Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh spřaženého ocelo-betonového dálničního mostu s využitím prefabrikovaných prvků desky 

   Author: Jiří Keclík; Supervisor: Vráblík Lukáš; Opponent: Heřman Jakub
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2019-06-25)
   Bakalářská práce pojednává o spřažených ocelobetonových mostech se zaměřením především na prefabrikované prvky desky. Teoretická část se zabývá spřaženými mosty obecně, prefabrikací a na závěr jsou komplexně popsány ...