Now showing items 1-20 of 134

  • Datová analýza podobnosti vývoje cen populárních kryptoměn 

   Author: Kateřina Hynková; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Analýza souvislosti mezi jednotlivými obchodovatelnými komoditami je klíčová pro jejich predikci. Kryptoměny jsou obchodovatelné komodity postavené na technologii blockchain, které v posledních letech velmi nabývají na ...
  • Lehký pohyblivý simulátor osobního automobilu 

   Author: Martin Cé; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Pacoň Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato práce analyzuje a hodnotí vlastnosti automobilu při jízdě. Dále sleduje aktuálně dostupné simulační konstrukce pro jízdu automobilu. Jako podklady k analýzám a hodnocením jsou využity odborné články a dostupná literatura. ...
  • Mobilní aplikace pro řízení elektroniky s Arduinem 

   Author: Jan Veselý; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Práce se zaměřuje na návrh řízení mikropočítače skrze mobilní aplikaci. Navrhuji kompletně komunikační schéma, který zajistí obousměrný tok dat jak z mobilní aplikace až k mikropočítači, tak obráceně. Využívám k tomu zažité ...
  • Principy a možnosti vnitřní a vnější navigace 

   Author: Pavel Grebennikov; Supervisor: Chyský Jan; Opponent: Kokeš Josef
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Obsahem této práce je představení systémů pro navigaci ve vnějších a vnitřních prostorech. Je zde popsaná jejich struktura, princip fungování, dosažitelná přesnost a oblast využití. Systémy vybrané na základě vhodných ...
  • Návrh měřící pojistkové skříně pro studentskou formuli 

   Author: Martin Hazdra; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Práce se zabývá návrhem pojistkové skříně pro vůz formula student. Jsou v ní rozebrány způsoby měření proudu s pomocí bočníků a se senzory využívajícími Hallova jevu. Dále je nastíněn základ komunikace digitálních systémů, ...
  • Klasifikace dat metodou SVM 

   Author: Petr Musil; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Bíla Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá klasifikací dat pomocí SVM metody. V teoretické částí je nastíněn historie umělé inteligence. Dále jsou zde zmíněny metody učení a využití umělé inteligence v každodenním životě. SVM metodě ...
  • Simulace robotických a výrobních systémů 

   Author: Josef Koktan; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cahyna Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této bakalářské práce je provést rešerši softwarových možností simulace robotických systémů a analýza jejich využití v automatických systémech dle principů Průmyslu 4.0. Dále se bude zabývat tématikou tvorby a ...
  • Komunikační rozhraní Simulink-Labjack 

   Author: Jan Vlk; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Vrána Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-02)
   Cílem této práce je seznámit čtenáře s laboratorní kartou LabJack U3-HV a jejím ovládáním pomocí prostředí MATLAB, dále s Level-2 S-Funkcí v prostředí Simulink a způsoby jejich vytváření a s laboratorní úlohou 'Kulička na ...
  • Identifikace parametrů proudového motoru 

   Author: Anis Messas; Supervisor: Klesa Jan; Opponent: Hermann Denis
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Plynové turbíny jsou jedním z nejdůležitějších typů spalovacích motorů v moderní dopravě, jakékoli možné zlepšení výkonu motorů s plynovými turbínami by pomohlo zmenšit celosvětovou roční spotřebu fosilních paliv, a tím i ...
  • Konstrukce a řízení klimatické komory 

   Author: David Buňata; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem bakalářské práce je návrh, konstrukce a řízení klimatické komory pro testování elektronických součástek. Za tímto účelem byla zhotovena rešerše klimatických komor a byla zhotovena klimatická komora společně s řídícím ...
  • Predikce v praxi 

   Author: Shivang Jha; Supervisor: Kokeš Josef; Opponent: Ciklamini Marek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem této práce bylo seznámit se s technologie blockchain a její aplikace na umělé měny, také známý jako kryptoměny, a zjistit, zda systém mohou existovat tam, kde jsou dvě odlišné komodity (zde: kryptoměny nebo kryptoměna) ...
  • Magnetostrikční senzor polohy a jeho modelování v prostředí Ansys 

   Author: Marek Novák; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Bakalářská práce se zabývá simulací zjednodušeného lineárního magnetostrikčního senzoru polohy v prostřední Ansys 2021 R1. V teoreitcké části jsou uvedeny základní fyzikální pojmy z oblasti magnetostrikce a některé vztahy. ...
  • Aplikace částečného vakua pro manipulaci s obrobky 

   Author: Faisal Osama Omar Al-Rayes; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   The information and work in this document is focusing on understanding how does vacuum technology work and how it is used to manipulate workpieces. The program used to simulate the matter at hand will be introduced and the ...
  • Navíječka cívek 

   Author: Hyunjae Jeong; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Bauer Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Cílem je navrhnout stroj pro navíjení cívky. Stroj bude používat dva krokové motory. Jeden krokový motor bude pohánět hřídel, druhý se bude otáčet tam a zpět, aby položil dráty. Pro správné navinutí drátu musí být pohyby ...
  • Návrh a řízení šestinohého robota 

   Author: Octavio Javier Linares Calderon; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-09-01)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl navrhnout, postavit a naprogramovat šestihranného robota, jehož části lze 3D vytisknout z plastu nebo vyřezat laserem z plechu. Vývoj a změny v designu částí tohoto robota budou ukázány ...
  • Návrh a implementace řízení inverzního robota 

   Author: Matúš Daubner; Supervisor: Kuře Matěj; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   V práci je matematicky popísaná dynamika inverzného robota známeho ako Segway. Popis vychádza z 2D schematického nákresu robota. K zostaveniu vlastných pohybových rovníc sú využité Lagrangeové diferenciálne rovnice 2.rádu ...
  • Návrh a realizace modelu vznášedla 

   Author: Jiří Vaněk; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato bakalářská práce se zabývá zkonstruováním samotného prototypu vznášedla. Následuje návrh zpětnovazebního řízení modelu vznášedla s aktivním řízením výšky polštáře, které je implementováno na reálném prototypu. Pro ...
  • Klasifikace rakoviny kůže pomocí algoritmů strojového učení 

   Author: Martin Křeček; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Bakalářská práce popisuje problematiku rakoviny kůže v dnešní společnosti a snaží se o rozšíření snadné možnosti prevence do širší společnosti za využití klasifikace pomocí neuronových sítí. Práce popisuje aktuální informace ...
  • Automatizace měření mechanických tlakových spínačů 

   Author: Jakub Horák; Supervisor: Bauerová Dana; Opponent: Vaculík Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Cílem této bakalářské práce je popis návrhu zkušebního zařízení pro měření funkční charakteristiky mechanických tlakových spínačů v objemu desítek ks/hodinu. Dále je cílem návrh a popis zpracování a analýza dat. V rámci ...
  • Experimentální ověření funkcí ADAS systému založeném na rozpoznávání obrazu z kamery 

   Author: Aslah Puliyath Hussain; Supervisor: Jirovský Václav; Opponent: Šotola Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2021-06-26)
   Tato práce je zaměřena na experimentální vyhodnocení kamerového systému ADAS. S hlavním zaměřením na kamery je představen komplexní přehled aktuálně používaných technologií senzorů spolu s jejich koncepty, typy a omezeními. ...