Now showing items 1-20 of 154

  • Vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety s vývojovou deskou PYNQ-Z2 

   Author: Tomáš Buriánek; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na vytvoření vektorového řízení synchronního motoru s permanentními magnety (PMSM) Teknic M-2310P-LN-04K na vývojové desce PYNQ-Z2. Práce také popisuje princip fungování programovatelných ...
  • Navigace zemědělského robota v ovocném sadu 

   Author: Pavel Grebennikov; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato práce se zaměřuje na implementaci konceptu Zemědělství 4.0 v ovocném sadu. Klíčovým prvkem je zde fúze senzorů zahradního robota pro tvorbu robotické mapy. Teoretická část se zaměřuje na popis konceptu Zemědělství 4.0 ...
  • Rozšíření aplikace pro monitorování dostupností zařízení na síti 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2024-02-01)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na rozvoj a implementaci rozšíření aplikace pro monitorování dostupnosti zařízení na síti. Práce začíná teoretickým základem, pokrývajícím základy síťové komunikace a bezpečnosti, a následně ...
  • Dotykové grafenové senzory tlaku pro robotické a průmyslové aplikace 

   Author: Daniel Řehák; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá speciálním senzorem vyvinutým na Akademii věd ČR. Čidlo je vytvořeno užitím grafenového aerogelu a~vykazuje slibné vlastnosti vhodné pro užití v oblasti robotiky. Na rozdíl od jiných senzorů ...
  • Aplikace metod strojového vidění a strojového učení pro vývoj modelu a simulaci autonomně řízeného vozidla 

   Author: Omar Alif Abdelhakim Allam; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Vitoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   V této práci prozkoumáme vyvíjející se doménu autonomního řízení a ponoříme se do metodik strojového učení. Primárně se zaměřujeme na základní principy Deep Neural Networks (DNN) a specializovanou architekturu konvolučních ...
  • Vliv volby modulační techniky na ztráty v elektromotoru 

   Author: Lenka Cécile Mušková; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se zaobírá technikami modulace napětí. Rešerše se věnuje ztrátám ve střídači a v synchronním motoru s permanentními magnety s důrazem na harmonické ztráty a veličiny, které je ovlivňují. Prostor je věnovám i již ...
  • Konstrukce a řízení robotického ramena 

   Author: Jiří Kasal; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce se zabývá návrhem konstrukce a řízení robotického ramene s 6 stupni volnosti. Součástí je také návrh cykloidních převodovek pro jednotlivé klouby ramene. Pro řízení je využita vývojová deska STM32 Nucleo, pro kterou ...
  • 3D tisk elektrických strojů 

   Author: Mohamad Ghaith Almasri; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Navrátil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato práce představila technologický přehled o možnosti 3D tisku elektrických strojů, jako jsou transformátory a motory. Metoda vytlačování pasty z více materiálů pro 3D tisk EM komponentů byla navržena, postavena a testována ...
  • Detekce plovoucích objektů na moři pomocí metod strojového učení 

   Author: Jakub Hodek; Supervisor: Peichl Adam; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato diplomová práce se zabývá detekcí plovoucích objektů na hladině. V první části je provedena rešerše možných algoritmů pro detekci objektů, zejména pomocí metod strojového učení. V druhé části práce je vytvořen trénovací ...
  • Robotický manipulátor 

   Author: Jan Mohelník; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Zicha Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá sestrojením robotického manipulátoru, který má možnosti pohybu se svým koncovým nástrojem ve třech stupních volnosti, což jsou typicky směry označované souřadnicemi X, Y, Z. Tento manipulátor je vybaven ...
  • Modernizace spektrometru Specord M42/400 - řízení 

   Author: Lukáš Bláha; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Spektrofotometr slouží k vyhodnocování vlnového spektra záření, které prochází měřeným objektem. Využívá se například v chemii pro určení složení a koncentrace sloučenin. Tato diplomová práce se zabývá modernizací porouchaného ...
  • Vývoj elektrické trakční části hybridní studentské formule 

   Author: Martin Hazdra; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato práce se zabývá implementací elektrické trakce do původně čistě spalovacího vozu v soutěži formula student. Jsou popsány elektrické pohony, jejich konstrukční prvky a parametry. Jsou rozebrány způsoby skladování ...
  • Modernizace spektrometru Specord M42/400 - hardware 

   Author: Jan Benda; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá modernizací spektrometru Specord M42/400. Tyto spektrometry byly vyráběny v osmdesátých letech dvacátého století firmou Carl Zeiss Jena. Spektrometr byl již nefunkční, a proto bylo nutné začít ...
  • Vnitřní lokalizace objektů v průmyslové prostředí 

   Author: Pavlína Šťastná; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Zajíc Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Cílem této diplomové práce je použití lokalizačního systému ve výrobní hale. Objektem lokalizace je slévarenské nářadí, které se vyrábí v mladoboleslavské Škoda Auto a.s. V rámci práce byla nejprve provedena rešerše v ...
  • Návrh a vlastnosti membránové optiky 

   Author: Matúš Daubner; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Kunc Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Diplomová práca sa zaoberá rešeršou membránových prvkov vhodných pre optické účely, ktoré sú použiteľné ako tlakom riadený optický prvok. Zvolený optický prvok je následnej testovaný pomocou navrhnutého a zrealizovaného ...
  • Multiplatformní aplikace pro vizualizaci informací o dostupnosti vzdálených online služeb 

   Author: Martin Cé; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Cílem této práce je vytvoření aplikace, která umožní snadný a zabezpečený přístup k datům uloženým na serveru. Na serveru probíhá proces sledování dostupnosti testovaných vzdálených serverů v uživatelem daných intervalech. ...
  • Monitorování průmyslového HMI pomocí strojového vidění 

   Author: Jakub Horák; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Fačkovec Boris
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Tato práce navrhuje rámec pro sledování prvků rozhraní člověk-stroj (HMI), který řeší omezenou digitalizaci ve výrobě. Práce zavádí sjednocující přístup kombinující metody strojového učení a klasického počítačového vidění. ...
  • Předpovídání časových řad v městské dopravě pomocí RNN LSTM 

   Author: Martin Křeček; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   This diploma thesis focuses on the development of a comprehensive forecasting system for urban mobility, with a specific emphasis on parking occupancy and public transport delays. Robust data collection and preprocessing ...
  • Autonomizace robotické platformy 

   Author: Martin Hasal; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-22)
   Práce se zabývá autonomizací upraveného šestikolového robota založeného na projektu ExoMy. Řídicí jednotkou je  Nvidia Jetson, k řízení je využit The Robot Operating System (ROS). Cílem autonomizace je úspěšná lokalizace ...
  • Autonomní řízení modelu vozidla 

   Author: Prem Wongsagoon; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Toupal Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Hlavním cílem této práce je vytvořit auto, které dokáže řídit autonomně bez jakýchkoliv zásahů člověka. Aby to bylo možné, tato práce se bude muset zaměřit na klíčový komponent, díky kterému auto řídí autonomně, což je ...