Now showing items 165-184 of 325

   Subject
   Obecní bytový dům, prováděcí dokumentace, BIM, Archicad, Automatické výkazy [1]
   Objekt letištního cateringu,tepelně technické vlastnosti obalových konstrukcí,projektová dokumentace,částečné podsklepení,zdivo [1]
   Obvodový plášť, obvodová stěnová konstrukce, provětrávaná fasáda, katalog materiálů, izolace, teplo, budova,součinitel prostupu tepla [1]
   obytné budovy,dokumentace pro stavební povolení,stavební fyzika,tepelná ochrana budov,stavební akustika,světelná technika [1]
   ocelový profil, sedání, plochá střecha, tvárnice, beton, základ, dilatační spára, objemové změny, tepelná roztažnost, konzola [1]
   Office building, civil engineering, building structures, project, building permit [1]
   Office building, daylight, office, overheating, thermal comfort [1]
   Office building,monolithic reinforced concrete,walkable roof [1]
   Office building,new building,reinforced concrete skeleton,flat roof,the house on a slope,ventilated facade [1]
   Office building,project documentation,reinforced concrete structure,locally supported ceilings,thermal mechanics,construction completions,details [1]
   oheň, nebezpečie, ochrana, únik, revízia [1]
   Optimalizace, konstrukční systém, předběžné posouzení, železobeton, rozpon, cena [1]
   optimalization, structural system, draft proposal, reinforced concrete , span, cost [1]
   pasivní dům,nucené větrání,konstrukční systém,skladba,spotřeba primární energie,poteciál globálního oteplování,potenciál okyselování prostředí [1]
   passive house,forced ventilation,construction system,composition,primary energy consumption,global warming potential,acidification potential of the environment [1]
   plochá střecha, střešní plášť, dřevěný vazník, pultový vazník, betonová tvárnice, vložkový strop [1]
   polyfuctional building,building documentation,building physics [1]
   Polyfunkční budova,Administrativní budova,Konstrukce pozemních staveb,Železobeton [1]
   Polyfunkční dům, stavební povolení, detaily [1]
   Polyfunkční dům,projekt pro stavební povolení,detaily,tepelně technické řešení [1]