Zobrazují se záznamy 173-192 z 195

   Klíčové slovo
   sláma, Ecococon, nízkoenergetické domy, dřevostavby [1]
   Stavebně technický průzkum, klenba, valená klenba, zdivo, zděné konstrukce, zesilování zděných konstrukcí, zesilování klenbových konstrukcí, rekonstrukce [1]
   Stavebně technický průzkum,bytový dům,objekt,sanace vlhkosti [1]
   stavebně technický průzkum,kostel sv. Petra a Pavla Řevničov [1]
   Stavebně technický průzkum; Sokol Libeň; vlhkost; sanace; porucha; [1]
   stavební povolení, projektová dokumentace, obytný dům, kontaktní zateplovací systém, detaily, přehřívání interiérů, stínící systémy [1]
   steel section, settlement, flat roof, block, concrete, foundation, expansion joint, volume change, thermal expansion, cantilever, [1]
   straw, Ecococon, low-energy houses, wooden buildings. [1]
   Structual and technical survey,apartment building,structure,moisture remediation [1]
   Structural and technical survey; ?Sokol Libeň?; moisture; sanitation; defect [1]
   Technicko - ekonomické porovnání 3 konstrukčních variant, rozpočet, půdorysy typického podlaží, návrh skladeb, řezy, detaily, předběžný statický návrh [1]
   The aim of this bachelor´s thesis is to design constructional solution of wooden building in order to meet the requirements for low-energy houses. Author is optimizing the building structures from a static and thermally-technical aspect. The main effort is to design a building envelope structure and selected details. The conclusion is a finding of an optimal solution, which eliminates building's heat losses in winter and thermal gains in the summer, together with satisfying the requirements for insolation. The thesis also contains a detailed research of the selected static system. [1]
   Timber building, heavy wood construction, glued laminated timber, natural materials [1]
   town hall, Strašnice, curtain wall, project for building permit, waterproof concrete basement, multipurpose center, monolithic reinforced concrete skeleton [1]
   vlhkost, kapilární vzlínání, metody, sondy, měření, odvlhčení [1]
   Vlhkost, salinita, degradace, zdivo, historická budova, gravimetrie, fotometrie, trhliny, sanace [1]
   wellness ,sports complex,wooden lamellar truss [1]
   wellness, sportovní areál,dřevěný lamelový nosník [1]
   Wooden building, massive-timber structure, thermally-energetic optimization, straw panel [1]
   Wooden buildings, low-energy houses, structure, thermally-technical optimisation [1]