Zobrazují se záznamy 109-128 z 195

   Klíčové slovo
   plochá střecha, střešní plášť, dřevěný vazník, pultový vazník, betonová tvárnice, vložkový strop [1]
   Polyfunkční dům, stavební povolení, detaily [1]
   potřeba tepla na vytápění, nevytápěný prostor, schodišťový prostor, tepelná technika [1]
   požár, požárně bezpečnostní řešení, protipožární zásah, protipožární zařízení, požární úsek, požární odolnost, evakuace, únikové cesty, objekt, stavba, bytový dům [1]
   požárně bezpečnostní řešení, administrativní budova, dřevostavba, požární výška, rychlost odhořívání [1]
   požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, garáž s hromadným zakladačovým systémem, elektrická požární signalizace, požární odolnost [1]
   požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, kavárna, požární riziko, hromadné garáže [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, komerční prostory, hromadná garáž, stavební revize [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, podzemní hromadná garáž, větrání hromadných garáží [1]
   požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, požární ucpávka, šachta, šíření požáru, prostup instalací, požárně dělící konstrukce, komínový efekt, toxicita zplodin hoření [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, požární úsek, elektrická požární signalizace, přetlakové větrání, požární zatížení [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, bytový dům, stupeň požární bezpečnosti [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, hotel, požární úsek, požární odolnost, únikové cesty, odstupové vzdálenosti, zařízení pro protipožární zásah, architektonicko-stavební revize [1]
   požárně bezpečnostní řešení, nehořlavý konstrukční systém, administrativní budova, hromadné garáže, požárně bezpečnostní zařízení [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, požární úsek, požární riziko, požární odolnost, požární zatížení, únikové cesty, administrativní budova, odstupové vzdálenosti [1]
   Požárně bezpečnostní řešení, požární úsek, revize, požární stanice, požární riziko [1]
   požárně bezpečnostní řešení, shromažďovací prostor, požárně bezpečnostní zařízení, muzeum, restaurace [1]
   požárně bezpečnostní řešení, stavba, únikové cesty, evakuace, protipožární zásah, protipožární zařízení, shromažďovací prostor, požár [1]
   požárně bezpečnostní řešení, výkresová dokumentace, stavební revize, víceúčelový objekt [1]
   Požárně bezpečnostní řešení,kulturní centrum [1]