Now showing items 1-5 of 5

  • Požární řešení administrativní budovy Mošnov 

   Author: Jan Kirschbaum; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Šlahařová Veronika
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení administrativní budovy v Mošnově na základě zadané projektové dokumentace. Práce je členěna do tří částí. V části A je provedena revize stavebního řešení objektu na základě ...
  • Požární řešení kulturního domu v Českém Dubu 

   Author: Jan Tomáš; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je zpracování požárně bezpečnostního řešení objektu kulturního domu v Českém Dubu na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje tři části, revizi původního projektu, ...
  • Požární řešení objektu polikliniky 

   Author: Vladislava Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení objektu polikliniky v Liberci na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje revizi architektonického řešení stavby, požárně bezpečnostní ...
  • Požární řešení rozšíření výrobní haly Sadská 

   Author: Filip Luštinec; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Dudek Tereza
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2020-06-25)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní haly na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace pro stavební povolení, statický návrh ...
  • Požární řešení strojírenské haly 

   Author: Nicole Svobodová; Supervisor: Benýšek Martin; Opponent: Štefan Radek
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-27)
   Předmětem této bakalářské práce je požární řešení výrobní strojírenské haly s administrativní vestavbou na základě zadané projektové dokumentace. Bakalářská práce obsahuje požárně bezpečnostní řešení ve stupni dokumentace ...