Now showing items 1-20 of 140

  • Kontaktní měření geometrie povrchů 

   Author: Patrik Kopecký; Supervisor: Denk Petr; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato bakalářská práce se zabývá kontaktním 3D měření geometrie povrchů. Za pomoci kontaktních souřadnicových strojů zvaných CMM. Zabývá se typy těchto strojů, možnými dotyky využitými k měření, kompenzací chyb doteku a ...
  • Autonomní sněhová fréza - návrh konceptu 

   Author: Daniel Nigrin; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Simeunovič Goran
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem autonomní sněhové frézy. Teoretická část se zabývá koncepčním návrhem frézy. Návrh se skládá z návrhu podvozku, volby senzorů, technologie pohonu, akčních členů, akumulátorů a algoritmů. ...
  • Implementace Průmyslu 4.0 

   Author: Saradha Tharusha Desilva Karunanayakage; Supervisor: Kellner Tomáš; Opponent: Kotouček Miroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na implementaci Průmyslu 4.0 do stávající známé společnosti s výrobou žáruvzdorných materiálů. Začíná stručnou historií výroby a je zde představen koncept Průmyslu 4.0. Diplomová práce se ...
  • Optická soustava pro tvarování laserového svazku 

   Author: Yaman Mohammad Saleh Sanajleh; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Cílem této práce je prozkoumat techniky, kterými můžeme tvarovat laserový svazek, a jednu z nich otestovat. Společným použitím optiky a mechaniky jsme schopni vytvořit metodu tvarování tak intenzivního paprsku světla. ...
  • Domácí automatizace s Arduinem 

   Author: Fahad Bin Ahmed; Supervisor: Straka Libor; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-29)
   Bakalářská práce a výzkum na téma domácí automatizace pomocí Arduina a principu internetu věcí. Obvod domácí automatizace je postaven na desce Arduino Uno, modulu Bluetooth HC-05, 4kanálovém reléovém modulu, prkénku a ...
  • Prevence nehod vozidel pomocí více senzorů 

   Author: Smit Jagdishkumar Patel; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-01-28)
   Bezpečnost na cestách je prvořadým zájmem každého. K nehodám dochází velmi často. Tato práce popisuje návrh efektivního informačního systému, který dokáže monitorovat stav automobilu. Tento projekt je určen k informování ...
  • Návrh měřící pojistkové skříně pro studentskou formuli 

   Author: Martin Hazdra; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Práce se zabývá návrhem pojistkové skříně pro vůz formula student. Jsou v ní rozebrány způsoby měření proudu s pomocí bočníků a se senzory využívajícími Hallova jevu. Dále je nastíněn základ komunikace digitálních systémů, ...
  • Principy a možnosti vnitřní a vnější navigace 

   Author: Pavel Grebennikov; Supervisor: Chyský Jan; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Obsahem této práce je představení systémů pro navigaci ve vnějších a vnitřních prostorech. Je zde popsaná jejich struktura, princip fungování, dosažitelná přesnost a oblast využití. Systémy vybrané na základě vhodných ...
  • Simulace robotických a výrobních systémů 

   Author: Josef Koktan; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cahyna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této bakalářské práce je provést rešerši softwarových možností simulace robotických systémů a analýza jejich využití v automatických systémech dle principů Průmyslu 4.0. Dále se bude zabývat tématikou tvorby a ...
  • Komunikační rozhraní Simulink-Labjack 

   Author: Jan Vlk; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Vrána Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této práce je seznámit čtenáře s laboratorní kartou LabJack U3-HV a jejím ovládáním pomocí prostředí MATLAB, dále s Level-2 S-Funkcí v prostředí Simulink a způsoby jejich vytváření a s laboratorní úlohou 'Kulička na ...
  • Klasifikace dat metodou SVM 

   Author: Petr Musil; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Bíla Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací dat pomocí SVM metody. V teoretické částí je nastíněn historie umělé inteligence. Dále jsou zde zmíněny metody učení a využití umělé inteligence v každodenním životě. SVM metodě ...
  • Lehký pohyblivý simulátor osobního automobilu 

   Author: Martin Cé; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce analyzuje a hodnotí vlastnosti automobilu při jízdě. Dále sleduje aktuálně dostupné simulační konstrukce pro jízdu automobilu. Jako podklady k analýzám a hodnocením jsou využity odborné články a dostupná literatura. ...
  • Datová analýza podobnosti vývoje cen populárních kryptoměn 

   Author: Kateřina Hynková; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Analýza souvislosti mezi jednotlivými obchodovatelnými komoditami je klíčová pro jejich predikci. Kryptoměny jsou obchodovatelné komodity postavené na technologii blockchain, které v posledních letech velmi nabývají na ...
  • Mobilní aplikace pro řízení elektroniky s Arduinem 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Práce se zaměřuje na návrh řízení mikropočítače skrze mobilní aplikaci. Navrhuji kompletně komunikační schéma, který zajistí obousměrný tok dat jak z mobilní aplikace až k mikropočítači, tak obráceně. Využívám k tomu zažité ...
  • Aplikace částečného vakua pro manipulaci s obrobky 

   Author: Faisal Osama Omar Al-Rayes; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   The information and work in this document is focusing on understanding how does vacuum technology work and how it is used to manipulate workpieces. The program used to simulate the matter at hand will be introduced and the ...
  • Identifikace parametrů proudového motoru 

   Author: Anis Messas; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Plynové turbíny jsou jedním z nejdůležitějších typů spalovacích motorů v moderní dopravě, jakékoli možné zlepšení výkonu motorů s plynovými turbínami by pomohlo zmenšit celosvětovou roční spotřebu fosilních paliv, a tím i ...
  • Predikce v praxi 

   Author: Shivang Jha; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Ciklamini Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této práce bylo seznámit se s technologie blockchain a její aplikace na umělé měny, také známý jako kryptoměny, a zjistit, zda systém mohou existovat tam, kde jsou dvě odlišné komodity (zde: kryptoměny nebo kryptoměna) ...
  • Konstrukce a řízení klimatické komory 

   Author: David Buňata; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem bakalářské práce je návrh, konstrukce a řízení klimatické komory pro testování elektronických součástek. Za tímto účelem byla zhotovena rešerše klimatických komor a byla zhotovena klimatická komora společně s řídícím ...
  • Navíječka cívek 

   Author: Hyunjae Jeong; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem je navrhnout stroj pro navíjení cívky. Stroj bude používat dva krokové motory. Jeden krokový motor bude pohánět hřídel, druhý se bude otáčet tam a zpět, aby položil dráty. Pro správné navinutí drátu musí být pohyby ...
  • Magnetostrikční senzor polohy a jeho modelování v prostředí Ansys 

   Author: Marek Novák; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá simulací zjednodušeného lineárního magnetostrikčního senzoru polohy v prostřední Ansys 2021 R1. V teoreitcké části jsou uvedeny základní fyzikální pojmy z oblasti magnetostrikce a některé vztahy. ...