Now showing items 310-325 of 325

   Subject
   vault,masonry,moisture,timber roof truss,defects,cracks,reconstruction [1]
   vlhkost, kapilární vzlínání, metody, sondy, měření, odvlhčení [1]
   Vlhkost, salinita, degradace, zdivo, historická budova, gravimetrie, fotometrie, trhliny, sanace [1]
   vlhkost,dřevostavby,sorpční izoterma,dřevo,faktor difuzního odporu [1]
   Vnější tepelněšizolační kompozitní systém (ETICS),Capatect,panelový bytový dům T06B,detail,lodžie,sokl,obvodový plášť,zateplenÍ [1]
   vysokohodnotný beton,ocel,spoj,lepidlo,povrchová úprava,smyk [1]
   Výrobny klášterních produktů,obalové konstrukce,provětrávaná fasáda,přírodní materiály,skladby podlah,skladby stěn [1]
   wellness ,sports complex,wooden lamellar truss [1]
   wellness, sportovní areál,dřevěný lamelový nosník [1]
   Wooden building, massive-timber structure, thermally-energetic optimization, straw panel [1]
   Wooden buildings, low-energy houses, structure, thermally-technical optimisation [1]
   Základní škola, stavební úprava, součinitel prostupu tepla, zvuková izolace, prostorová akustika, doba dozvuku, denní osvětlení, činitel denní osvětlenosti, rovnoměrnost osvětlení [1]
   Základní umělecká škola, koncertní sál, učebna, podlaží, zdivo [1]
   ŽB systém,Hotel,5 podlaží,4 nadzemní podlaží [1]
   Železobeton, zateplení, doprava v klidu, domov mládeže [1]
   Železobetonová konstrukce,lokálně podporované desky,tepelná technika,obalové konstrukce,lehký obvodový plášť,provětrávaná fasáda,detaily [1]