Now showing items 1-1 of 1

  • Studie velkorozponové stropní konstrukce administrativní budovy 

   Author: Bělohradská Lucie; Supervisor: Novák Josef; Opponent: Bílý Petr
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-25)
   Bakalářská práce se zabývá návrhem velkorozponové stropní konstrukce na objektu řešeném v rámci semestrálního projektu. V první části práce jsou popsány různé varianty stropní konstrukce na větší rozpony. V další části už ...