Now showing items 1-1 of 1

  • Numerická analýza trhlin železobetonových prvků namáhaných ohybovým momentem a normálovou silou 

   Author: Holan Jakub; Supervisor: Štefan Radek; Opponent: Procházka Jaroslav
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-06-27)
   Hlavním cílem této práce je vytvoření pomůcky pro výpočet napjatosti a charakteristické šířky trhlin obdélníkového průřezu. Dalším cílem je pak přehledné popsání všech vztahů, postupů a metod, které pomůcka při výpočtu ...