Nedávno přidané

Zobrazují se záznamy 1-20 z 55

  • Návrh humanoidní ruky robota 

   Autor: Vaněk Jakub; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Nečas Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce popisuje postup konstrukce horní končetiny pro humanoidního robota vytištěné pomocí 3D tiskárny. Bakalářská práce v úvodu představuje přehled již existujících konstrukčních řešení projektů Shadow ...
  • Cvičební zdravotnická pomůcka 

   Autor: Soukal Jan; Vedoucí práce: Němcová Šárka; Oponent práce: Dařbuján Štěpán
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce řeší návrh rehabilitační pomůcky pro lidi s roztroušenou sklerózou a navrhuje počítačové prostředí pro rehabilitační pracovníky. Jedná se o svinovací koncept pomůcky. Jeho vnitřní program lze individuálně nastavit ...
  • Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota 

   Autor: Janovský Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Bakalářská práce "Koncepční návrh laserového snímače vzdálenosti s webovou kamerou pro detekci překážek v dráze robota" je rozdělena na dvě hlavní části. První část je věnována rešerši měřících metod vzdáleností používaných ...
  • 3D tiskárna - koncepční návrh - fotopolymer 

   Autor: Doležal Patrik; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční konstrukci DLP 3D tiskárny. Práce nejprve vysvětluje pojem 3D tisk, stručně popisuje jeho historii, naznačuje vývojové trendy a seznamuje s technologiemi, které se v tomto ...
  • Vzdálené řízení PLC SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS 

   Autor: Šrámek Filip; Vedoucí práce: Trnka Pavel; Oponent práce: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   První část této práce je věnována rešerši o komunikačních protokolech podporovaných produkty firmy Teco a.s. Druhá část je věnována navázání komunikace mezi PLC a SCADA systémem pomocí protokolu MODBUS spolu s řízením ...
  • Zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů 

   Autor: Gazizov Eldar; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na návrh a realizaci zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů, zejména vybíjecí charakteristiky, resp. kapacity. Součástí práce bude realizace skutečného zařízení řízeného ...
  • Algoritmy sběru dat z PLC do SCADA 

   Autor: Punko Artsiom; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Martinásková Marie
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Práce se věnuje algoritmům sběru dat z programovatelného automatu PLC do SCADA (systému dispečerského řízení a sběru dat). Teoretická se část se zabývá programovatelnými automaty PLC, sloužícími k řízení technologických ...
  • Self -driving suitcase - model 

   Autor: Kubica Jiří; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato práce se zabývá návrhem a konstrukcí prototypu samo řiditelného zavazadla, tedy robota, schopného následovat svého uživatele. Po prozkoumání různých možností realizace takového systému je zvoleno řešení pomocí ...
  • Využití softwarového jazyka UML pro programování řídicích systémů PLC 

   Autor: Jakubec David; Vedoucí práce: Jura Jakub; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Cílem této práce je navrhnout způsob generování kódu ze softwarového jazyka UML nebo SysML pro řídicí systémy PLC. V práci je nejdříve rešerše na toto téma. Popisuje co UML je a jaké diagramy je dobré na co používat. Dále ...
  • Zařízení pro automatické měření volt-ampérových charakteristik 

   Autor: Gurov Alexandr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Leuchter Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá automatizací procesu měření voltampérových charakteristik fotovoltaického článku pomocí automatického zařízení. Analogové signály ze silové části jsou převedeny do digitální podoby a následně ...
  • Návrh a realizace tlumení vibrací mechanické soustavy 

   Autor: Šebík Daniel; Vedoucí práce: Fišer Jaromír; Oponent práce: Anderle Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na aktivní tlumení kmitání mechanických struktur. V práci jsou popsány vybrané algoritmy, které jsou často používané pro tlumení vibrací. Algoritmy jsou implementovány na konkrétní zadané ...
  • Rozšíření webové aplikace EasyMeasurement o pokročilé uživatelské funkce 

   Autor: Baumrt Ondřej; Vedoucí práce: Cejnek Matouš; Oponent práce: Hlaváč Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Tato bakalářská práce je rozšířením stávající aplikace EasyMeasurement. Je zde popsána možnost vytvoření grafů v HTML včetně popsaní tvorby několika knihoven, které slouží tomuto účelu. Další částí je možnost uložení většího ...
  • Koncepční návrh práškové 3D tiskárny 

   Autor: Mysliveček Matěj; Vedoucí práce: Novák Zdeněk; Oponent práce: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   V teoretické části práce analyzuji funkci a konstrukci průmyslové 3D SLS tiskárny. Podrobněji jsou popsány funkce dílčích komponentů. Srovnávám dva odlišné přístupy ke konstrukci strojů a na základě jednoho z nich navrhuji ...
  • Návrh humanoidní ruky robota 

   Autor: Uzakov Timur; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-21)
   Návrh robotické ruky je konceptualizací zápěstí a loketních kloubů, předloktí a horní části ramen s možností ramenního kloubu. V této bakalářské práci je demonstrován vývoj ručního designu, od nakreslených návrhů až po ...
  • Návrh koncepce kloubu se dvěma stupni volnosti pro humanoidního robota 

   Autor: Hojek Josef; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-18)
   Tato práce pojednává o současně používaných mechanismech, pohonech a snímačích pro realizaci mechanických kloubů. Nejprve nás seznámí s vhodnými typy pohonů, principy snímačů a shrne jejich výhody, nevýhody pro jednotlivé ...
  • Jak pracuje robotický vysavač 

   Autor: Seidel Petr; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá problematikou robotických vysavačů. V práci jsou popsány používané senzory a akční členy. Práce je dále zaměřena na orientaci robotických vysavačů v prostoru a navigaci. Zahrnuty jsou kamerové ...
  • Senzorové vybavení kvadrokoptéry 

   Autor: Hunčovský Martin; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2014-06-17)
   Tato bakalářská práce popisuje současný stav realizace kvadrokoptéry na ústavu přístrojové a řídicí techniky (Ú12110) a dále se zabývá výběrem dalších vhodných snímačů pro rozšíření a zlepšení její funkce. Práce je zaměřená ...
  • Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů 

   Autor: Dobeš Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-08)
   Bakalářská práce na téma "Monitorovací a revizní robot pro potrubní systémy elektráren a chemických provozů" je rozdělena na dvě hlavní části. Rešerše se zabývá analýzou doposud používaných systémů pro revize potrubních ...
  • Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů 

   Autor: Čech Matěj; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Dolejš Robin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2015-06-19)
   Bakalářská práce na téma Bezkontaktní měření teploty brzdových kotoučů se zabývá analýzou metod vhodných pro získávání údajů o teplotě brzdových kotoučů. V práci je porovnána metoda kontaktního měření, které je v současnosti ...
  • Návrh servopohonu se stěračovým motorem 

   Autor: Krofta Jan; Vedoucí práce: Novák Martin; Oponent práce: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-06-13)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem funkčního servopohonu za použití automobilového stěračového motoru a vývojové desky Arduino. V teoretické části jsou rozebrány jednotlivé prvky servopohonu a je zde stručně popsán ...