Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 41

  • Návrh koncepce kloubu se dvěma stupni volnosti pro humanoidního robota 

   Autor: Hojek Josef; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-18)
   Tato práce pojednává o současně používaných mechanismech, pohonech a snímačích pro realizaci mechanických kloubů. Nejprve nás seznámí s vhodnými typy pohonů, principy snímačů a shrne jejich výhody, nevýhody pro jednotlivé ...
  • Jak pracuje robotický vysavač 

   Autor: Seidel Petr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
  • Senzorové vybavení kvadrokoptéry 

   Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-17)
   Tato bakalářská práce popisuje současný stav realizace kvadrokoptéry na ústavu přístrojové a řídicí techniky (Ú12110) a dále se zabývá výběrem dalších vhodných snímačů pro rozšíření a zlepšení její funkce. Práce je zaměřená ...
  • Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů 

   Autor: Dobeš Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Bakalářská práce na téma "Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů" je rozdělena na dvě hlavní části. Rešerše se zabývá analýzou doposud používaných systémů pro revize potrubních ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Autor: Čech Matěj; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Návrh servopohonu se stěračovým motorem 

   Autor: Krofta Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkčního servopohonu za použití automobilového stěračového motoru a vývojové desky Arduino. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé prvky servopohonu a je zde stručně popsán ...
  • Získávání dat z BCI zařízeni Muse 

   Autor: Pilsová Lucie; Vedoucí práce: Cejnek Matouš; Oponent práce: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Cílem teoretické části bakalářské práce je seznámení se s problematikou snímání biologických signálů, zejména elektroencefalografie, na níž potom staví metoda komunikace mozku s počítačem, tzv. brain-computer interfacing. ...
  • Jak pracuje LiFi? 

   Autor: Mareš Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-14)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl popsat, jak pracuje LiFi technologie a jaké součásti potřebuje k fungování. Popíše, jaké typy modulací se k přenosu využívají a nastíní i možné využití LiFi v běžném životě. Poté se ...
  • Návrh aplikace s implementací algoritmu kalibrace MEMS magnetometru 

   Autor: Kuchař Michal; Vedoucí práce: Bušek Jaroslav; Oponent práce: Homolka Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Bakalářská práce se zabývá magnetickým polem Země a jeho využitím pro navigaci. Jsou rozebrány metody měření magnetického pole a problematika kalibrace naměřených dat z MEMS magnetomeru zatížených polem magneticky měkkých ...
  • Laboratorní model Vozík na nakloněné rovině 

   Autor: Riedl Jan; Vedoucí práce: Trnka Pavel; Oponent práce: Vrána Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-19)
   Cílem této práce je obnova, přepracování a následné rozšíření laboratorní úlohy Vozík na dopravníku, tak aby se nadále mohlo pokračovat jejím zpracováním pro tvorbu laboratorní úlohy předmětu Automatického řízení v laboratoři ...
  • Měření drsností povrchu pro průmyslové aplikace 

   Autor: Hron Tomáš; Vedoucí práce: Hošek Jan; Oponent práce: Svoboda Ondřej
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá drsností povrchu. V teoretické části jsou představeny parametry povrchu, definice, vliv integrity povrchu na funkční vlastnosti plochy, vliv obrábění povrchu na jakost povrchu, způsoby měření ...
  • Systémy Scada a nástroje pro sběr, vizualizaci a analýzu průmyslových dat 

   Autor: Primus Tomáš; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Svoboda Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Práce se zabývá popisem systémů SCADA, ukázáním jejich možností a popsáním jednotlivých prvků systémů. Dále práce obsahuje rešerši hlavních výrobců SCADA ovlivňujících český trh. V druhé části je napsáno ukázáno navázání ...
  • Laboratorní model vlaku s levitací na magnetickém polštáři 

   Autor: Heptner Tomáš; Vedoucí práce: Novák Zdeněk; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a vyzkoušet model vlaku využívající princip magnetické levitace. První část tvoří stručný popis v současnosti používaných řešení vysokorychlostních maglevů. V druhé je řešen návrh, ...
  • 3D tisknutelná robotická ruka 

   Autor: Šulc Ondřej; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou návrhu robotické ruky. Zpracovává rešerši možného provedení a popisuje několik podobných projektů. V práci je postupně proveden návrh jednotlivých prstů, dlaně a předloktí. ...
  • Application for Automated Collection of Test Files for CSS Class via HTTP and for Local Plagiarism Check 

   Autor: Tandon Akshat; Vedoucí práce: Bukovský Ivo; Oponent práce: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   This thesis focuses on analysing and automating the examination process for the 'Computer Support for Study' course taught at Faculty of Mechanical Engineering, Czech Technical University in Prague; and running the plagiarism ...
  • Řízení systému využitím algoritmu diferenciální evoluce 

   Autor: Mazurenko Nikita; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Bauerová Dana
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Bakalářská práce je věnována využití algoritmu diferenciální evoluce pro prediktivní řízení. Navržené a programově realizované prediktivní řízení je v práci simulačně ověřováno na lineární soustavě využitím programového ...
  • Model elektrického longboardu 

   Autor: Petráš Jaroslav; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce na téma elektricky poháněný longboard se skládá z teoretické části a části praktické. Budeme se zde věnovat jak jednotlivým komponentům, jejich výběru, pokud se bude jednat o součást, která je k dostání ...
  • Modely reprezentace vnějšího prostředí v mobilní robotice 

   Autor: Janouch David; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-16)
   Teoretická část této práce popisuje metody lokalizace robota, různé druhy map a samotné hledání cesty robota z místa A do místa B. V praktické části je využito stavebnice Lego Mindstorms EV3 a systému Linux v řídící kostce, ...
  • Identifikace systémů využitím hejnových algoritmů 

   Autor: Beránková Kateřina; Vedoucí práce: Hofreiter Milan; Oponent práce: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá identifikací parametrů anisochronního modelu. K tomuto účelu je využito hejnových algoritmů. Jedná se o metaheuristické metody inspirované biologickými systémy a inteligencí hejna. V teoretické ...
  • Laboratorní model Maglev 

   Autor: Cahyna Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-15)
   Tato bakalářská práce se zabývá technologií MAGLEV, porovnáním systémů EMS, EDS a inductrack, simulací magnetického pole v Agros2D a tvorbou reálného modelu koleje s vagónem založeného na systému EMS s řízením konstantní ...