Now showing items 1-1 of 1

  • Návrh suternénní stěny 

   Author: Punar Jiří; Supervisor: Broukalová Iva; Opponent: Košatka Pavel
   (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2016-05-19)
   Tato bakalářská práce se zaměřuje na srovnávací výpočet různých variant suterénní stěny. V praktické části jsou prezentovány výpočty stěn z cihel plných, tvárnic ztraceného bednění a železobetonu. Variantní řešení zděné ...