Now showing items 122-141 of 162

  • Optická třídička semen 

   Author: Nedbálek Tomáš; Supervisor: Starý František; Opponent: Horký Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Práce na téma optická třídička semen se zabývá vytvořením funkčního modelu průmyslových třídících optických strojů. Tento model byl sestaven s cílem co nejnižších pořizovacích nákladů. Třídění je zaměřeno na slunečnicová ...
  • Optimalizace konstrukčního řešení tunelových pásových dopravníků 

   Author: Holman Jiří; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-16)
   Hlavní náplní práce je návrh řešení umožňující snížení poloměru trasy dopravníku a sekundárně průzkum možností snížení prašnosti návratové větve dopravníku. Práce obsahuje souhrn teorie o dopravnících, přehled vybraných komponent ...
  • Optimalizace rámu světelné věže LS V9 

   Author: Balhárek Vladimír; Supervisor: Malý Pavel; Opponent: Moravec Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-10)
   Práce pojednává o návrhu snížení hmotnosti rámu světelné věže, o provedení analýz rámu, zjištění hmotností a pevností stávajícího rámu. Je zpracováno několik variant úpravy rámu tak, aby byl jeho materiál co nejlépe využit ...
  • Optimalizace stávajících částí a návrh dílčích uzlů vzorkovače VV5 

   Author: Ledvinka Zbyněk; Supervisor: Janda Martin; Opponent: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Diplomová práce se zabývá optimalizací stávajících částí a návrhem dílčích uzlů vzorkovače VV5, mezi které patří slučovač, rotační podavač, klapka na výstupu z cyklonu a návrh nosníku pojezdu. Na úvod práce byla vypracována ...
  • Optimalizace vratných stanic 

   Author: Bláha Tomáš; Supervisor: Malý Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum., 2013-10-01)
  • Parametricky řešený konstrukční návrh stavebnicového gravitačního válečkového dopravníku vč. podpěr. 

   Author: Dubecký Lukáš; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce řeší parametrický konstrukční návrh stavebnicového gravitačního válečkového dopravníku včetně podpěr pro přepravu kusového materiálu s nosností 50 kg, šířkou od 100 mm do 1000 mm a délkou modulu ...
  • Pásový dopravník pro paletovou přepravu s ozubeným řemenem 

   Author: Pěnička Radek; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-30)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem pásového dopravníku pro paletovou přepravu s ozubeným řemenem. Součástí práce je rešerše konstrukčních řešení dopravníků pro paletovou přepravu. Práce se dále zabývá popisem jednotlivých ...
  • Pevnostní analýza přepravníku na sypké hmoty 

   Author: Štádler Marek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Petr Karel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-27)
   Cílem této práce je definovat účinky sypkého materiálu na stěnu přepravníku, dále pak z pracovního cyklu přepravníku určit krajní stavy zatížení konstrukce a následně provést MKP analýzu stávající konstrukce cisterny ...
  • Pohony pásových dopravníků 

   Author: Kotek David; Supervisor: Mrázek Jiří; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-28)
   Diplomová práce je zaměřena na návrh kuželočelní převodovky pro pásový dopravník. Cílem je vypracovat rešerši zaměřenou na pohon a konstrukci pásových dopravníků a provést koncepční návrh převodovky dle zadaných parametrů.
  • Pomocný mobilní manipulátor pro ukládání balíků na europaletu 

   Author: Flejberk Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Fuxa Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Diplomová práce vznikla za účelem navrhnout mobilní manipulátor, který usnadní práci obsluze stroje při rovnání kartonových krabic na europaletu. V úvodu je zpracován průzkum trhu z hlediska dostupných technologií pro ...
  • Posouzení konstrukčních řešení otoče nakládacího jeřábu 

   Author: Šíma Daniel; Supervisor: Uhlíř Roman; Opponent: Bečka Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-07-27)
   Tato diplomová práce se zabývá různými principy otáčení vyvážecích jeřábů a jejich vlastnostmi. Porovnává výrobu hlavního dílu skříně svařováním a odléváním. Zabývá se také možností výroby nové otoče.
  • Poziční jednotka pro transportní systém paletových dopravníků 

   Author: Adam Čížek; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá navržením pozičních jednotek a problematikou s tím spojenou. Na začátku práce je rešerše typů pozičních jednotek a jejich komponent. V další části této práce jsou navrženy dvě poziční jednotky. ...
  • Problematika loupání olejnatých semen 

   Author: Pavlíčko Jan; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Uhlíř Roman
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-08)
   Diplomová práce se zabývá problematikou loupání olejnatých semen, jako jsou slunečnicová, bavlníková a konopná. Práce zkoumá konvenční i nekonvenční způsoby loupání a na základě třecí metody je navrženo ruční experimentální ...
  • Problematika ozubených kol z polymerů 

   Author: Milan Boštička; Supervisor: Petr Karel; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá problematikou ozubených kol z polymerů, popisuje možnosti použití, zlepšení geometrie a způsoby porušení těchto kol. Dále jsou popsány polymery vhodné pro plastové ozubení a možnosti testování ...
  • Přestavba lisu pro odporové svařování 

   Author: Sýkora Marek; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Kanaval Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Práce se zabývá konstrukcí jednoúčelového svařovacího přípravku pro odporové svařování automobilových tlumičů. Kromě konstrukce byl proveden návrh svařovacích parametrů a pomocí MKP simulace průchodu elektrického proudu ...
  • Příčný přejezd pro transportní systém paletových dopravníků 

   Author: Ondřej Svoboda; Supervisor: Cézová Eliška; Opponent: Mrázek Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukce zdvihací jednotky příčného přejezdu pásového dopravníku a problematikou, která je s tím spojena. Nejprve se věnuje rešerši dopravníků, poté konstrukčnímu návrhu a na závěr ...
  • Redukce polygonového efektu u převodu zubovým řetězem 

   Author: Vadlejch Antonín; Supervisor: Lopot František; Opponent: Janout Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-09)
   Diplomová práce se zabývá návrhem konstrukčního řešení ke snížení polygonového efektu u převodu zubovým řetězem a zavádí návrh výpočtu zubových řetězů.
  • Rekonstrukce a modernizace zakružovačky pomocného odpařovače 

   Author: Štoček Ondřej; Supervisor: Lopot František; Opponent: Sucharda Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-23)
   Diplomová práce je zaměřena na rekonstrukci a modernizaci zakružovačky pomocného odpařovače. V úvodu je zpracována teorie ohýbání-zakružování a současný stav zakružovačky. Nadále se práce věnuje konstrukci pohonné jednotky, ...
  • Rekonstrukce ozařovny a modernizace experimentálního kobaltového ozařovače 

   Author: Řáda Jan; Supervisor: Lopot František; Opponent: Jelínek Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-28)
   Předmětem práce je konstrukční návrh pohonu výsuvu zdroje s mechanickou blokací, a to včetně výrobní výkresové dokumentace s přímou vazbou na praxi.
  • Rekonstrukce podélné převíjecí řezačky materiálu 

   Author: Hanyš Ondřej; Supervisor: Dub Martin; Opponent: Tecl Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-08-31)
   Tato práce se zabývá podélným a příčným řezáním papíru a dalších tenkých materiálů, technologiemi řezání a převíjecími stroji. Součástí práce je návrh konstrukčních úprav podélné řezačky fólie s dvojitým navíjením pro firmu ...