Now showing items 1-20 of 119

  • Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací Airbagu 

   Author: Petr Písařík; Supervisor: Denk Petr; Opponent: Heřmanová Jolana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem polo/automatického polohovacího systému pro filmování aktivací airbagů. Automatizací současného procesu manuálního nastavování kamer, dojde ke zvýšení kvality a produktivity airbagových ...
  • Návrh bezpečnostní závěrky pro laserový svazek 

   Author: Ebrar Yucel Odabas; Supervisor: Čáp Jiří; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   This thesis examines the absorption of a laser beam whose parameters such as wavelength, stroke, pulse duration, operation time have been defined before. The size limits of the safety shutter to be used for the absorption ...
  • Zařízení pro seřizování drátořezu na střed otvoru 

   Author: Martin Procházka; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se věnuje justáži drátu drátořezu na střed předvrtaného otvoru. V rámci práce je řešen justážní algoritmus a jeho aplikace na školním EDM stroji. Součástí je doplnění školního zařízení o naklápěcí osu.
  • Realizace CMM stanice s využitím kamery 

   Author: Jiří Procházka; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   S rostoucí produkcí průmyslových výrobků roste i potřeba optimalizace a efektivita s ní spojené. Platí to i v oblasti metrologie a CMM (Coordinate measuring machine) strojů, které jsou hojně využívány pro rozměrovou kontrolu ...
  • Kategorizace produktů pomocí strojového učení 

   Author: Roman Dušek; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Špatně zařazené produktu nejen ovlivňují zákaznickou zkušenost na stránkách webových obchodů, ale také vytváří problémy při vytváření systémů pro doporučování a hledání. V této práci otestuji několik různých modelů založených ...
  • Automatizace testování SW v prostředí SAP 

   Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Polena František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá především SW určeným k automatizaci testování v prostředí SAP a zároveň testováním samotným. V teoretické části je zaměřena na teorii testování a následnou automatizaci testování. Na teorii ...
  • Řízení zobecněného jednoúčelového stroje se třemi pneumatickými pohony 

   Author: Pavel Abraham; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením zobecněného jednoúčelového stroje. Cílem bylo seznámení se s portfoliem Siemens SIMATIC PLC a návrhem řízení pomocí S7-1200, návrhem vizualizace pomocí WinCC a odladění pomocí S7-PLCSIM. ...
  • Možnosti realizace interferenčního spektrometru 

   Author: Pavel Blažek; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem interferenčního spektrometru s Fourierovou transformací s ohledem na hysterezní chování piezoposuvu pohyblivého zrcátka v Michelsonově interferometru. Práce je členěna do dvou hlavních ...
  • Návrh a vývoj systému chytrého senzoru s využitím platformy MicroPython 

   Author: Martin Vitoušek; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá kompletním návrhem a vývojem prototypu chytrého senzoru pro projekt firmy Kyvit s.r.o. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření jednoduchého, modulárního a cenově dostupného senzorického systému s ...
  • Robotická noha s proměnlivou dynamikou paralelního mechanismu 

   Author: František Kráčmar; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato práce se zabývá implementací robotické nohy s paralelním mechanismem. Jsou popsána vylepšení mechanické konstrukce, která vychází z veřejně dostupného modelu ze Stanfordské univerzity. Práce se také zabývá implementací ...
  • Identifikace modelů z dat pomocí metod řídké identifikace nelineární implicitní dynamiky 

   Author: Kryštof Bystřický; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Problém získávání matematických modelů popisujících chování určité soustavy je aktuální napříč mnoha odvětvími. Model soustavy může být vytvořen využitím prvotních fyzikálních principů modelovaného systému, zde je však ...
  • Optimalizace parametrů vybraných regulátorů použitím GEA 

   Author: Petr Siblík; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Saldanha Adrian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomoví práce je věnována problematice nalezení optimálního nastavení parametrů diskrétních regulátorů. V teoretické části jsou nastíněny způsoby optimalizace a je zde vysvětlen naváděný evoluční algoritmus (Guiding ...
  • Inovace řízení pneumatického lisu - digitální pneumatika 

   Author: Filip Šrámek; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Teoretická část této diplomové práce jevěnována rešerši digitální pneumatice, kte-rou zastupuje produkt Festo Motion Ter-minal od společnosti Festo a komunikač-nímu protokolu OPC UA, jakožto novémua progresivnímu komunikačnímu ...
  • Univerzální pneumatický lisovací přípravek – digitální pneumatika 

   Author: Ladislav Červinka; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato diplomová práce se zabývá digitalizovanou pneumatikou a pneumatickými ventilovými terminály. Cílem bylo seznámení se s danou tématikou a zhotovení aplikace řízení pomocí Festo Motion Terminal VTEM (FMT) a ventilů VEVM, ...
  • Teach-in algoritmus pro PLC 

   Author: Stanislav Linhart; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Práce se zabývá integrací teach-in algoritmu pomocí objektově orientovaného programování v jazyce structured text (IEC 61131-3). Pro řízení používá programovatelný logický kontrolér UniPI Axon, který poskytuje otevřenou ...
  • Předpovídání časových sérií s využitím rekurentních neuronových sítí 

   Author: Ondřej Bimka; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Hlavním úkolem diplomové práce "Předpovídání časových sérií s využitím rekurentních neuronových sítí" je natrénovat modely na časových sériích dat, které se následně porovnávají a využijí v aplikaci.
  • Aplikace pro Industrial Edge 

   Author: Jakub Znamenáček; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Obsahem této diplomové práce je vývoj backendu aplikace pro systém Industrial Edge v programovacím jazyce Java. Tato aplikace je určena pro monitorování lisovacího procesu prostřednictvím protokolu OPC UA a zajišťuje detekci ...
  • Aplikace metod prediktivní údržby a plánování výroby 

   Author: Jan Slabý; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato diplomová práce se zabývá vývojem prediktivní aplikace pro podporu údržby výrobních linek v oblasti potravinářského průmyslu. V první části práce je provedena rešerše jednotlivých přístupů údržby průmyslových zařízení ...
  • Průmyslová webová aplikace IoT pro monitorování charakteristik motorů 

   Author: Sami Jradi; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Thieman Sebastian
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   Základem této práce je vývoj podpůrné serverové aplikace (back-end), monitorující charakteristiky motorů v oblasti průmyslového IoT (internetu věcí). Účelem této podpůrné aplikace je přijímat změřená data, jako je rychlost, ...
  • Didaktické úlohy v jazyku GRAFCET pro virtuální PLC (Programovatelný Logický Automat) v softwarovém prostředí FluidSIM® 

   Author: Aydin Elbirlik; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-25)
   V tomto projektu bylo uvedeno 8 obvodů s různými sekvencemi. Pro řízení a simulace obvodů, byl použit jazyk GRAFCET ve fluidním prostředí. S tímto nástrojem bylo možné jemné ovládání a snadné úpravy. Také výsledky byly ...