Zobrazují se záznamy 23-42 z 195

   Klíčové slovo
   Daylighting, nursery school, reconstruction, buildings survey, thermal protection [1]
   Degradace, klenba, kostel, sanace, trhliny, vlhkost, zdivo [1]
   degradace, klenba, táhlo, trhlina, vlhkost, vyztužování, zdivo [1]
   degradation, arch, rod, crack, moisture, reinforcement, masonry [1]
   Degradation, vault, church, remediation, cracks, moisture, masonry [1]
   Denní osvětlení, mateřská škola, rekonstrukce, stavební průzkum, tepelná technika [1]
   Diagnostic methods, methods of humidity measuremen, technical construction research, historical building, non destruction methods, reconstruction [1]
   Diagnostické metody, metody měření vlhkostí, stavebně technický průzkum, historická budova, nedestruktivní metody, rekonstrukce [1]
   drevostavby, malá občianska stavba, CLT system, statické výpočty, výkresová dokumentácia [1]
   Dřevostavba, těžký dřevěný skelet, tepelně energetická optimalizace, slaměný panel [1]
   Dřevostavba, těžký masivní skelet, lepené lamelové dřevo, přírodní materiály [1]
   Elementary art school, concert hall, class room, floor, masonry [1]
   Elementary school, structural adjustment, heat transfer coefficient, sound insulation, room acoustics, reverberation time, daylighting, daylight factor, uniformity of daylight [1]
   energetická náročnost, skladba, obvodová stěna, posouzení, cena [1]
   energy need for heating, unheated space staircase, thermal protection of buildings [1]
   energy performance, composition, exterior wall, assessment, price [1]
   EPS, Elegohouse,Stavební detail,Tepelně vlhkostní analýza,Tepelná ochrana budov [1]
   EPS,Elegohouse,Construction detail,Hygrothermal analysis,Thermal protection of buildings [1]
   family house, structure, masonry, isolation, material, environmental, price of material, energy [1]
   Family houses,realization,technological procedures,construction study ,visual exploration [1]