Now showing items 139-158 of 325

   Subject
   Manufactories of monastery products,cover structures,ventilated facade,natural materials,floor structure compositions,wall structure compositions [1]
   mateřská škola, projektová dokumentace, stavební fyzika, technická zpráva,přírodní materiály [1]
   mateřská škola,dům služeb,železobetonový skelet,stavební povolení [1]
   mateřská škola,projekt pro stavební povolení,detaily,tepelně technické řešení [1]
   Mateřská škola,tepelně technické vlastnosti,stínící technika,projektová dokumentace [1]
   Metody zesilování,FRP,průzkum,sanace,statické posouzení [1]
   Městský bytový dům, Energetická náročnost budovy, Konstrukční systém kombinovaný [1]
   mill, Dolní Bolíkov, structural engineering research, moisture, breaches, foundations, sway-bracing, stitching, chemical curtain, pressure grouting [1]
   mlýn, Dolní Bolíkov, stavebně technický průzkum, vlhkost, poruchy, základové konstrukce, sepnutí objektu, stehování, chemické clony, tlaková injektáž [1]
   modern residence, documentation for a building permit, details, thermal and technical assessment [1]
   Moisture, salinity, degradation, masonry, historical building, gravimetric analysis, photometry, cracks, rafurbishment [1]
   moisture,timber buildings,sorption isotherm,wood,diffusion resistance factor [1]
   Mountain hotel, new building, sound insulation, daylight, thermal protection [1]
   Multifunctional building, building permit, details [1]
   Multifunctional building,Administrative building,Building Structures,reinforced concrete [1]
   Municipal apartment building, Implementing documentation, BIM, Archicad, Auomatic statemen [1]
   Municipal apartment building, The energy performance of building, Combined structural system [1]
   Návrh sanace, stavebně-technický průzkum, analýza poruch a vad konstrukcí, biodegradační procesy, výkresová dokumentace, vlhkostní průzkum, fotodokumentace [1]
   Nízkoenergetický bytový dům,zděný stěnový systém,dvouramenné schodiště,plochá střecha,provětrávaný fasádní systém,dřevěný fasádní obklad,fotovoltaické panely [1]
   nízkoenergetický dům, rodinný dům, dřevostavba, obalové konstrukce, dřevěný vazník, vegetační extenzivní střecha [1]