Now showing items 1-20 of 177

  • Klasifikace dat pomocí metody podpůrných vektorů a MLP neuronových sítí 

   Author: Burak Unsal; Supervisor: Hlaváč Vladimír; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Obecným účelem této práce je popsat dvě oblíbené metody strojového učení, podpůrné vektorové stroje a umělé neuronové sítě. Nejprve jsou vysvětleny podpůrné vektorové stroje a teorie umělých neuronových sítí a matematické ...
  • 3D scanner 

   Author: Valerii Lisnychuk; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá vytvořením stolního bezkontaktního 3D skeneru a řídicího programu v MATLAB pro skenování malých objektů. V teoretické části se popisují základní metody 3D skenovaní a jejich vlastnosti. ...
  • Návrh CNC stroje pro navíjení elektrotechnických civek pro vysokootáčkové motory 

   Author: Michal Novák; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem číslicově řízeného stroje pro navíjení elektrotechnických cívek. Byla provedena obecná rešerše současného stavu řešené problematiky. Byl také proveden průzkum metod a principů navíjení ...
  • Metody přesného dálkového měření vzdálenosti 

   Author: Ganegama Vithanage Don Hirushan George Perera; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Němcová Šárka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-31)
   Práce zkoumá tři významné techniky pro přesnou vzdálenou vzdálenost měření: konfokální chromatické, laserový interferometr a laserová triangulace. Každá metoda je analyzována z hlediska jejích principů, instrumentace, ...
  • Regulace podlahového vytápění řízeného IoT 

   Author: Tomáš Zatloukal; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-08-25)
   Tato práce se zabývá návrhem a provedením regulace podlahového topení s možností volby různých režimů. V úvodu práce je provedena rešerše nainstalovaného řešení pomocí ekvitermní regulace a jejími nedostatky. Dále se zabývá ...
  • Tvarování laserového svazku 

   Author: Kaung Htet Zaw; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce má zpravidla dvě velké části, teoretickou a praktickou. V teoretické části, což jsou kapitoly 1 až 5, je vysvětleno mnoho témat týkajících se tvarování laserového paprsku. Jsou zde probrány základy principu ...
  • Vliv drsnosti povrchu na letové vlastnosti malé rakety pro motor třídy D 

   Author: Santiago Ismael Müller; Supervisor: Hadraba Daniel; Opponent: Lopot František
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Vliv drsnosti vnějšího povrchu na výkon malých raket třídy D motory byly v této studii zkoumány. Cílem bylo zjistit, jak drsnost ovlivňuje aerodynamika malých raket a její vliv na jejich celkový výkon. Studie využívala ...
  • Python modul pro generování technických dokumentů v LaTeX formátu 

   Author: Richard Kokštein; Supervisor: Oswald Cyril; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Bakalářská práce se zaměřuje na metody generování technických dokumentů obsahujících data v podobě tabulek a grafů. V práci jsou popsané způsoby prezentace dat a metody jejich generace pomocí programovacího jazyka Python ...
  • Aplikace digitální pneumatiky pro bezpečný a hospodárný pohyb břemene 

   Author: Matouš Urbanec; Supervisor: Martinásková Marie; Opponent: Škeřík Filip
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   V práci jsou popsány některé pneumatické komponenty, PLC a Festo Motion Terminal. Práce je věnována tvorbě programu v prostředí Codesys pro Festo Motion Terminal pro svislý pohyb břemene se zaměřením na snížení spotřeby ...
  • Návrh a řízení využití odpadního tepla v průmylu 

   Author: Pavel Jaděvič; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-06-23)
   Moderní trendy doporučují navrhování dějů, strojů nebo dokonce výroben s účelem maximalizace účinnosti a minimalizace ztrát, neboť nic není zadarmo a každý joul nebo watt, který se vyrobí a následně nevyužije, stojí někoho ...
  • Model frekvenčního měniče pro účely snížení THD generovaného signálu 

   Author: Vishal Ravi; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Sivkov Oleg
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Tato bakalářská práce má za cíl zjistit celkové harmonické zkreslení generovaných signálů při připojení frekvenčního měniče k indukčnímu motoru a navrhnout model frekvenčního měniče. Kroky podniknuté k měření THD budou ...
  • Automatický sklad 

   Author: Berkehan Merden; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Cílem této práce je navrhnout automatizovaný sklad specificky závěsných produktů. Význam této práce je přinést řešení pro středně velké firmy, které mají problém se skladováním a tříděním produktů až po balení. Automatizované ...
  • Identifikace lineárních kmitavých soustav 

   Author: Jan Rollo; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Bakalářská práce se zabývá srovnáním několika dostupných metod používaných k identifikaci lineárně kmitavých soustav. Zvolené metody jsou využívány k získání matematického modelu z neznámého sytému. ...
  • Metody pro seřízení interferometeru 

   Author: Harissh Lakshminarayanan; Supervisor: Hošek Jan; Opponent: Čáp Jiří
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-03)
   Cílem této práce je navrhnout řešení pro mikroaktivaci zrcadel v interferometrii, aby bylo dosaženo přesné a účinné aktivace. Nakonec bude pro zvolenou metodu ovládání a nastavení navržen algoritmus pro automatické nastavení ...
  • Roball robot 

   Author: Juan Gustavo Maldonado Quispe; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   This thesis presents the design, development, and testing of a spherical robot with holonomic motion. It is discussed why a spherical shape robot is of particular interest among the shape of robots. The objective of the ...
  • Stabilizovaná pojízdná plošina 

   Author: David Mateo Dubrovsky; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Navrátil Milan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2023-02-02)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, konstrukcí, řízením a testováním samostabilizační platformy. Za tímto účelem byl proveden výzkum stabilizačních plošin, navržena a zkonstruována pohyblivá konstrukce, vytvořen řídicí ...
  • Vytvořte aplikaci monitorující dostupnost vzdálených serverů 

   Author: Arta Rizvanolli; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tento článek popisuje vytvoření plně rozšiřitelné aplikace Python 3 pro monitorování dostupnosti vzdálených serverů. Motivem je nabídnout v rámci oboru alternativní řešení, které lze snadno přizpůsobit. Monitorování se ...
  • Možnosti vylepšení brzdového systému 

   Author: Kishankumar Alpeshkumar Panchal; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Kotoučová brzda je zařízení pro zpomalení nebo zastavení otáčení kola. Brzdy přeměňují tření na teplo. Pokud se brzdy příliš zahřejí, budou vystaveny velkému tepelnému namáhání. Brzda je mechanické zařízení, které se používá ...
  • Zařízení pro dohřev kávového šálku pomocí indukčního ohřevu 

   Author: Darshil Patel; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Čechlovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Technologie indukčního ohřevu je v současné době technologie ohřevu, která se volí v mnoha průmyslových, domácích a lékařských aplikacích, protože má výhody týkající se účinnosti, rychlého ohřevu, bezpečnosti, čistoty a ...
  • Shluková analýza pro výkonové profily 

   Author: Mhd Kussay Nadar; Supervisor: Peichl Adam; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce je zaměřena na pochopení toho, co je shlukování a metody shlukování. Obecné informace o některých příkladech metod shlukování a jejich důležitých charakteristikách, jako je například rozhodování o počtu shluků ...