Now showing items 1-20 of 129

  • Algoritmy mapování neznámém prostředí pro mobilního robota TurtleBot3 

   Author: Kirill Rassudikhin; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Hlavním cílem této diplomové práce je vyzkoumat, implementovat, otesto-vat a porovnat alespoň 3 algoritmy mapování v neznámém prostředí pro robota Turtle-bot3. Algoritmy musí zajistit autonomní mapování. Teoretická část ...
  • Návrh regulátoru pro zlepšení příčné dynamiky vozidla 

   Author: Ondřej Velínský; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Skopec Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Se současným rozvojem elektromobility přichází i nové možnosti a požadavky na asistenční a bezpečnostní systémy vozidel. Tato práce si klade za cíl navrhnout systém pro úpravu a stabilizaci boční dynamiky elektrického vozu ...
  • Vlastnosti 3D výtisků z resinu 

   Author: Martina Tvrzická; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Diplomová práce se věnuje zjištění vlastností 3D výtisků z resinu vytištěných pomocí technologie MSLA. Jejím cílem je zjistit rozměrovou přesnost, smrštění a modul pružnosti u vytištěných vzorků z resinu. Na základě ...
  • Sestava odkláněče svazku 

   Author: Jeeva Paneer Selvam; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Macúchová Karolina
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce se zabývá konverzí stávajícího jednosměrného rozdělovače paprsků na automatizovaný se třemi směrovými přenosy paprsku. Hlavními úkoly bude upgrade opto mechaniky na zrcátko a instalace řídicího systému. Pohyb ...
  • Řidicí systém a elektronika pro 2,9kW hybridní multikoptéru 

   Author: Kengo Nagashima; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce popisuje řídicí systém a výkonovou elektroniku pro multikoptéru se synchronním generátorem s permanentními magnety. Multikoptéra je napájena bateriově, generátor je poháněný 2.9kW spalovacím motorem. Hybridní ...
  • Bezsenzorové vektorové řízení synchronního motoru s permanentními magnety realizované na DSP 

   Author: Simon Kalombo; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem bezsenzorového vektorového řízení synchronních motorů s permanentními magnety (PMSM). V úvodní části se věnuje rešerši týkající se bezsenzorových algoritmů. Algoritmus bezsenzorového ...
  • Holografický mikroskop 

   Author: Ondřej Včelák; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Lobaz Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Jednou z metod asistované reprodukce je takzvaná in vitro fertilizace. Vajíčka jsou oplodněna mimo tělo ženy a vzniklá embrya jsou poté uložena v kultivačním prostředí uvnitř inkubátoru. Růst a vývoj embryí je následně ...
  • Úlohy pro virtuální laboratoř v JavaScriptu 

   Author: Martin Hubáček; Supervisor: Vrána Stanislav; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   V diplomové práci je popsán postup přetvoření a aktualizace virtuálních úloh z fakultního webu http://vlab.fs.cvut.cz/. Původní úlohy jsou psané v jazyce Java a spouštěny v samostatných appletech, které již nemají podporu ...
  • Rozpoznávání unikátního označení vývalků pomocí strojového vidění 

   Author: Karel Riedl; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Předmětem této diplomové práce je návrh a vývoj stanoviště automatického kamerového rozpoznání unikátního identifikátoru hutního polotovaru - sochoru. V rámci této diplomové práce je navrhnuto optické pracoviště a návrh a ...
  • SMTP Proxy server pro zabezpečené odesílání zpráv 

   Author: Vít Bartes; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Vitoušek Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato diplomová práce se zaměřuje na vývoj SMTP proxy serveru pro bezpečnou emailovou komunikaci. Je v ní provedena rešerše aktuálního stavu technologií elektronické pošty. Práce se také zaměřuje na bezpečnost elektronické ...
  • Návrh polo/automatického polohovacího kamerového systému pro filmování aktivací Airbagu 

   Author: Petr Písařík; Supervisor: Denk Petr; Opponent: Heřmanová Jolana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem polo/automatického polohovacího systému pro filmování aktivací airbagů. Automatizací současného procesu manuálního nastavování kamer, dojde ke zvýšení kvality a produktivity airbagových ...
  • Návrh bezpečnostní závěrky pro laserový svazek 

   Author: Ebrar Yucel Odabas; Supervisor: Čáp Jiří; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   This thesis examines the absorption of a laser beam whose parameters such as wavelength, stroke, pulse duration, operation time have been defined before. The size limits of the safety shutter to be used for the absorption ...
  • Zařízení pro seřizování drátořezu na střed otvoru 

   Author: Martin Procházka; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato diplomová práce se věnuje justáži drátu drátořezu na střed předvrtaného otvoru. V rámci práce je řešen justážní algoritmus a jeho aplikace na školním EDM stroji. Součástí je doplnění školního zařízení o naklápěcí osu.
  • Realizace CMM stanice s využitím kamery 

   Author: Jiří Procházka; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   S rostoucí produkcí průmyslových výrobků roste i potřeba optimalizace a efektivita s ní spojené. Platí to i v oblasti metrologie a CMM (Coordinate measuring machine) strojů, které jsou hojně využívány pro rozměrovou kontrolu ...
  • Kategorizace produktů pomocí strojového učení 

   Author: Roman Dušek; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Špatně zařazené produktu nejen ovlivňují zákaznickou zkušenost na stránkách webových obchodů, ale také vytváří problémy při vytváření systémů pro doporučování a hledání. V této práci otestuji několik různých modelů založených ...
  • Automatizace testování SW v prostředí SAP 

   Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Polena František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá především SW určeným k automatizaci testování v prostředí SAP a zároveň testováním samotným. V teoretické části je zaměřena na teorii testování a následnou automatizaci testování. Na teorii ...
  • Řízení zobecněného jednoúčelového stroje se třemi pneumatickými pohony 

   Author: Pavel Abraham; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Tato diplomová práce se zabývá řízením zobecněného jednoúčelového stroje. Cílem bylo seznámení se s portfoliem Siemens SIMATIC PLC a návrhem řízení pomocí S7-1200, návrhem vizualizace pomocí WinCC a odladění pomocí S7-PLCSIM. ...
  • Možnosti realizace interferenčního spektrometru 

   Author: Pavel Blažek; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato diplomová práce se zabývá návrhem interferenčního spektrometru s Fourierovou transformací s ohledem na hysterezní chování piezoposuvu pohyblivého zrcátka v Michelsonově interferometru. Práce je členěna do dvou hlavních ...
  • Návrh a vývoj systému chytrého senzoru s využitím platformy MicroPython 

   Author: Martin Vitoušek; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce se zabývá kompletním návrhem a vývojem prototypu chytrého senzoru pro projekt firmy Kyvit s.r.o. Hlavní myšlenkou projektu je vytvoření jednoduchého, modulárního a cenově dostupného senzorického systému s ...
  • Robotická noha s proměnlivou dynamikou paralelního mechanismu 

   Author: František Kráčmar; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato práce se zabývá implementací robotické nohy s paralelním mechanismem. Jsou popsána vylepšení mechanické konstrukce, která vychází z veřejně dostupného modelu ze Stanfordské univerzity. Práce se také zabývá implementací ...