Now showing items 1-20 of 161

  • Vytvořte aplikaci monitorující dostupnost vzdálených serverů 

   Author: Arta Rizvanolli; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Kuchař Michal
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Tento článek popisuje vytvoření plně rozšiřitelné aplikace Python 3 pro monitorování dostupnosti vzdálených serverů. Motivem je nabídnout v rámci oboru alternativní řešení, které lze snadno přizpůsobit. Monitorování se ...
  • Možnosti vylepšení brzdového systému 

   Author: Kishankumar Alpeshkumar Panchal; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Kotoučová brzda je zařízení pro zpomalení nebo zastavení otáčení kola. Brzdy přeměňují tření na teplo. Pokud se brzdy příliš zahřejí, budou vystaveny velkému tepelnému namáhání. Brzda je mechanické zařízení, které se používá ...
  • Zařízení pro dohřev kávového šálku pomocí indukčního ohřevu 

   Author: Darshil Patel; Supervisor: Musálek Lubomír; Opponent: Čechlovský Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-09-01)
   Technologie indukčního ohřevu je v současné době technologie ohřevu, která se volí v mnoha průmyslových, domácích a lékařských aplikacích, protože má výhody týkající se účinnosti, rychlého ohřevu, bezpečnosti, čistoty a ...
  • Shluková analýza pro výkonové profily 

   Author: Mhd Kussay Nadar; Supervisor: Peichl Adam; Opponent: Cejnek Matouš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato práce je zaměřena na pochopení toho, co je shlukování a metody shlukování. Obecné informace o některých příkladech metod shlukování a jejich důležitých charakteristikách, jako je například rozhodování o počtu shluků ...
  • Návrh, tvorba a optimalizace masky pro hledání vzorů ve strojovém vidění 

   Author: Petr Kohl; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Peichl Adam
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá návrhem, tvorbou a optimalizací masky, jejímž úkolem je hledání vzorů ve strojovém vidění. Realizace tohoto úkonu je navržena v programovacím jazyku Python za pomoci knihovny OpenCV a dalších. ...
  • Robot Pavouk 

   Author: Šimon Pelant; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Klusáček Stanislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Cílem této bakalářské práce bylo navrhnout, vyrobit, naprogramovat a v praxi otestovat chodícího robota. Při návrhu konstrukce byla cílem snaha o vytvoření co nejkompaktnějších rozměrů za účelem vytvoření co nejlepších ...
  • Konstrukce a řízení kooperativního robota 

   Author: Vojtěch Čapoun; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tato bakalářská práce se zabývá konstrukcí a řízením kooperativního robota. Úvodní teoretická část je psaná jako rešerše pojednávající o robotech a jejich možné spolupráci s lidmi. Praktická část obsahuje konstrukci ...
  • Humanoidní robot - hlava 

   Author: Josef Kuna; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Volf Jaromír
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   Tématem této práce je zhotovení humanoidní hlavy robota. Většina součástí je vymodelována v Autodesk Inventor Professional 2020. Za pomocí PrusaSlicer 2.4, který je založený na Slic3r, byl zhotovený G-Code pro 3D tiskárnu ...
  • Determinační test 

   Author: Ondřej Kopecký; Supervisor: Jura Jakub; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-08-31)
   V této práci je řešena konstrukce psychometrického přístroje determinačního testu, který slouží jako psychodiagnostická metoda pro měření pozornosti a dalších souvisejících psychických funkcí. Práce kombinuje jak technické ...
  • Zařízení pro automatické měření charakteristik akumulátorů 

   Author: Adam Karas; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Cieľom tejto práce je navrhnúť a postaviť zariadenie na automatické meranie charakteristík batérií, konkrétne vybíjacia krivka a zostávajúca kapacita. Zariadenie bude riadené mikrokontrolerom, údaje budú prichádzať zo ...
  • Robot pro čištění okapů 

   Author: Drin Grapci; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Ve své bakalářské práci jsem se zabýval problémem čištění okapů pomocí robota. Robot se bude zabývat 2 téměř zcela samostatnými problémy, odstraňováním nečistot a navigací potrubí. Výsledkem je, že první, výzkumně orientovaná, ...
  • Robot pro čištění okapů 

   Author: Petr Herkommer; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Mareš Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato práce se zabývá návrhem a následnou konstrukcí robota pro čištění okapů, který se oproti komerčním produktům vyznačuje možností vertikálního pohybu. Robot je schopen vyčistit okapový svod kruhového průřezu o průměru ...
  • Elektrifikace kola Favorit 

   Author: Vojtěch Janeček; Supervisor: Novák Martin; Opponent: Novák Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce se zabývá přestavbou silničního kola Favorit na elektrokolo. V první části je definováno elektrokolo a představeny jeho jednotlivé součástky. Velký prostor je věnován motorům - konkrétně jejich druhům, ...
  • Návrh a výroba frézovacího CNC stroje pro malou dílnu a modeláře 

   Author: Sergei Shalan; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Bušek Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-23)
   Tato bakalářská práce si klade za cíl prozkoumat problematiku CNC technologie a také popisuje kompletní výrobní proces 3osé CNC frézky od návrhu technologických charakteristik a součástí přes vytváření modelu až po stavbu stroje.
  • Aktivní termografie pro odhad rozměrových defektů 

   Author: Artem Chernenko; Supervisor: Hofreiter Milan; Opponent: Trnka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato bakalářská práce se zabývá aplikací aktivní termografie pro odhad rozměrových defektů. Existuje rozdělení metod aktivní termografie na optickou, mechanickou a elektromagnetickou, které se zase dělí na lock – in a ...
  • Automatická aplikace odmašťování rámů oken automobilu 

   Author: Suyash Kashyap; Supervisor: Trnka Pavel; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Průmyslová automatizace je klíčová pro růst potenciálu každého odvětví i jeho zaměstnanců. V této práci je kladen důraz na pochopení výhod a potenciálu technologií průmyslové automatizace a na návrh automatizovaného řešení ...
  • Experimentální zařízení pro měření tahu vrtulí UAV 

   Author: Josef Kašpar; Supervisor: Bušek Jaroslav; Opponent: Novák Zdeněk
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Cílem této práce je navrhnutí a zprovoznění experimentálního zařízení pro měření otáček a tahu různých vrtulí za statických podmínek. Úvodní část má čtenáře seznámit s problematikou generovaného tahu a vysvětli motivaci ...
  • Automobilové komunikační standardy 

   Author: Denisa Kaisrlíková; Supervisor: Novák Zdeněk; Opponent: Novák Lukáš
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Bakalářská práce se zabývá automobilovými komunikačními standardy. V teoretické části je uveden popis fyzické a linkové vrstvy sběrnice a její základní princip fungování. Dále je popsána zpráva sběrnice CAN a její části. ...
  • Analýza výukové aplikace ve frameworku Flutter 

   Author: Pavel Šorf; Supervisor: Cejnek Matouš; Opponent: Jura Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce se zabývá problematikou tvorby mobilních multiplatformních aplikací ve frameworku Flutter. Nejdříve se zabývá obecně návrhem aplikace ještě před započetím samotného programování. Následuje část věnující se ...
  • Senzor pro měření deformace desky plošných spojů 

   Author: Dingyuan Yao; Supervisor: Němcová Šárka; Opponent: Hošek Jan
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2022-06-22)
   Tato práce představuje metodu pro detekci deformace DPS založenou na vláknovývh senzorech posunutí, založenou na tradiční metodě měření deformace DPS s mramorovým měřicím stolem. Práce dále popisuje různé optické snímače ...