Recently added

Now showing items 1-20 of 86

  • Algoritmy pro tlumení pohybu kyvadla periodickou změnou délky závěsu 

   Author: Ondřej Pokorný; Supervisor: Vyhlídal Tomáš; Opponent: Kuře Matěj
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Předmětem této bakalářské práce je seznámení s metodami tlumení pohybu kyvadla pomocí periodické změny délky závěsu. Práce obsahuje popis matematického kyvadla, včetně vlivu Coriolisovy síly. Dále rešerši řídících algoritmů ...
  • Modernizace laboratorní úlohy Měření zrychlení při nárazu 

   Author: Stanislav Linhart; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato práce se zabývá modernizací laboratorní úlohy, měřené v předmětu Technická měření na bakalářských studijních programech Fakulty strojní ČVUT. Měřící úloha je zaměřena na práci studentů s osciloskopem a na čtení signálů ...
  • Bezdotykové stanovení emisivity povrchu 

   Author: Mykyta Klymoshenko; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Sova Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na ověření praktických možností využití patentu Hofreiter M.,Sova J.: "Způsob automatického bezdotykového stanovení emisivity povrchu a zařízení k provádění tohoto způsobu", PV305219 pro ...
  • Kompenzátor fáze Mach-Zehnderova interferometru 

   Author: Martina Tvrzická; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Tato bakalářská práce obsahuje návrh a konstrukci zařízení na změnu optické dráhy Mach-Zehnderova interferometru. První část práce se zaměřuje na rešerši, která zahrnuje základní pojmy týkající se praktické části. V druhé ...
  • Jak pracuje Maglev 

   Author: Pavel Blažek; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Šmerák Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Práce se zabývá systémem Maglev, zejména principem fungování jednotlivých konstrukčních typů této technologie a základní problematikou elektromagnetismu. Dále popisuje výrobu jednoduchého prototypu a posléze finálního ...
  • Klastrovací metody pro datovou analýzu 

   Author: Kryštof Bystřický; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   V této práci jsou popsány základní techniky data miningu. Podrobně je popsána především klastrová(shluková) analýza, tedy seskupování objektů na základě jejich podobností. Značná část teoretické části se zabývá předpřípravou ...
  • Ultrazvuková levitace 

   Author: Josef Čech; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Filipský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-08-30)
   Cílem této bakalářské práce je návrh a sestavení laboratorní úlohy demonstrující ultrazvukovou levitaci doplněný o teoretický výklad dané problematiky. Obsahem práce je především volba vhodné metody, elektronických součástek, ...
  • Brankový senzor pro stolní fotbal 

   Author: Jakub Valenta; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá navržením a zkonstruováním systému brankového sensoru v bráně stolního fotbalu. Systém, který je schopen zaznametat polohu procházejícího míčku a jeho rychlost na brankové čáře. Šestnác ...
  • Využití standardu OPC UA v průmyslové komunikaci. 

   Author: Timotej Vrátný; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Tato bakalářská práce je zaměřená na seznámení čtenáře s průmyslovým standardem OPC UA. Zároveň v ní je zahrnuta praktická demonstrace komunikace mezi PLC S7-1500 a SW myScada. Zaměřuje se také na bezpečnostní prvky tohoto ...
  • Predikce vývoje ceny vybraných kryptoměn pomocí strojového učení 

   Author: František Grossmann; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Radu let je oblasti velkeho zajmu jak akademiku, tak ekonomu predikce financnich casovych rad. Potencial spravne predikovat aktiva libovolneho druhu se dramaticky zlepsil s nastupem umele inteligence. Specificky, aplikace ...
  • Návrh a realizace řídicího programu pro dávkovací zařízení 

   Author: Ladislav Červinka; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Bakalářská práce je zaměřena na programování programovatelných logických automatu (PLC) a human machine interface (HMI) panelu dávkovacího zařízení. V rešerši jsou popsány různé, a především průmyslové dávkovací systémy ...
  • Řízení kotle pomocí jednodeskového mikropočítače Arduino 

   Author: Ondřej Jahoda; Supervisor: Vrána Stanislav; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-22)
   Cílem této bakalářské práce je sestavit funkční řešení, které řídí vytápění rodinného domu za pomoci dvoustavového kotle a mikropočítače Arduino. V teoretické části jsou obsaženy možné prostředky automatizace a souhrn ...
  • Návrh konstrukce a řízení dvoukolového autonomního robota 

   Author: František Kráčmar; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Martin
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem práce je realizace prototypu autonomního robota dle pravidel soutěže ARLISS, která má svými požadavky simulovat orbitální mise na planetě Mars. Úvodem je přehled dosavadních přístupů k řešení soutěžního úkolu. Následně ...
  • Supervizorované algoritmy strojového učení pro analýzu průmyslových dat 

   Author: Ondřej Budík; Supervisor: Bukovský Ivo; Opponent: Malý Vladimír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem a výstupem této práce je rešerše aktuálních úloh analýzy průmyslových dat a otestování čtyř vybraných metod supervizorovaných neuronových architektur pro aplikace na obvyklé úlohy během analýzy průmyslových dat jako ...
  • Mobilní aplikace pro bezdrátové řízení robota 

   Author: Maxim Eliseykin; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Cílem této bakalářské práce je navrhnout a otestovat mobilní aplikaci pro bezdrátové řízení laboratorního robota. První bod tvoří úvod do automatizovaných systémů řízení technologických procesů a rešerši na téma mobilní ...
  • Systém pro řízené vybíjení elektrochemických článků 

   Author: Pavel Abraham; Supervisor: Novák Jaroslav; Opponent: Musálek Lubomír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem a realizací zařízení pro řízené vybíjení článků. Ověřuje koncept výkonové části při vybíjení článků velikosti AA. Naměřené hodnoty se ukládají na SD kartu. K ovládání slouží webové ...
  • Optické metody meření deformace nebo posunutí 

   Author: Petr Písařík; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce představuje možnosti optického měření geometrického tvaru objektů a možnosti optického měření posuvu. Kromě popisu jednotlivých metod měření, se práce zabývá i optickými a fyzikálními jevy, kterých se při ...
  • Aplikace algoritmu hlubokého učení (deep learning) pro klasifikaci obrazů 

   Author: Ahmed Mohamed Alaa Toubar; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Oswald Cyril
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Práce pojednává o Deep Lerning (hluboké učení) a obecně i o klasifikaci obrazů s použitím umělé inteligence. Po krátkém úvodu je vysvětleno shromažďování dat a jejich příprava pro Deep Learning. Následně je porovnáván ...
  • Mobilní aplikace pro řízení ruky robota s taktilním čidlem 

   Author: Nurlan Turganbay; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Tato bakalářská práce je zaměřena na řízení robotické ruky s taktilním čidlem pomocí vlastní aplikace. Práce se skládá ze tří částí. Nejdříve je rešerše na toto téma. Jsou popsány typy taktilních čidel a Arduina, způsoby ...
  • Nástroj pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3 

   Author: Vladyslav Grechka; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Šmejkal Ladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-21)
   Bakalářská práce je věnována vytvoření nástroje pro výuku programování PLC podle normy IEC EN 61131-3. Teoretická část zahrnuje seznámení s normou IEC EN 61131-3, a s vývojovým systémem Mosaic. Větší pozornost je věnována ...