Now showing items 155-162 of 162

  • Vliv výrobních nepřesností a deformací na záběrové podmínky v planetových převodovkách 

   Author: Strasser Filip; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Roško Vilém
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-20)
   Práce se zabývá problematikou záběrových podmínek v planetových převodovkách v závislosti na výrobních nepřesnostech a pružných deformacích v mechanismu.
  • Vliv změn teploty ložiska na signál doby šíření impulsů povrchových akustických vln 

   Author: Martin Ježek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce je zaměřena na zpracování tématu vlivu změn teploty ložiska na signál doby šíření povrchových akustických vln a doplňuje předcházející výzkum týkající se monitoringu stavu mazací vrstvy valivých ložisek.
  • Vývoj stavebnicového testovacího zařízení pro modelové měření provozních vlastností tažených prvků 

   Author: Chrobák Lukáš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Práce se zabývá konstrukčními návrhy dvou měřících zařízení. První zařízení slouží pro testování spojů obalové fólie. Na zařízení docházelo v průběhu měření k destrukci fólie za hranou brzděného válce a tím k znehodnocení ...
  • Vývoj testovacího standu převodovek kolejových vozidel 

   Author: Chmelař Jakub; Supervisor: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Vývoj trakčního lehátka 

   Author: Soukup Jiří; Supervisor: Dynybyl Vojtěch; Opponent: Pospíchal Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-06)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem trakčního lehátka. Jsou zde popsány obvyklé terapie a někteří výrobci trakčních systémů. Kromě samotného návrhu lehátka jsou v diplomové práci provedeny výpočty pevnostní a kinematické.
  • Zařízení pro podélnou manipulaci překládání kontejneru 

   Author: Iška Marek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Cílem této diplomové práce je provést návrh konceptu zařízení, které bude zařazeno do procesu překládání kontejnerů se směsným komunálním odpadem. V práci jsou představeny varianty konstrukčních uzlů a komponent manipulačních ...
  • Zařízení pro příčnou manipulaci překládání kontejneru 

   Author: Kálecký Martin; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Hoidekr Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Práce obsahuje popis odpadového hospodářství, stanic pro překládání odpadu a běžné manipulační metody s kontejnery odpadu. Dále je popsáno několik koncepčních návrhů přemostění mezi manipulačním vozem a železničním vozem. ...
  • Zkušební zařízení pro testování kuželových ozubených kol 

   Author: Vosyka Jakub; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-07-06)
   Tato práce pojednává o návrhu elektricky uzavřeného zkušebního okruhu pro testování kuželových ozubených kol. Jedná se o experimentální stanoviště, na kterém je možné testovat kuželová kola různého materiálu, převodového ...