Now showing items 1-1 of 1

  • Zatížitelnost, oprava a rekonstrukce mostu v Chotkově ulici v Praze 

   Author: Kolářová Zuzana; Supervisor: Šafář Roman; Opponent: Hrdoušek Vladislav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-02-13)
   Cílem této bakalářské práce je stanovení zatížitelnosti železobetonového rámového mostu v Praze v Chotkově ulici a následný návrh zesílení. Zatížitelnost rámu je vypočtena dle ČSN 73 6222, dále je most posouzen podle původní ...