Now showing items 21-40 of 325

   Subject
   Basement gym, built-in, floor recnostruction, historical building [1]
   BIM,apartment building,timber structure,building envelope,energy optimization,environmental impact of a building,environmental optimization [1]
   BIM,bytový dům,dřevěná konstrukce,obálka budovy,stavebně energetická optimalizace,dopad stavby na životní prostředí,environmentální optimalizace [1]
   building based on timber, small civil construction, CLT system, static calculation, drawing documentation [1]
   Building envelope, peripheral wall structure, aerated facade, catalog of materials, insulation, heat, building, heat transfer coefficient [1]
   building permit, project documentation, residential building, external thermal insulation composite system (ETICS), details, overheating of interiors, shading systems [1]
   Building survey,failure,crack,analysis of the moisture,salinity,restoration [1]
   bytový dům v Praze ,tepelně technické vlastnosti obvodových konstrukcí ,výkresová dokumentace,Pět nadzemních podlaží [1]
   bytový dům, denní osvětlení, tepelná technika, činitel denní osvětlenosti, zvuková izolace [1]
   bytový dům, projekt pro stavební povolení, detaily, tepelně technické řešení [1]
   bytový dům, prováděcí dokumentace, detaily obvodového pláště, tepelně - technické posouzení, Průkaz energetické náročnosti budovy [1]
   bytový dům,dokumentace pro stavení povolení,tepelně technické výpočty,předběžný statický výpočet [1]
   bytový dům,projektová dokumentace,novostavba,železobeton,částečné podsklepení,stavební povolení,dostupné bydlení [1]
   bytový dům,Resby,konstrukční návrh,environmentální posouzení,BIM,Revit,IFC,projekt [1]
   Bytový dům,stavební povolení,detail [1]
   Car repair garage,project for the construction permit,structural detail,preliminary static design,heat transfer coefficient,lighting [1]
   chalet,roof cladding,sloping roof,documentation for building permissiochalet,documentation for building permission [1]
   Church,masonry,vault,foundantion,crack,moisture,degradation,rehabilitation [1]
   Church,monture,cracks,masonry,failures,renovation,vault [1]
   Construction and technical survey, vault, barrel vault, masonry, masonry structures, reinforcement of masonry structures, reinforcement of vault structures, reconstruction [1]