Recently added

Now showing items 1-20 of 70

  • Řízení dopravníku v systému automatického rozvrhování výroby 

   Author: Vojtěch Outlý; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Burget Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Jako praktická část diplomové práce je vytvořeno řízení pro inteligentní dopravníkový systém, tedy automatizované ovládaní linky i vozíků a jejich monitorování v systému. Práce dokumentuje současný stav dopravníkového ...
  • Vláknový endoskop 

   Author: Uliana Finaeva; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Šmejkal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Diplomová práce je součástí projektu nazvaného Oftalmologický endoskop Ústavu přístrojové a řídicí techniky ČVUT v Praze. Vyvíjený přístroj je výjimečný malým průměrem sondy a současně spojením více funkcí v jedné rukojeti. ...
  • Sonda očního endoskopu 

   Author: Petr Zvolánek; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Šmejkal Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-29)
   Tato diplomová práce se zabývá možnými konstrukcemi a sterilizačními metodami pro oftalmologické endoskopy. Je navržen sterilizační postup pro konstrukci vznikající souběžně s touto prací. Dále jsou studovány mechanické ...
  • Návrh a implementace systému zabezpečení prostoru částicového urychlovače 

   Author: Martin Libenský; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Krist Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem a realizací systému řízení a zabezpečení urychlovače částic Mikrotron MT25. V práci je popsán postup analýzy požadavků na zabezpečení z hlediska ochrany před ionizujícím zářením a ...
  • Dynamické modelování procesu hvozdění sladu v prostředí Matlab a Simulink 

   Author: Yan Shchankin; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Kessler Kilian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-23)
   Hlavním cílem této práce je simulace závěrečné fáze procesu sladování - hvozdění. K tomuto účelu je v práci analyzován a následně použit model jednolískového kruhového hvozdu v Simulinku (model vlastní společnost Bühler). ...
  • Zařízení pro konkurenční ovládání laboratorního modelu 

   Author: Jan Riedl; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem zařízení umožňujícího konkurenční přístup dvojice řídicích systémů (PLC a měřící karta) k jednomu řízenému zařízení (laboratorní model). Cílem práce je zhotovení prototypu, dokumentace ...
  • Laboratorní model delta robota 

   Author: Rodrigo Rafael Pinheiro Pereira; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   This thesis had the aim to design a delta robot that is able to pick and place objects. The central controller used in this project was an Arduino Mega 2560; this controller is responsible for the movement of the motors. ...
  • Identifikace parametrů a návrh filtru repetitivního regulátoru procesu válcování za tepla 

   Author: Can Kutlu Yuksel; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Fišer Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   U výrobků válcoven za tepla se vyskytují periodické povrchové defekty v důsledku inherentní excentricity přítomné ve válcích. Tyto vady lze považovat za periodické rušení systému. Pro odstranění těchto závad je zkoumán ...
  • Řízení a vizualizace pro aplikaci speciálních pneumatických pohonů s využitím ventilových terminálů 

   Author: Burak Susam; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   ANNOTATION Title: Control and Visualization of the Pneumatic Drives Application Using Valve Terminals. Aim: Designing a sequence, simulating it, building a part of it and debugging it in the real world, visualizing a part ...
  • Návrh a realizace laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry 

   Author: Vítězslav Novák; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Cílem je navrhnout, vyrobit a otestovat vhodnou konstrukci a senzoriku laboratorní soustavy modelu kvadrokoptéry, který bude mít jeden stupeň volnosti v horizontálním směru. Na zařízení bude volně zavěšeno závaží a pohyb ...
  • Detekce chodců v obrazech pro potřeby autonomních vozidel 

   Author: Di Yang; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   With the rapid development of the world's economy, the number of vehicles is constantly increasing. Due to the driver's subjective error, traffic accidents occur frequently, which seriously threatens the life and safety ...
  • Detekce oscilací v signálech získaných ze systémů techniky prostředí budov 

   Author: Michal Kuchař; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Široký Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Diplomová práce se zabývá analýzou dat a detekcí poruch ze systému techniky prostředí budov. Klíčovým jevem pro vyhodnocení poruchy jsou oscilace v datech. Práce analyzuje oscilace binárních dat i diskrétně naměřených dat ...
  • Řídicí strategie pro arbitrážní obchody v kryptoměnách 

   Author: Sergey Tamarovskiy; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato práce je zaměřena především na obchodování kryptocyrrence mezi různými exhnangers, které poskytují vysokou bezpečnost, spolehlivost a tzv. API. V současné době existují situace, kdy se ve stejné instanci obchoduje ...
  • Elektronika a řídicí systém pro laserovou řezačku 

   Author: Haneen Farman Mohamed Mubarak; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Kobrzek Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato diplomová práce se zabývá přeměnou starého PCB plotru na automatizovaný laserový řezací stroj. Hlavním úkolem bude modernizace mechaniky, konfigurace, a také instalace u elektroniky a řídícího systému. Pohyb os je ...
  • Strategie řízení bezkartáčových DC motorů 

   Author: Shawn Moses Cardozo; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Švandrlík Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá strategiemi řízení, které jsou dostupné pro bezkartáčové DC motory, a které mohou být použity pro řízení rychlosti pohonů elektrických vozidel. Úkolem práce je studium rozličných řídicích ...
  • Adaptivní predikce korekčních faktorů válcovacích sil 

   Author: Adam Peichl; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Bukovský Ivo
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato práce se zabývá predikcí korekčních faktorů silových a momentových parametrů pro válcování kovů získaných matematickým modelem, což vede ke zvýšení přesnosti celého procesu. Cílem práce je návrh softwarového řešení, ...
  • Naklápěcí robotický manipulátor 

   Author: David Janouch; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Studenovský Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Teoretická část této diplomové práce se zaobírá historií manipulátorů a jednotlivými druhy manipulátorů. Rozděleni jsou podle kinematické struktury na manipulátory sériové a paralelní. Dále jsou zde popsány jednotlivé druhy ...
  • Laboratorní model elektromotoru s aktivními magnetickými ložisky 

   Author: Jaroslav Petráš; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Lettl Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   V teoretické části se práce zaměřuje na historii a popis aktivních a pasivních magnetických ložisek a bezkartáčových stejnosměrných motorů. Dále je v konstrukční části popsán vývoj modulové koncepce zařízení sestávající z ...
  • Řízení aktivního radiálního magnetického ložiska 

   Author: Jan Krofta; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Huzlík Rostislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem řízení laboratorního modelu aktivního magnetického radiálního ložiska. V teoretické části je ve stručnosti shrnut aktuální stav problematiky magnetických ložisek. Jsou popsány jejich ...
  • Reléová identifikace pro PLC Tecomat Foxtrot 

   Author: Hornychová Alžběta; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-20)
   V rámci této práce byly pro PLC Tecomat Foxtrot napsány skripty reléové zpětnovazební identifikace podle tří různých metod. Při volbě metod byl kladen důraz na jednoduchost měření a následných výpočtů. První z použitých ...