Now showing items 1-1 of 1

  • Statický projekt "Administrativní budova se služebními byty v areálu REALTORIA" 

   Author: Bílek Tomáš; Supervisor: Dvorský Tomáš; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2017-05-28)
   Bakalářská práce se zabývá statickým řešením nosné konstrukce administrativní budovy. Cílem práce je návrh několika konstrukčních variant nosného systému. Pro předběžný a následný podrobný statický výpočet je vybraná ...