Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh stropní konstrukce administrativní budovy 

   Author: Nguyenová Phuong Anh; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Vašková Jitka
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-22)
   Cílem této práce bylo navrhnout stropní konstrukci administrativní budovy. Byly navrženy 2 varianty stropní konstrukce, ze kterých byla vybrána jedna a na ni proveden výpočet vnitřních sil a návrh výztuže. Výsledky vypočítané ...