení polygonového efektu u převodu zubovým řetězem a zavádí návrh výpočtu zubových řetězů.
  • Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače 

   Author: Štoček Ondřej; Supervisor: Lopot František; Opponent: Sucharda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje konstrukci pohonné jednotky, ...
  • Rekonstrukce ozařovny a modernizace experimentálního kobaltového ozařovače 

   Author: Řáda Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jelínek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Předmětem práce je konstrukční návrh pohonu výsuvu zdroje s mechanickou blokací, a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
  • Rekonstrukce podélné převíjecí řezačky materiálu 

   Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Tecl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá podélným a příčným řezáním papíru a dalších tenkých materiálů, technologiemi řezání a převíjecími stroji. Součástí práce je návrh konstrukčních úprav podélné řezačky fólie s dvojitým navíjením pro firmu ...
  • Ruční nýtovací přípravek pro rozebírání řetězů 20B - 40B 

   Author: Komárek Michal; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jindřichovský Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-13)
   V rámci diplomové práce, zpracujte konstrukční návrh formou 3D modelu a odpovídající výkresové dokumentace pro přípravek. Proveďte dimenzování a kontrolu uzlů. Vstupní data pro dimenzování zjistěte experimentální cestou. ...
  • Řešení vybraných konstrukčních uzlů přípojného vyvážeče kontejnerů PVK4 

   Author: Koška Petr; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-21)
   Ve své práci jsem se zabýval konstrukčními uzly přípojného vyvážeče kontejnerů (PVK). První hlavní úkol je provedení koncepčního návrhu kloubového spojení PVK s tažným členem. Druhý úkol je řešení matematického modelu ...
  • Simulace frikčních dvojic pomocí MKP 

   Author: Monika Rémišová; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Diplomová práce je zaměřena na frikční dvojice v trakčních převodech. Je sepsána rešerše na maziva a následně jsou vybrána vhodná maziva zvyšující třecí účinek. Je popsána metoda elastohydrodynamického mazání. Jsou vytvořeny ...
  • Stabilizace dopravního pásu v příčném směru v reálných podmínkách provozu pásových dopravníků 

   Author: Hýka Radek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   V této diplomové práci jsem se zabýval návrhem konstruce pro stabilizaci dopravníkového pásu. Dále pak úpravou měřícího stanoviště a samotným měřením provozních veličin konstrukce.
  • Studie proveditelnosti minirypadla E15 

   Author: Hnátek Jakub; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Dub Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem minirypadla Bobcat E15 jako modifikace minirypadla Bobcat E17. Návrh spočívá v rozkladu rypadla E17 na konstrukční celky, rozložení funkčních komponent stroje, identifikaci prvků pro ...
  • Systemové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla 

   Author: Wasserbauer Radek; Supervisor: Chmelař Jakub; Opponent: Vejvoda Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-06)
   V diplomové práci je navrženo systémové řešení mezivozového přechodu tramvajového vozidla zahrnující vyšetření kinematiky zvolené tramvajové jednotky, potřebných návrhových a pevnostních výpočtů a integraci mezivozového ...
  • Systém řízení předpětí ve folii 

   Author: Kult Ondřej; Supervisor: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Testování kluzných ložisek. 

   Author: Hrubý Jakub; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Tato práce se zabývá návrhem zařízení pro testování dynamicky namáhaných, radiálních kluzných ložisek a experimentálním ověřením jejich základních provozních parametrů.
  • Testování lineárních pohonů, konstrukční návrh lineární osy 

   Author: Klíma Vít; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Češpíro Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-29)
   Cílem této diplomové práce byl návrh konkurenceschopného modulárního systému lineární osy s ozubeným řemenem. Bylo navrženo několik variant systému pro různé výkony. Byla realizována výroba prototypu a ten byl následně ...
  • Testování provozních parametrů pásových dopravníků 

   Author: Machala Ondřej; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Dynybyl Vojtěch
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-20)
   Cílem diplomové práce je navrhnout a realizovat konstrukční zařízení pro testování provozních parametrů pásových dopravníků.
  • Testování tuhosti šroubových spojů stavebnicových hliníkových konstrukcí 

   Author: Kubeček Ladislav; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-18)
   Diplomová práce se zabývá návrhem testovacího zařízení pro testování tuhosti šroubových spojů stavebnicových hliníkových konstrukcí. Obsahuje dále teoretická východiska k tomu potřebná a výsledky zkušebního experimentálního ...
  • Toleranční analýza planetového variátoru - eliminace výrobních nepřesností 

   Author: Karel Baláš; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-08-27)
   Cílem diplomové práce je toleranční analýza planetového třecího variátoru z pohledu výrobních nepřesností a možností jejich eliminace. Práce obsahuje rešerši planetového soukolí a variátorů. Dále jsou v práci ukázány druhy ...
  • Univerzální přípravek pro měření torzně namáhaných válcových pružin 

   Author: Michal Chroust; Supervisor: Lopot František; Opponent: Šedivý Otomar
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce pojednává o problematice měření torzní tuhosti vinutých pružin. Obsahuje seznámení s pružinami, jejich typy, procesem jejich výroby a přehled třecích řemenových převodů se zaměřením na jejich napínání. Dále byl ...
  • Vliv výrobních nepřesností a deformací na záběrové podmínky v planetových převodovkách 

   Author: Strasser Filip; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Roško Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou záběrových podmínek v planetových převodovkách v závislosti na výrobních nepřesnostech a pružných deformacích v mechanismu.
  • Vliv změn teploty ložiska na signál doby šíření impulsů povrchových akustických vln 

   Author: Martin Ježek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování tématu vlivu změn teploty ložiska na signál doby šíření povrchových akustických vln a doplňuje předcházející výzkum týkající se monitoringu stavu mazací vrstvy valivých ložisek.
  • Vývoj stavebnicového testovacího zařízení pro modelové měření provozních vlastností tažených prvků 

   Author: Chrobák Lukáš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce se zabývá konstrukčními návrhy dvou měřících zařízení. První zařízení slouží pro testování spojů obalové fólie. Na zařízení docházelo v průběhu měření k destrukci fólie za hranou brzděného válce a tím k znehodnocení ...