• Administrativní budova v Blatné 

      Autor: Brejchová Kateřina; Vedoucí práce: Hanzalová Lenka; Oponent práce: Kudrna Valdemar
      (České vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.Czech Technical University in Prague. Computing and Information Centre., 2018-06-26)
      Bakalářská práce se zabývá vypracováním projektové dokumentace pro stavební řízení dle vybrané architektonické studie pro administrativní budovu se zaměřením na kompletační konstrukce a základní tepelně technická posouzení ...